بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واحد اندازه گیری دلشوره ی مادرها : آیه الکرسی بر دقیقه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس سوختن ب تماشا نمی شود اتش بگیر تا بدانی چه می کشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پسری که زیرلباسش یه زیرپوش پوشیدکه اگه یه وقت خم شدکمرش معلوم نشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۱۰ درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و ۹۰ درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می دهند . گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ورزشی برای «قلب » مفیدتر از«خم شدن وگرفتن دست افتادگان» نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باس یکی رو داشته باشه آخر شب بهش اس بده بگه : تو مال کی هستی ؟ اونم بگه : مال تو روانی بگیر بکپ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا پاشید بیاید دیگه این کارا چیه. . . . . . دهکده ابی پارس 99% تخفیف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه میگویم مخاطب خاص است دیگر … مادر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار ِ شعور از بعضیا مثه این میمونه بری ایستگاه ِ اتوبوس و منتظر باشی هواپیما بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه درجه ای از سينگلی رسيــدم كــه بــه خــودم زنـگ ميــزنـم بــوق اشغال ميخــوره فـحش ميــدم بَــعــد تمــاس از دست رفتــه ميــاد ذوق ميكنــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارم شده این روزها آه کشیدن، بیچاره دلم که هر آنچه میخواست خدا نخواست . . . آه . . . ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ردپای اهویی را که دیدی دنبال نکن این روزها زیادند "گرگهایی"که با کفش اهو راه میروند!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا مشکلات تورو حل میکنه،یعنی تو به توانایی های خدا ایمان داری.. و،وقتی خدا مشکلات تورو حل نمیکنه،یعنی او به توانایی های تو ایمان داره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب طعم گسی دارد دروغ هایت ! وقتی به خورد گوش هایم میرود ، تمام ذهنم را جمع می کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل آب تو لیوان ترک خورده است.بخوری تموم میشه ،نخوری حروم میشه.از زندگی لذت ببر و همیشه بخند و شاد باش،چون در هرصورت تموم میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداست دیگر… دنبال بهانه برای بخشش میگردد ولی انسان است دیگر… آغوش شیطان را گرمتر میبیند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واحد اندازه گیری دلشوره ی مادرها : آیه الکرسی بر دقیقه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس سوختن ب تماشا نمی شود اتش بگیر تا بدانی چه می کشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پسری که زیرلباسش یه زیرپوش پوشیدکه اگه یه وقت خم شدکمرش معلوم نشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۱۰ درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و ۹۰ درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می دهند . گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ورزشی برای «قلب » مفیدتر از«خم شدن وگرفتن دست افتادگان» نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باس یکی رو داشته باشه آخر شب بهش اس بده بگه : تو مال کی هستی ؟ اونم بگه : مال تو روانی بگیر بکپ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا پاشید بیاید دیگه این کارا چیه. . . . . . دهکده ابی پارس 99% تخفیف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه میگویم مخاطب خاص است دیگر … مادر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار ِ شعور از بعضیا مثه این میمونه بری ایستگاه ِ اتوبوس و منتظر باشی هواپیما بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه درجه ای از سينگلی رسيــدم كــه بــه خــودم زنـگ ميــزنـم بــوق اشغال ميخــوره فـحش ميــدم بَــعــد تمــاس از دست رفتــه ميــاد ذوق ميكنــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارم شده این روزها آه کشیدن، بیچاره دلم که هر آنچه میخواست خدا نخواست . . . آه . . . ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ردپای اهویی را که دیدی دنبال نکن این روزها زیادند "گرگهایی"که با کفش اهو راه میروند!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا مشکلات تورو حل میکنه،یعنی تو به توانایی های خدا ایمان داری.. و،وقتی خدا مشکلات تورو حل نمیکنه،یعنی او به توانایی های تو ایمان داره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب طعم گسی دارد دروغ هایت ! وقتی به خورد گوش هایم میرود ، تمام ذهنم را جمع می کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل آب تو لیوان ترک خورده است.بخوری تموم میشه ،نخوری حروم میشه.از زندگی لذت ببر و همیشه بخند و شاد باش،چون در هرصورت تموم میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداست دیگر… دنبال بهانه برای بخشش میگردد ولی انسان است دیگر… آغوش شیطان را گرمتر میبیند