بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمونه ای شده که:اگه نباشد چیزکی هم مردم میگویند چیزها‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت: عزیزم این راهی که تو داری میری خطکشی هاشو خودم کشیدم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻭﻥ ﺧﺮﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻦ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﻢ! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفــــــــــــا....!!!؟ هـــــــــه سگ گله ام را با گرگ دیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون بعضیا که دوست داشتنشونم خرکیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت دم از مردونگى نزن . . . سنگینه ، سُرفت مى گیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رحمی ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ! ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺍست ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه شماره ناشناس اس ام اس دادم خیلی بیشعور جواب داد:ببخشیدشما منو از گجا میشناسید خدایا این شادی رو از ما نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که از زندگی جز آب و علف روزانه نه میفهمند نه میخواهند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر :من دارم میرم بیرون عشقم... دوس پسر الکی :برو عشقم! دوست پسر معمولی :اوووووم، مواظب خودت باشیا عزیزم! دوست پسر فاب :شما جایی نمیری! بشین سر جات تا سگ نشدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت  سنگ .......... کاغد .......... هررری ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهایی" شاید همان چوب خدا بود که هیچ وقت صدایی نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقش بودم کولش کردم که خسته نشه…… پیاده که شدگفت: عجب خری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سَــــلامَتی اُونایی که خودِشون ثابِت کَردَن “لــیـاقَـتِ” ما رو نَدارَن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــود را به من عادت نده مــــن مثــل هرکــس نیستـم....... یک روز هستم پـــــیش تو یک روز دیـــگر نیستــــــم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیست بهترین باشید تا شروع کنید ، بلکه باید شروع کنید تا بهترین شوید ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمونه ای شده که:اگه نباشد چیزکی هم مردم میگویند چیزها‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت: عزیزم این راهی که تو داری میری خطکشی هاشو خودم کشیدم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻭﻥ ﺧﺮﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻦ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﻢ! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفــــــــــــا....!!!؟ هـــــــــه سگ گله ام را با گرگ دیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون بعضیا که دوست داشتنشونم خرکیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت دم از مردونگى نزن . . . سنگینه ، سُرفت مى گیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رحمی ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ! ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺍست ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه شماره ناشناس اس ام اس دادم خیلی بیشعور جواب داد:ببخشیدشما منو از گجا میشناسید خدایا این شادی رو از ما نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که از زندگی جز آب و علف روزانه نه میفهمند نه میخواهند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر :من دارم میرم بیرون عشقم... دوس پسر الکی :برو عشقم! دوست پسر معمولی :اوووووم، مواظب خودت باشیا عزیزم! دوست پسر فاب :شما جایی نمیری! بشین سر جات تا سگ نشدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت  سنگ .......... کاغد .......... هررری ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهایی" شاید همان چوب خدا بود که هیچ وقت صدایی نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقش بودم کولش کردم که خسته نشه…… پیاده که شدگفت: عجب خری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سَــــلامَتی اُونایی که خودِشون ثابِت کَردَن “لــیـاقَـتِ” ما رو نَدارَن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــود را به من عادت نده مــــن مثــل هرکــس نیستـم....... یک روز هستم پـــــیش تو یک روز دیـــگر نیستــــــم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیست بهترین باشید تا شروع کنید ، بلکه باید شروع کنید تا بهترین شوید ...