بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیـــــــدی از نگاهم غم رفـــــــت خندیـــــــدی دلم و دادم رفـــــــــت انگاری خودمم یادم رفت از عطر تو نـــــــــفس میگیـــــــرم همرامی هرکجا که میــــــــــــــــــــــــرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز اینگونه برایت دعا کردم: خدایا دستش به اسمانت نمیرسد اما تو دستت به زمین میرسد،بلندش کن! *تا جایی که ارزویش را دارد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستند رازبقا نمی خواهیم.... مستندی از بقای انسانیت بسازید اگر بلدید!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت:تو اگه موندی بودی تو همون داهات خودتون میموندی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همه یکی بود هنوزم هست. . برای من یکی بود اونم سراب بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد حافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام بر گونه هایم می لغزد..تاوان بی فکری های دیروزم!کاش بیهوده نمی تاختم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تـــ ــــو بدهکارم… دست کم یک جان برای هر لبخندت … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد موهایت شعری است که روزگار دفترم را سیاه می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد خوب رو زنش دست بلند نمیکنه، جفت پا میره تو صورتش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که می شود  چشمانم , تمام خنده های دروغین را بالا می آورد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻋﻄﺮﻭ ﺑﻮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺎﻣﻪ ﺍﺵ ﺑﻮﯼ ﻋﻄﺮ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯿﺪﻩ. ﺍﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﭙﺮﻩ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯿﺪﻩ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا این "کپی پیست" است که پیج های ایرانی را زنده نگه داشته است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خون شد غریبانه عذابم را ندیدی تو قفس شد سهم من اما چه خوب آسان پریدی تو ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از اوناشیم که همه رو به راه راست هدایت می کنیم بلکم راه خودمون خلوت شه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای هق هق می آید انگار باز کسی قول ماندن داده بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیـــــــدی از نگاهم غم رفـــــــت خندیـــــــدی دلم و دادم رفـــــــــت انگاری خودمم یادم رفت از عطر تو نـــــــــفس میگیـــــــرم همرامی هرکجا که میــــــــــــــــــــــــرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز اینگونه برایت دعا کردم: خدایا دستش به اسمانت نمیرسد اما تو دستت به زمین میرسد،بلندش کن! *تا جایی که ارزویش را دارد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستند رازبقا نمی خواهیم.... مستندی از بقای انسانیت بسازید اگر بلدید!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت:تو اگه موندی بودی تو همون داهات خودتون میموندی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همه یکی بود هنوزم هست. . برای من یکی بود اونم سراب بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد حافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام بر گونه هایم می لغزد..تاوان بی فکری های دیروزم!کاش بیهوده نمی تاختم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تـــ ــــو بدهکارم… دست کم یک جان برای هر لبخندت … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد موهایت شعری است که روزگار دفترم را سیاه می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد خوب رو زنش دست بلند نمیکنه، جفت پا میره تو صورتش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که می شود  چشمانم , تمام خنده های دروغین را بالا می آورد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻋﻄﺮﻭ ﺑﻮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺎﻣﻪ ﺍﺵ ﺑﻮﯼ ﻋﻄﺮ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯿﺪﻩ. ﺍﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﭙﺮﻩ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯿﺪﻩ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا این "کپی پیست" است که پیج های ایرانی را زنده نگه داشته است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خون شد غریبانه عذابم را ندیدی تو قفس شد سهم من اما چه خوب آسان پریدی تو ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از اوناشیم که همه رو به راه راست هدایت می کنیم بلکم راه خودمون خلوت شه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای هق هق می آید انگار باز کسی قول ماندن داده بود