بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هم با "بی تو " بودن گذشت خوش به حال "یادم" که همیشه با توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی هام نباس گفت نوکرتم......جوگیر میشن میفروشنت. از من گفتن.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويند گنج درويرانه هاست! چه گنجي از تو بهتروچه جايي از دل من ويرانه تر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید به رابطه یک طرفه مثل انتظار عبور از کوچه بن بسته ! یک خود فریب دهی مزمن قطعی ! ، والا ^_^ ////سهـــــ.... نقطهـــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايرانيا در مواجهه با يك چيز جديد فقط دوتا سوال به ذهنشون ميرسه: 1.نون توش هست؟ 2.كلاس داره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش آدم است اما تو باور نکن گاهی کاری می کند که از پس هیچ گرگی بر نمی‌آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ ﻫﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪﯼ … خلاصه خواستم بگم ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺎﯼ ﻫﻢ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ؛ بوق لَقِّت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تاوان شیر بودن قفس است در شهری که شغال ها آزادانه می گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچگاه نمي دانستم که مي توان تمام سرور و نشاط زندگي را در اعماق وجود زن پيدا کرد ! "سينکويچ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که مردنی نیست، بزگواری کن من رو بکش هر دو راحت بشیم ، والا ^_^ ////سهـــــ.... نقطهـــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستیمون در حدوایبره! نگرانی ندارم ک وای بره!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون خداحافظی رفت........ اشکال نداره بیخیال.. هرکی با ما گشت دوباره برگشت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که معنی دوست داشتنت را نفهمد ،درست مثل توضیح دادن قانون نسبیت برای مادر بزرگت است. تو چانه میزنی و او بافتنی اش را می بافد... "آلبرت انیشتین"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا از کم شعورترین افراد، آن‌هایی هستند که دوشاخه‌ای را که یک نفر در پریز فرو کرده دکور پنداشته، آن را می‌کشند و دوشاخه‌ی خود را فرو می‌کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : عزیزم بی شعوریت ذاتـیه یا خودتم در این راستا تلاش میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر کسی گرم نمیگیرم ! تو بذار پای غرورم - من میذارم - . . . پای شعورم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هم با "بی تو " بودن گذشت خوش به حال "یادم" که همیشه با توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی هام نباس گفت نوکرتم......جوگیر میشن میفروشنت. از من گفتن.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويند گنج درويرانه هاست! چه گنجي از تو بهتروچه جايي از دل من ويرانه تر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید به رابطه یک طرفه مثل انتظار عبور از کوچه بن بسته ! یک خود فریب دهی مزمن قطعی ! ، والا ^_^ ////سهـــــ.... نقطهـــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايرانيا در مواجهه با يك چيز جديد فقط دوتا سوال به ذهنشون ميرسه: 1.نون توش هست؟ 2.كلاس داره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش آدم است اما تو باور نکن گاهی کاری می کند که از پس هیچ گرگی بر نمی‌آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ ﻫﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪﯼ … خلاصه خواستم بگم ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺎﯼ ﻫﻢ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ؛ بوق لَقِّت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تاوان شیر بودن قفس است در شهری که شغال ها آزادانه می گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچگاه نمي دانستم که مي توان تمام سرور و نشاط زندگي را در اعماق وجود زن پيدا کرد ! "سينکويچ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که مردنی نیست، بزگواری کن من رو بکش هر دو راحت بشیم ، والا ^_^ ////سهـــــ.... نقطهـــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستیمون در حدوایبره! نگرانی ندارم ک وای بره!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون خداحافظی رفت........ اشکال نداره بیخیال.. هرکی با ما گشت دوباره برگشت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که معنی دوست داشتنت را نفهمد ،درست مثل توضیح دادن قانون نسبیت برای مادر بزرگت است. تو چانه میزنی و او بافتنی اش را می بافد... "آلبرت انیشتین"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا از کم شعورترین افراد، آن‌هایی هستند که دوشاخه‌ای را که یک نفر در پریز فرو کرده دکور پنداشته، آن را می‌کشند و دوشاخه‌ی خود را فرو می‌کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : عزیزم بی شعوریت ذاتـیه یا خودتم در این راستا تلاش میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر کسی گرم نمیگیرم ! تو بذار پای غرورم - من میذارم - . . . پای شعورم !