بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی رفاقت پشت هم بودن خیلی مهمتر از باهم بودنه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ, ﺑﺎﺧﺘﻢ, ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به بارونا سپردم، به خیابونا سپردم که مواظب توئه دیوونه باشن... به خود خدا سپردم، به همه دنیا سپردم که هوای عشق من رو داشته باشن که مواظب توئه دیوونه باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها شدن قضیه اون یارو که پوست موز دید گفت اه باز باید زمین بخورم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیــــــلی دلـــم گیره خیــــــــــلی گرفــــتارم دوســـت داشتنت خوبــــه خیــــــــــــــی دوســت دااااارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دخترا مغرور نیستیم فقط یکم, پرستیژ کارامون بالاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصرار میکنی نرو  اصرار میکنی بمون لبخند میزنی به من گم میشه بغضمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است دوستش بداری و گمان کنی دوستت دارد حال آنکه او یگانه هستیه تــو باشد و تــو یکی از هزاران لـــذت او..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به ما رسید مربی بود، یه مدتی بازیمون داد و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است اما... دلـم تنگِ آن روزهایی شده که می توانستم از تـه دل بخــــندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیام هستن که "پابرهنه"میان تو زندگی آدم... بــعـــــــد...... وقتی دارن میرن "لباس مارکدار" تنشونه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که می شوم پنبه به گوش هایم فرو می برم تا نشنوم صدای ضجه های دلم را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند حتی زمانی که بر لب مرده مینشیند باز هم زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت و مرا جا گذاشت میدانم با او خوش است اما من بی او…… بگذریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــــن" را تـــنـــــها "رؤیـــــاهــــــا" مـــــــی فــهمــند! واژه هـــــــا از جــنــــس "جـــوهرنـــد"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همیشه آنلاین هست  پس خودت رو اپیدیت کن ☻

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی رفاقت پشت هم بودن خیلی مهمتر از باهم بودنه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ, ﺑﺎﺧﺘﻢ, ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به بارونا سپردم، به خیابونا سپردم که مواظب توئه دیوونه باشن... به خود خدا سپردم، به همه دنیا سپردم که هوای عشق من رو داشته باشن که مواظب توئه دیوونه باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها شدن قضیه اون یارو که پوست موز دید گفت اه باز باید زمین بخورم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیــــــلی دلـــم گیره خیــــــــــلی گرفــــتارم دوســـت داشتنت خوبــــه خیــــــــــــــی دوســت دااااارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دخترا مغرور نیستیم فقط یکم, پرستیژ کارامون بالاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصرار میکنی نرو  اصرار میکنی بمون لبخند میزنی به من گم میشه بغضمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است دوستش بداری و گمان کنی دوستت دارد حال آنکه او یگانه هستیه تــو باشد و تــو یکی از هزاران لـــذت او..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به ما رسید مربی بود، یه مدتی بازیمون داد و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است اما... دلـم تنگِ آن روزهایی شده که می توانستم از تـه دل بخــــندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیام هستن که "پابرهنه"میان تو زندگی آدم... بــعـــــــد...... وقتی دارن میرن "لباس مارکدار" تنشونه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که می شوم پنبه به گوش هایم فرو می برم تا نشنوم صدای ضجه های دلم را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند حتی زمانی که بر لب مرده مینشیند باز هم زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت و مرا جا گذاشت میدانم با او خوش است اما من بی او…… بگذریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــــن" را تـــنـــــها "رؤیـــــاهــــــا" مـــــــی فــهمــند! واژه هـــــــا از جــنــــس "جـــوهرنـــد"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همیشه آنلاین هست  پس خودت رو اپیدیت کن ☻