بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Where there is love, there is God also. ترجمه: جایی که عشق هست خدا هم هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهای این روزها همانند هوا شده اند گاه انقدر پاک که باورت نمی شود گاه انقدر الوده که نفست می گیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نخواهی شد چرا که هنرت مهربانیست پس پاس بدار هنرت را که این هنرشایسته هرکس نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش...هنر نپرداختن به انبوه مسائلي است كه حل كردنش سهم خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من+تو=عشق . . . . و چه ساده حل می شود معادله زندگی ما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای رفته را می توان برگرداند, اما دل رفته را هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش كه گاهي بهانه ات را مي گيرد،يادش ميرود كه رفته اي دلس است ديگر!!! هنوز هم تو را ميخواهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـزیـــــــــــزم واسـه کســی دوروئـی کن کـه حـوصـــــــــــله هــمـون یه روتَــــــــــــــــم داشــتــــــــه بـاشـــــــــــــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا .... از اول معلوم کن کی مال کیه،تاما دل به مال مردم نبندیم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــــفــهـــم ﺑــــﻔــﻬـــﻡ ﺍگه ﺗـــلــاﻓـــﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﻧَﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻠــﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ... ﺍگـــه ﺗـــلــــاﻓـــﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺗــــــﻮ " ﮔﻔﺘﻢ ﺗـــــﻮﻫــــﯿــــﻦ ﻣﯿﺸﻪ... ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره موبایلت باکدوم شماره تموم میشه؟ 0=زرنگ 1=دلخوش 2=مهربان 3=آروم 4=باغیرت 5=عاقل  6=باوفا 7=دوست داشتنی 8=هنرمند 9=روراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز نیست اطرافمان پر از ادم باشد ،همون چند نفری که اطرافمون هستند ادم باشند کافیه .زنده یاد حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ها را احتکار کنید... شاید روزی ارزشمند شوند.. تنهایی سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموخته ام كه نبايد وابسته شد... نه به هيچ كس و نه به هيچ رابطه اي  و اين لعنتي نشدني ترين كاري بودكه اموخته ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانم را نمی دانم اما من در رفاقت اینگونه ام : پایدار تا پایِ دار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرونی میتونه انقدر فال حافظ بگیره تا یکیش به مشکلش جور دربیاد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Where there is love, there is God also. ترجمه: جایی که عشق هست خدا هم هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهای این روزها همانند هوا شده اند گاه انقدر پاک که باورت نمی شود گاه انقدر الوده که نفست می گیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نخواهی شد چرا که هنرت مهربانیست پس پاس بدار هنرت را که این هنرشایسته هرکس نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش...هنر نپرداختن به انبوه مسائلي است كه حل كردنش سهم خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من+تو=عشق . . . . و چه ساده حل می شود معادله زندگی ما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای رفته را می توان برگرداند, اما دل رفته را هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش كه گاهي بهانه ات را مي گيرد،يادش ميرود كه رفته اي دلس است ديگر!!! هنوز هم تو را ميخواهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـزیـــــــــــزم واسـه کســی دوروئـی کن کـه حـوصـــــــــــله هــمـون یه روتَــــــــــــــــم داشــتــــــــه بـاشـــــــــــــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا .... از اول معلوم کن کی مال کیه،تاما دل به مال مردم نبندیم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــــفــهـــم ﺑــــﻔــﻬـــﻡ ﺍگه ﺗـــلــاﻓـــﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﻧَﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻠــﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ... ﺍگـــه ﺗـــلــــاﻓـــﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺗــــــﻮ " ﮔﻔﺘﻢ ﺗـــــﻮﻫــــﯿــــﻦ ﻣﯿﺸﻪ... ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره موبایلت باکدوم شماره تموم میشه؟ 0=زرنگ 1=دلخوش 2=مهربان 3=آروم 4=باغیرت 5=عاقل  6=باوفا 7=دوست داشتنی 8=هنرمند 9=روراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز نیست اطرافمان پر از ادم باشد ،همون چند نفری که اطرافمون هستند ادم باشند کافیه .زنده یاد حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ها را احتکار کنید... شاید روزی ارزشمند شوند.. تنهایی سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموخته ام كه نبايد وابسته شد... نه به هيچ كس و نه به هيچ رابطه اي  و اين لعنتي نشدني ترين كاري بودكه اموخته ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانم را نمی دانم اما من در رفاقت اینگونه ام : پایدار تا پایِ دار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرونی میتونه انقدر فال حافظ بگیره تا یکیش به مشکلش جور دربیاد !