بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم از بالا پنجره تف میکردم رو کله مردم ردخور نداشت نخوره تو سرشون از بچگی با قوانین فیزیک اشنایی داشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چه سریه حتمن باید شلوارتو بپوشی کمربندتم ببندی جوراباتم بپوشی بعد دستشوییت بگیره بعد دمپایی بپوشی دمپاییا خیس باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خونه خالی باشه: . . امریکایی : پارتی میگیره انگلیسی : پارتی میگیره فرانسوی : پارتی میگیره ترکیه ای : دوستاشو جمع میکنه ایرانی : در توالتو باز میذاره کارشو میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چی به کارایه زشتم فکر میکنم میبینم تنها کاریه که از دستم بر میاد دیگه کمو کسری هست ببخشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نحوه یاد دادن ریاضی توسط مظلومی به پسرش 1-2-3-4-5-7-....پسرم هیچوقت شش وجود نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر انــسانــی عطـــری خـــاص دارد. گـــاهـــی... بـــرخــی عجـــیـــب بـــوی "خـــدا" میــــدهنـــد. مـــثـــل "پدر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در این تاریکی  فکر یک بره روشن هستم  که بیاید علف خستگی ام را بچرد.... (سهراب سپهری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا چرا زن رو افریدی به خانمم میگم بیا در مورد کسی غیبت نکنیم میگه چرااز اونا طرفداری میکنی خدایا اخه ما مردا چه گناهی کردیم که گفتی ازدواج سنت پیامبره  :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تاوان سخت وسنگینی پرداخت  زندگی کردن در این دنیا واقعا بهایش سنگین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : ببین عزیزم ! من یدفه قید قرمه سبزی رو زدم ، دو دفعه هم قید ته دیگ ماکارونی رو … تو که توی زندگیم ازینا بالاتر نیستی که ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق نمیکنه زن یا مرد باشی، همین که با دل کسی بازی نکنی خیلی مردی♡♥♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ذکرى يادمان ميداد درباب "وصال" در مفاتيح الجنانش حاج عباس قمى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا فک میکنن با خیلیام... . . . . . . خیلیا فک میکنن با بعضیام... . . . . . . خوبیش اینه که خودمم و تنهاییام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نهايت بي ادبي رو از يك موتوري تو خيابان ديدم كه اشغال سيبيشو انداخت جلوي پاي رفتگري كه داشت توي افتاب تابستان خيابونو جارو ميكرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیـز لـذت بخـش تـر از ایـن نیسـت کـه یـک نفـر احسـاست را بفهمـد بـدون اینکـه مجبـورش کنـی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه ي سيب ادم را به زمين زدوجاذبه ي زمين سيب را... فرقي نميكند سقوط سرنوشت دل دادن به هر جاذبه اي غير از خداست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم از بالا پنجره تف میکردم رو کله مردم ردخور نداشت نخوره تو سرشون از بچگی با قوانین فیزیک اشنایی داشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چه سریه حتمن باید شلوارتو بپوشی کمربندتم ببندی جوراباتم بپوشی بعد دستشوییت بگیره بعد دمپایی بپوشی دمپاییا خیس باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خونه خالی باشه: . . امریکایی : پارتی میگیره انگلیسی : پارتی میگیره فرانسوی : پارتی میگیره ترکیه ای : دوستاشو جمع میکنه ایرانی : در توالتو باز میذاره کارشو میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چی به کارایه زشتم فکر میکنم میبینم تنها کاریه که از دستم بر میاد دیگه کمو کسری هست ببخشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نحوه یاد دادن ریاضی توسط مظلومی به پسرش 1-2-3-4-5-7-....پسرم هیچوقت شش وجود نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر انــسانــی عطـــری خـــاص دارد. گـــاهـــی... بـــرخــی عجـــیـــب بـــوی "خـــدا" میــــدهنـــد. مـــثـــل "پدر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در این تاریکی  فکر یک بره روشن هستم  که بیاید علف خستگی ام را بچرد.... (سهراب سپهری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا چرا زن رو افریدی به خانمم میگم بیا در مورد کسی غیبت نکنیم میگه چرااز اونا طرفداری میکنی خدایا اخه ما مردا چه گناهی کردیم که گفتی ازدواج سنت پیامبره  :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تاوان سخت وسنگینی پرداخت  زندگی کردن در این دنیا واقعا بهایش سنگین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : ببین عزیزم ! من یدفه قید قرمه سبزی رو زدم ، دو دفعه هم قید ته دیگ ماکارونی رو … تو که توی زندگیم ازینا بالاتر نیستی که ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق نمیکنه زن یا مرد باشی، همین که با دل کسی بازی نکنی خیلی مردی♡♥♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ذکرى يادمان ميداد درباب "وصال" در مفاتيح الجنانش حاج عباس قمى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا فک میکنن با خیلیام... . . . . . . خیلیا فک میکنن با بعضیام... . . . . . . خوبیش اینه که خودمم و تنهاییام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نهايت بي ادبي رو از يك موتوري تو خيابان ديدم كه اشغال سيبيشو انداخت جلوي پاي رفتگري كه داشت توي افتاب تابستان خيابونو جارو ميكرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیـز لـذت بخـش تـر از ایـن نیسـت کـه یـک نفـر احسـاست را بفهمـد بـدون اینکـه مجبـورش کنـی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه ي سيب ادم را به زمين زدوجاذبه ي زمين سيب را... فرقي نميكند سقوط سرنوشت دل دادن به هر جاذبه اي غير از خداست.