بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین لذتی که تو پیچوندن مدرسه هست ، توی تعطیلی رسمیش نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک زن دل را می سوزاند ولی اشک مرد، کوه را آب میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه.... من وقتی با دخترای دانشکده حرف میزنم سرمو میندازم پایین بعد پیشونیم خیس عرق میشه بعدش سریع خلاصش میکنم میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسو تواناست! از هرچه بترسد..... خلق میکند ان را........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق... آنقدر برای رسیدن به تو... به در بسته خوردم، که قفل شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید انسان گرگ نما مال فیلمای تخیلی باشه ولی گرگ انسان نما دور و برم زیاد می بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین بیشتر از دفعاتی که عاشق شدیم ، شکست عشقی خوردیم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه که ... یکی اینقده دوستت داشته باشه که ... بقیه بهت حسودی کنن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"از یه جایی به بعد، تو هیجان انگیزترین لحظات فقط نگاه میکنی..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو . . من به دردِ خودم هم نمی خورم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن ابرم که بارانش تو هستی همان یوسف که کنعانش تو هستی مسافر می شوم تا آخر عمر در آن راهی که پایانش تو هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺣــــﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻡ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺨﻮﺭﺩ  ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ .. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳــــــــــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ .. ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو خـوب و مـن بـد ِ عـالـم ... از ایـن حـس ِ تـو خـوشـحـالـم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفرین به بازی های کامپیوتری که به ما یاد دادن،اگر دشمن رو دیدیم،یعنی داریم مسیر رو درست میریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نظریه اثبات شده ای هم هست که میگه 90 درصد عشق های اول که یکطرفه... بیشتر به توهم نزدیکه تا عشق!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال حافظ زدم آن رند غزل خوان می گفت زندگی بی تو محال است تو باید باشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین لذتی که تو پیچوندن مدرسه هست ، توی تعطیلی رسمیش نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک زن دل را می سوزاند ولی اشک مرد، کوه را آب میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه.... من وقتی با دخترای دانشکده حرف میزنم سرمو میندازم پایین بعد پیشونیم خیس عرق میشه بعدش سریع خلاصش میکنم میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسو تواناست! از هرچه بترسد..... خلق میکند ان را........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق... آنقدر برای رسیدن به تو... به در بسته خوردم، که قفل شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید انسان گرگ نما مال فیلمای تخیلی باشه ولی گرگ انسان نما دور و برم زیاد می بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین بیشتر از دفعاتی که عاشق شدیم ، شکست عشقی خوردیم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه که ... یکی اینقده دوستت داشته باشه که ... بقیه بهت حسودی کنن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"از یه جایی به بعد، تو هیجان انگیزترین لحظات فقط نگاه میکنی..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو . . من به دردِ خودم هم نمی خورم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن ابرم که بارانش تو هستی همان یوسف که کنعانش تو هستی مسافر می شوم تا آخر عمر در آن راهی که پایانش تو هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺣــــﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻡ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺨﻮﺭﺩ  ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ .. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳــــــــــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ .. ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو خـوب و مـن بـد ِ عـالـم ... از ایـن حـس ِ تـو خـوشـحـالـم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفرین به بازی های کامپیوتری که به ما یاد دادن،اگر دشمن رو دیدیم،یعنی داریم مسیر رو درست میریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نظریه اثبات شده ای هم هست که میگه 90 درصد عشق های اول که یکطرفه... بیشتر به توهم نزدیکه تا عشق!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال حافظ زدم آن رند غزل خوان می گفت زندگی بی تو محال است تو باید باشی