بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگي دلم از كوچكي جثه ام نيست بلكه از دوري قلب توست خستگي تنم از كوچيكي دنيا نيست بلكه از نديدن روي دوست گرچه دوست خوبي نيستم ولي قسم به وفايت بي وفا نيستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوريت رادوست دارم! تا درد بكشم و به دلم بفهمانم،  تو را دوست داشتن مجاني نيست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او مرا میخواست، اما نمیدانست پشت این چهره آرام ،دنیای غم ومشکلاتی است که فکر کردن به خودم را گرفته بود ، چه برسد به دوست داشتنت خواهان من ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فکر کردی همه مثل منن رفتی سراغ بقیه... منم فکر کردم همه مثل توأن ، خط کشیدم دور همه.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی اینقدر که واسه “اینترنت شبانه رایگان” شب زنده داری کردم اگه واسه نماز شب،شب زنده داری میکردم الان یه سرور اینترنت مفتی تو بهشت داشتم! خجالت داره باید یه دستی به زندگیم بکشم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم هوا گرم شد سوال من از مادرم, مامان نهار چی داریم: هندوانه,خربزه,طالبی واین روند در طی این سه 4ماه ادامه دارد... :) (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرد به دنیا آمدی، از این بیم نخواهی داشت که  در خم یک کوچه تاریک شاید به تو تجاوز شود. (جمله ای از کتاب، نامه به کودکی که هرگز زاده نشد )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ؟ سنگ دل ترین آدم دنیا هم که باشی ، یک آن یاد کسی روی قفسه ی سینه ات سنگینی می کند . . . آن گاه فقط یک نفس عمیق می کشی تا سنگ کوب نکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خودم یه سرى اهداف کوتاه مدت دارم، یه سرى اهداف بلند مدت براى کوتاه مدتا وقت ندارم براى بلند مدتا حوصله، اینه که زیاد چایى میخورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمری بابدوخوبتوساختم و عشقموباختموبازیم دادی عاشق هرکی بشی بش نمیرسی این قانونو تو یادم دادی (حمیدعسگری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفتی تو ب من نمیای؟ باشه ‏"من"به "تو" نمیام، ولی تو ب خودت بیا؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺣﺘﯽ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺗﮑﺎﻥ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ! ﺑﺪﺭﻗﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻐﺮﻭﺭﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ... ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺎﯾﺶ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ... ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﺎﻣﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مثل دفترهای کاهی قدیمی بودیم دو به دو به هم چسبیده بودیم هر کداممان را می کندند آن یکی هم بیرون می زد از زندگی حالا سیمیان کردند که با رفتن دیگری ککمان هم نگزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست سفارشی... ارزو دارم ناخواسته به دست اوری انچه را که خواسته ات است.. و شگفت زده با خود بیندیشی ایا کسی برایم ارزو کرده بود!!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرام رو اونی که از قصد باخت همش تا رفیقش رو برنده ببینه یادم داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاص . . . فقط خداس . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگي دلم از كوچكي جثه ام نيست بلكه از دوري قلب توست خستگي تنم از كوچيكي دنيا نيست بلكه از نديدن روي دوست گرچه دوست خوبي نيستم ولي قسم به وفايت بي وفا نيستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوريت رادوست دارم! تا درد بكشم و به دلم بفهمانم،  تو را دوست داشتن مجاني نيست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او مرا میخواست، اما نمیدانست پشت این چهره آرام ،دنیای غم ومشکلاتی است که فکر کردن به خودم را گرفته بود ، چه برسد به دوست داشتنت خواهان من ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فکر کردی همه مثل منن رفتی سراغ بقیه... منم فکر کردم همه مثل توأن ، خط کشیدم دور همه.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی اینقدر که واسه “اینترنت شبانه رایگان” شب زنده داری کردم اگه واسه نماز شب،شب زنده داری میکردم الان یه سرور اینترنت مفتی تو بهشت داشتم! خجالت داره باید یه دستی به زندگیم بکشم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم هوا گرم شد سوال من از مادرم, مامان نهار چی داریم: هندوانه,خربزه,طالبی واین روند در طی این سه 4ماه ادامه دارد... :) (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرد به دنیا آمدی، از این بیم نخواهی داشت که  در خم یک کوچه تاریک شاید به تو تجاوز شود. (جمله ای از کتاب، نامه به کودکی که هرگز زاده نشد )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ؟ سنگ دل ترین آدم دنیا هم که باشی ، یک آن یاد کسی روی قفسه ی سینه ات سنگینی می کند . . . آن گاه فقط یک نفس عمیق می کشی تا سنگ کوب نکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خودم یه سرى اهداف کوتاه مدت دارم، یه سرى اهداف بلند مدت براى کوتاه مدتا وقت ندارم براى بلند مدتا حوصله، اینه که زیاد چایى میخورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمری بابدوخوبتوساختم و عشقموباختموبازیم دادی عاشق هرکی بشی بش نمیرسی این قانونو تو یادم دادی (حمیدعسگری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفتی تو ب من نمیای؟ باشه ‏"من"به "تو" نمیام، ولی تو ب خودت بیا؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺣﺘﯽ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺗﮑﺎﻥ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ! ﺑﺪﺭﻗﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻐﺮﻭﺭﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ... ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺎﯾﺶ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ... ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﺎﻣﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مثل دفترهای کاهی قدیمی بودیم دو به دو به هم چسبیده بودیم هر کداممان را می کندند آن یکی هم بیرون می زد از زندگی حالا سیمیان کردند که با رفتن دیگری ککمان هم نگزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست سفارشی... ارزو دارم ناخواسته به دست اوری انچه را که خواسته ات است.. و شگفت زده با خود بیندیشی ایا کسی برایم ارزو کرده بود!!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرام رو اونی که از قصد باخت همش تا رفیقش رو برنده ببینه یادم داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاص . . . فقط خداس . . .