بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ظرف ماست موسیرو قبلا به خاطر لذتش لیس می زدم،  الان به خاطر قیمتش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دلتنگت شده ام که اگر نامه رسانت گرگ بیابان باشد،قدمش را میبوسم!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن هَمینم که میبینی! نَه قَندَم نَه شیرینی! o_0 حالتو بَد کردم.؟؟؟ میتونی کنارَم نشینی! ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ما شدیم ولی نمی دانستم که ما یمان آوازی میشود برای گاوی که در طویله ی دلت مخفی کرده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت خیلی جای خوبیه . . ولی جهنم همه آشنان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدان چرا واژه هایم خیس شده اند...مثل اسمان ک میبارد..و اینک باران چشمانم را نوازش میکند...تا شاید از این حس تلخ بگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران این نباشین که دیگران درباره شما چه فکری میکنن... چون اونام نگران اینن که شما درباره اونا چه فکری میکنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جیگر تو برنامه کلاه قرمزی خر است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بالای سر بعضیا یه ضربدر کوچولو بود که هر وقت حوصلشونو نداشتی روش کلیک کنی ، طرف بسته بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت برای شام زیباییِ تو سِرو می شود به سلامتم شک می کنم! من از میل تماشای تو سیر نمی شوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته بودنش در کنار دیگری باشه و تو مجبور باشی ; "با نــبـودنش کنــــــار بـیـای..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﺑﮕﯽ: ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﺰﯾﺰﺍﯼ ﺩﻟﺘﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﯽ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیابان ، جلوی ِ ماشین ـها کمـی محکـم تـر دستانم را بگیـر ؛ نمی دانی که تمام ِ حواس ِ من پرت اَست به دوست داشتن ِ تـو؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای داشتنت به تمام مقدساتم التماس کردم!! برای همین حالابه تک تکشان کافرم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یــک ساله نیـــستی و یـــک قرن شد واسه من که یـــک روزشم ســـخت بود همیشه دو دل بودم از حس تـو همیـشه خیـالت ازم تـخت بـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن وقتی بچه زمین میخوره مادر گریه میکنه ،ولی وقتی مادر زمین میخوره بچه میخنده.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ظرف ماست موسیرو قبلا به خاطر لذتش لیس می زدم،  الان به خاطر قیمتش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دلتنگت شده ام که اگر نامه رسانت گرگ بیابان باشد،قدمش را میبوسم!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن هَمینم که میبینی! نَه قَندَم نَه شیرینی! o_0 حالتو بَد کردم.؟؟؟ میتونی کنارَم نشینی! ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ما شدیم ولی نمی دانستم که ما یمان آوازی میشود برای گاوی که در طویله ی دلت مخفی کرده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت خیلی جای خوبیه . . ولی جهنم همه آشنان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدان چرا واژه هایم خیس شده اند...مثل اسمان ک میبارد..و اینک باران چشمانم را نوازش میکند...تا شاید از این حس تلخ بگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران این نباشین که دیگران درباره شما چه فکری میکنن... چون اونام نگران اینن که شما درباره اونا چه فکری میکنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جیگر تو برنامه کلاه قرمزی خر است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بالای سر بعضیا یه ضربدر کوچولو بود که هر وقت حوصلشونو نداشتی روش کلیک کنی ، طرف بسته بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت برای شام زیباییِ تو سِرو می شود به سلامتم شک می کنم! من از میل تماشای تو سیر نمی شوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته بودنش در کنار دیگری باشه و تو مجبور باشی ; "با نــبـودنش کنــــــار بـیـای..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﺑﮕﯽ: ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﺰﯾﺰﺍﯼ ﺩﻟﺘﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﯽ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیابان ، جلوی ِ ماشین ـها کمـی محکـم تـر دستانم را بگیـر ؛ نمی دانی که تمام ِ حواس ِ من پرت اَست به دوست داشتن ِ تـو؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای داشتنت به تمام مقدساتم التماس کردم!! برای همین حالابه تک تکشان کافرم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یــک ساله نیـــستی و یـــک قرن شد واسه من که یـــک روزشم ســـخت بود همیشه دو دل بودم از حس تـو همیـشه خیـالت ازم تـخت بـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن وقتی بچه زمین میخوره مادر گریه میکنه ،ولی وقتی مادر زمین میخوره بچه میخنده.