بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من: یه احساس پاک + تو: یه نگاه خاص = ما: یه زندگی ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت خواستم با دوستام درد و دل کنم،اوج همدردیشون این بود که بگن:چی بگم والا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گندم خال ِ تو ، آن روز که دیدم گفتم : خرمن طاعت ما ، بر سر این دانه رود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزیای من اینه که سیگارمو با فندک زیپو روشن کنم بعد فندک رو پرت کنم پشت سرم پمپ بنزین منفجر بشه منم خونسرد بیام طرف دوربین از کادر خارج بشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ عآدت ندارم خوب بودنمو ب ِکسی اِثبات کُنم!! . ترجیح میدم بِرَن تجربه کُـنن بَرگردن ツ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک دسـت در جـیـب ِ چـپ دسـت دیـگـر در جـیـب ِ راسـت ایـن انـدوه آشـنـا ، تـصـویـر پـایـیـزسـت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دوستم داشته باشی و چه ازم متنفر باشی، من هردو رو می‌پسندم. اگر دوستم داشته باشی، من برای همیشه در قلبت خواهم بود... اگر ازم متنفر باشی، من برای همیشه در ذهنت خواهم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که منو ازدست داده ری...ده به آیندش... ولی خب چه میشه کرد؟؟؟؟؟؟؟؟خود ری..ده را تدبیر نیس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✓هِـــــیْ حــٰاجــی زِنْــدِگــی هَــمیــنِـهْ گُــذَشْــتِهْ هــٰاگُــذَشْــتورَفـتْ بــٰالــٰایــی کَــریــمِــهْ✓

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آنچه از دست رفتنی است از دست برود  زیرا نه من ماندنی هستم نه تو . آنچه ماندنی ست ورای من و توست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببیــــن  ⇣  ☜شـــروع مــن ... پــایــان خیــلیـــاس☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوشحال از بودنت . . . تو خوشحال از بودنم . . . جز این از دنیا چه میخواهیم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه امــید روزی کــه مــلت تــو پــروفــایــل هاشـون حقــیقــت رو بنــویــسن، نـه آرزو هــاشونو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو از چی میترسونی  خداهم منو دوست نداره تو که بنده اشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین مال ما نیست کشاورز تو صورت شکارچی اه دید  مجنون شد ب عشق زمین آخر راه بید  عشق پابرجاست حتی تو مشتری و ناهید  میشه تو صورت هر ادمی یک ماه دید  عشق اس عمو تتل جیگر خودم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرتوانی ازمحبت حلقه درگوشم کنی حیف باشدکه مراچون شمع خاموشم کنی من که ازیادتمام اشنایان رفته ام وای برمن گرتوهم روزی فراموشم کنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من: یه احساس پاک + تو: یه نگاه خاص = ما: یه زندگی ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت خواستم با دوستام درد و دل کنم،اوج همدردیشون این بود که بگن:چی بگم والا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گندم خال ِ تو ، آن روز که دیدم گفتم : خرمن طاعت ما ، بر سر این دانه رود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزیای من اینه که سیگارمو با فندک زیپو روشن کنم بعد فندک رو پرت کنم پشت سرم پمپ بنزین منفجر بشه منم خونسرد بیام طرف دوربین از کادر خارج بشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ عآدت ندارم خوب بودنمو ب ِکسی اِثبات کُنم!! . ترجیح میدم بِرَن تجربه کُـنن بَرگردن ツ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک دسـت در جـیـب ِ چـپ دسـت دیـگـر در جـیـب ِ راسـت ایـن انـدوه آشـنـا ، تـصـویـر پـایـیـزسـت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دوستم داشته باشی و چه ازم متنفر باشی، من هردو رو می‌پسندم. اگر دوستم داشته باشی، من برای همیشه در قلبت خواهم بود... اگر ازم متنفر باشی، من برای همیشه در ذهنت خواهم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که منو ازدست داده ری...ده به آیندش... ولی خب چه میشه کرد؟؟؟؟؟؟؟؟خود ری..ده را تدبیر نیس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✓هِـــــیْ حــٰاجــی زِنْــدِگــی هَــمیــنِـهْ گُــذَشْــتِهْ هــٰاگُــذَشْــتورَفـتْ بــٰالــٰایــی کَــریــمِــهْ✓

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آنچه از دست رفتنی است از دست برود  زیرا نه من ماندنی هستم نه تو . آنچه ماندنی ست ورای من و توست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببیــــن  ⇣  ☜شـــروع مــن ... پــایــان خیــلیـــاس☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوشحال از بودنت . . . تو خوشحال از بودنم . . . جز این از دنیا چه میخواهیم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه امــید روزی کــه مــلت تــو پــروفــایــل هاشـون حقــیقــت رو بنــویــسن، نـه آرزو هــاشونو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو از چی میترسونی  خداهم منو دوست نداره تو که بنده اشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین مال ما نیست کشاورز تو صورت شکارچی اه دید  مجنون شد ب عشق زمین آخر راه بید  عشق پابرجاست حتی تو مشتری و ناهید  میشه تو صورت هر ادمی یک ماه دید  عشق اس عمو تتل جیگر خودم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرتوانی ازمحبت حلقه درگوشم کنی حیف باشدکه مراچون شمع خاموشم کنی من که ازیادتمام اشنایان رفته ام وای برمن گرتوهم روزی فراموشم کنی