بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا من حافظ رو بیشتر از سعدی دوست دارم؟ چون سعدی میگه(بروکارمیکن مگو چیست کار) ولی حافظ میگه(بنشین برلب جوی وگذرعمرببین) شما کدوم رو دوس میدارید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فرداها محبتهایمان را ذخیره نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمسار توام ای دیده از این گریه خونین که شدی کور و تماشای رخش سیر نکردی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی شیطان من حوا نیستم... این بار با خوردن این سیب من تو را گول می زنم، یک گاز به سلامتی عشق میزنم،تا در خواب ابدی منتظرش بمانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــعــرفـــتــــــــ" یه زمانی لباس رفاقت بود!! الان "مــنـفـعـتـــــــــ" جاشو گرفته ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بـایـد یـکـی رو داشـتـه بـاشـه سـاعـت 2 نـصـفـه شـب بـهـش زنـگ بـزنـه بـگـه دلـم گـرفـتـه...اونـم بـگـه :قـربـون دلـت بـرم مـن عـزیـزم...داریـن هـمـچـیـن کـسـی رو ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣَـــﻥ " ﮔـِــﺪﺁﯾــــی ﻣُﺤَــﺒَﺘـــ ﻧﻤـــی ﮐُﻨـَـﻤــ ، ﺗَﻨـﻬــــﺂﯾـی ﺍَﻡ ﺣُــــﺮﻣَـﺘـــ ﺩﺁﺭَﺩ ؛ ﺣُــــﺮﻣَــﺘـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب تو فکرت بودم ناگهان یه اشک از چشام اومد بیرون از اشک پرسیدم چرا اومدی بیرون گفت:تو چشمای تو کسی هست که جای من اونجا نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گيوتين روي گردن يك آباني بزاري و بگي مرگ يا التماس ؟! قطعا ميميره ولي التماست نميكنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهریه جدید خانما : ۱۳۹۳لیتر بنزین !!! آیا وکیلم ؟؟؟!!! عروس رفته بشکه بیاره ه ه ه ه ه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو ایـن چنـد سـال عمـرم یـه چیـو خـوب فهـمیدم : گـذر زمـان هیـچـی رو حـل نمیـکنـه ، مـاسـت مـالی مـیکنـه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ی تمام اس ام اس های عاشقانه ای هستم  که اشتباهی سر از تلفن من در می آورند اصلا از کجا معلوم، تو نباشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش ... روزی از خوی خرگوشی رهـا شوی و بدانی که من صیاد تو نیستم , عـــــاشــق توام ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبق آخرین آمار اعلام شده از ستاد کتاب و کتابخوانی غرفه های  سیب زمینی سرخ کرده،درت مکزیکی و بلال به ترتیب پر بازدیدترین غرفه های  نمایشگاه کتاب انتخاب شدند..!!! ایول داره خداییش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس است مزرعه که نیست هی شخمش میزنی لعنتئئی…….!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻣﺶ ﮔﺮﻡ .... ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻠﻮ ﻣﯿﮕﻢ ! .! . ﺑــِـﻬـﻢ ﻓــَـﻬـﻤـﻮﻧـﺪ ﻗـﺒـﻮﻝ ﮐـﺮﺩﻥ ﺑـﻌـﻀـﯽ ﭘـﯿـﺸـﻨــﻬـﺎﺩﺍ ﻓـﻘـﻂ ﺍﺯ ﺍﻋـﺘـﺒـﺎﺭﻡ ﮐــﻢ ﮐــﺮﺩ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا من حافظ رو بیشتر از سعدی دوست دارم؟ چون سعدی میگه(بروکارمیکن مگو چیست کار) ولی حافظ میگه(بنشین برلب جوی وگذرعمرببین) شما کدوم رو دوس میدارید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فرداها محبتهایمان را ذخیره نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمسار توام ای دیده از این گریه خونین که شدی کور و تماشای رخش سیر نکردی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی شیطان من حوا نیستم... این بار با خوردن این سیب من تو را گول می زنم، یک گاز به سلامتی عشق میزنم،تا در خواب ابدی منتظرش بمانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــعــرفـــتــــــــ" یه زمانی لباس رفاقت بود!! الان "مــنـفـعـتـــــــــ" جاشو گرفته ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بـایـد یـکـی رو داشـتـه بـاشـه سـاعـت 2 نـصـفـه شـب بـهـش زنـگ بـزنـه بـگـه دلـم گـرفـتـه...اونـم بـگـه :قـربـون دلـت بـرم مـن عـزیـزم...داریـن هـمـچـیـن کـسـی رو ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣَـــﻥ " ﮔـِــﺪﺁﯾــــی ﻣُﺤَــﺒَﺘـــ ﻧﻤـــی ﮐُﻨـَـﻤــ ، ﺗَﻨـﻬــــﺂﯾـی ﺍَﻡ ﺣُــــﺮﻣَـﺘـــ ﺩﺁﺭَﺩ ؛ ﺣُــــﺮﻣَــﺘـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب تو فکرت بودم ناگهان یه اشک از چشام اومد بیرون از اشک پرسیدم چرا اومدی بیرون گفت:تو چشمای تو کسی هست که جای من اونجا نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گيوتين روي گردن يك آباني بزاري و بگي مرگ يا التماس ؟! قطعا ميميره ولي التماست نميكنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهریه جدید خانما : ۱۳۹۳لیتر بنزین !!! آیا وکیلم ؟؟؟!!! عروس رفته بشکه بیاره ه ه ه ه ه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو ایـن چنـد سـال عمـرم یـه چیـو خـوب فهـمیدم : گـذر زمـان هیـچـی رو حـل نمیـکنـه ، مـاسـت مـالی مـیکنـه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ی تمام اس ام اس های عاشقانه ای هستم  که اشتباهی سر از تلفن من در می آورند اصلا از کجا معلوم، تو نباشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش ... روزی از خوی خرگوشی رهـا شوی و بدانی که من صیاد تو نیستم , عـــــاشــق توام ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبق آخرین آمار اعلام شده از ستاد کتاب و کتابخوانی غرفه های  سیب زمینی سرخ کرده،درت مکزیکی و بلال به ترتیب پر بازدیدترین غرفه های  نمایشگاه کتاب انتخاب شدند..!!! ایول داره خداییش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس است مزرعه که نیست هی شخمش میزنی لعنتئئی…….!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻣﺶ ﮔﺮﻡ .... ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻠﻮ ﻣﯿﮕﻢ ! .! . ﺑــِـﻬـﻢ ﻓــَـﻬـﻤـﻮﻧـﺪ ﻗـﺒـﻮﻝ ﮐـﺮﺩﻥ ﺑـﻌـﻀـﯽ ﭘـﯿـﺸـﻨــﻬـﺎﺩﺍ ﻓـﻘـﻂ ﺍﺯ ﺍﻋـﺘـﺒـﺎﺭﻡ ﮐــﻢ ﮐــﺮﺩ