بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی من بودی با حضور من… باتو بودم بی حضور تو… دیدی تا کجا وفادار ماندم تا دل نازک پروانه نشکند… وتمام سهم من از خود دلی بود که به تو دادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه هیچی ب تو مربوط نیست ... بجز حالم ، ک اونم ازت بهم میخوره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گمشده من آماده باش بعد امتحانا میام سراقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهر که می کنید

 مراقب فاصله ها باشید... بعضی ها

همین حوالی 

منتظر جای خالی برای نشستن می گردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی دل نبند,دل رو محکم ببند اگر هم بستی,طناب رو محکم نبند تا هر وقت که خواست بره,گرهش زود باز بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش حرف زدنم بنزيني بود...اون وقت با اين گرونيه بنزين ديگه كسي حرف مفت نميزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی بیاید که هنگام رفتن،نرود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شدت معتقدم 90% آدمایی که خدا رو قبول دارن . . خدا قبولشون نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدما میخواستیم از زندگیمون سیر بشیم،اسیر شدیم.روز آزادیمونم روز مرگمونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما کارنامه میگرفتیم دقیق میزد 19/75 که یه وقت اولیا فکر نکنند شدیم 20!اون وقت این گودزیلاها خیلی خوب و خوب و متوسط دارند!سوختیم پرپر شدیم رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـن کافــــــــر نیــستـم ... امـّـّــا نمیتواَنــــم از َپرستِـــــش ِچشمــــانــی ِک َمســــِخشان میشــَوم َســر باز َزَنــــــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزيلامون 3سالشه، ميگه پيتزا،فقط پپرونى. من همسن اين بودم کلوچه رو ميزدم تو نوشابه ميخوردم و ذوق مرگ ميشدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیروز ما رو میدیدی مِن مِن میکردی الان شاخ شدی مَن مَن میکنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ، ﻫﺮﭼﻘﺪﻡ ﮐﻪ ﯾﻮﺍﺵ ﺑﺨﻮﺭﯾﻨﺶ ! ﺍﯾﻨﺎ ﺳﺨﺘﯿﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتــی خودم ک حســّــم خیلــــی نـــابــْــ بود.... . . . . . . . . . . ولی خُبــ طرفـــــم گــــــااااااووو بــــود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلیا خواستن مارو زمین بزنَن، ولی نمیدونِستن، "بِزَنَن زَمین ، هَوا میره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی من بودی با حضور من… باتو بودم بی حضور تو… دیدی تا کجا وفادار ماندم تا دل نازک پروانه نشکند… وتمام سهم من از خود دلی بود که به تو دادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه هیچی ب تو مربوط نیست ... بجز حالم ، ک اونم ازت بهم میخوره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گمشده من آماده باش بعد امتحانا میام سراقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهر که می کنید

 مراقب فاصله ها باشید... بعضی ها

همین حوالی 

منتظر جای خالی برای نشستن می گردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی دل نبند,دل رو محکم ببند اگر هم بستی,طناب رو محکم نبند تا هر وقت که خواست بره,گرهش زود باز بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش حرف زدنم بنزيني بود...اون وقت با اين گرونيه بنزين ديگه كسي حرف مفت نميزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی بیاید که هنگام رفتن،نرود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شدت معتقدم 90% آدمایی که خدا رو قبول دارن . . خدا قبولشون نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدما میخواستیم از زندگیمون سیر بشیم،اسیر شدیم.روز آزادیمونم روز مرگمونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما کارنامه میگرفتیم دقیق میزد 19/75 که یه وقت اولیا فکر نکنند شدیم 20!اون وقت این گودزیلاها خیلی خوب و خوب و متوسط دارند!سوختیم پرپر شدیم رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـن کافــــــــر نیــستـم ... امـّـّــا نمیتواَنــــم از َپرستِـــــش ِچشمــــانــی ِک َمســــِخشان میشــَوم َســر باز َزَنــــــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزيلامون 3سالشه، ميگه پيتزا،فقط پپرونى. من همسن اين بودم کلوچه رو ميزدم تو نوشابه ميخوردم و ذوق مرگ ميشدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیروز ما رو میدیدی مِن مِن میکردی الان شاخ شدی مَن مَن میکنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ، ﻫﺮﭼﻘﺪﻡ ﮐﻪ ﯾﻮﺍﺵ ﺑﺨﻮﺭﯾﻨﺶ ! ﺍﯾﻨﺎ ﺳﺨﺘﯿﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتــی خودم ک حســّــم خیلــــی نـــابــْــ بود.... . . . . . . . . . . ولی خُبــ طرفـــــم گــــــااااااووو بــــود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلیا خواستن مارو زمین بزنَن، ولی نمیدونِستن، "بِزَنَن زَمین ، هَوا میره