بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معافیت سربازی مشمولین از بابت ضعیف بودن چشم با آمدن پیراهن یوسف لغو شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای مردانه جدید ! خدایا به مردان ما عبای یوزارسیف و به زنان ما شعور بانو آسنات عطا بفرما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاهنان اعظم مصر : جون خودتون واسه ما هم یه sms بسازین ! پوسیدیم تو زندان !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زلیخا را چه زیبا آفریدی ، یوزارسیف را چه رعنا آفریدی ! مگر من معصیت کردم به پیشت مرا از نسل جن ها آفریدی !! (بخشی از مناجات غضنفر !!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پایان یافتن سریال یوسف پیامبر و نظر به استقبال بی نظیر مردم از یوزارسیف جومونگ از یوزارسیف دعوت کرد تا همراه با فراریان چوسان قدیم ارتش دامل را بازسازی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوزارسیف همه برده ها رو آزاد کرد من هم تو رو آزاد میکنم ! برو حالشو ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال اصلاح الگوی مصرف = اصفهانی زیستن سال اصفهانی ها مبارکباد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو یومیول بعد از دیدن یوزارسیف و سجده یازده دوازده خورشید و ماه و ستاره بر او تحت تاثیر قرار گرفت و اعتراف کرد که تمام پیشگوییهایش از جانب یوزارسیف بوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن یوسف در هنگام دیدار یعقوب تکل از پشت بود و کارت قرمز داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئیس جمهور: در سال اصلاح الگوی مصرف رای گیری مجدد لازم نیست رای دفعه قبل را بشمارید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یوسف نبی خدا به جومونگ فرمانروای بویو: سوسانو رو بیار زلیخا رو ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شادی روح هموسو، 10 بار بگو لعنت بر شاهزاده تسو. این پیام رو برای 10 نفر بفرست، حتما امشب سوسانو میاد به خوابت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انجام مراسم خواستگاری، ازدواج، حاملگی و بچه دار شدن شما در کمتر از نیم ساعت. با ما تماس بگیرید... روابط عمومی قصر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيب کار از جعبه تقسيم نيست ، سيم سيار دل ما سيم نيست اين هم هزاران طول موجش، ديش احساسات ما تنظيم نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماااااااااددرررر جاااااااااان ….! فرستنده این پیام یه بوس میخواد ! اگه الان واسش نفرستی ارواح خبیسه ! میان به زور ازت میگیرن !!! بـــــــــــــله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امشب طرح زوج و فرد در رختخواب یوزارسیف اجرا میشود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معافیت سربازی مشمولین از بابت ضعیف بودن چشم با آمدن پیراهن یوسف لغو شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای مردانه جدید ! خدایا به مردان ما عبای یوزارسیف و به زنان ما شعور بانو آسنات عطا بفرما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاهنان اعظم مصر : جون خودتون واسه ما هم یه sms بسازین ! پوسیدیم تو زندان !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زلیخا را چه زیبا آفریدی ، یوزارسیف را چه رعنا آفریدی ! مگر من معصیت کردم به پیشت مرا از نسل جن ها آفریدی !! (بخشی از مناجات غضنفر !!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پایان یافتن سریال یوسف پیامبر و نظر به استقبال بی نظیر مردم از یوزارسیف جومونگ از یوزارسیف دعوت کرد تا همراه با فراریان چوسان قدیم ارتش دامل را بازسازی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوزارسیف همه برده ها رو آزاد کرد من هم تو رو آزاد میکنم ! برو حالشو ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال اصلاح الگوی مصرف = اصفهانی زیستن سال اصفهانی ها مبارکباد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو یومیول بعد از دیدن یوزارسیف و سجده یازده دوازده خورشید و ماه و ستاره بر او تحت تاثیر قرار گرفت و اعتراف کرد که تمام پیشگوییهایش از جانب یوزارسیف بوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن یوسف در هنگام دیدار یعقوب تکل از پشت بود و کارت قرمز داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئیس جمهور: در سال اصلاح الگوی مصرف رای گیری مجدد لازم نیست رای دفعه قبل را بشمارید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یوسف نبی خدا به جومونگ فرمانروای بویو: سوسانو رو بیار زلیخا رو ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شادی روح هموسو، 10 بار بگو لعنت بر شاهزاده تسو. این پیام رو برای 10 نفر بفرست، حتما امشب سوسانو میاد به خوابت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انجام مراسم خواستگاری، ازدواج، حاملگی و بچه دار شدن شما در کمتر از نیم ساعت. با ما تماس بگیرید... روابط عمومی قصر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيب کار از جعبه تقسيم نيست ، سيم سيار دل ما سيم نيست اين هم هزاران طول موجش، ديش احساسات ما تنظيم نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماااااااااددرررر جاااااااااان ….! فرستنده این پیام یه بوس میخواد ! اگه الان واسش نفرستی ارواح خبیسه ! میان به زور ازت میگیرن !!! بـــــــــــــله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امشب طرح زوج و فرد در رختخواب یوزارسیف اجرا میشود