بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عصا هزار بار میخوره زمین ، تا صاحبش زمین نخوره! عصاتم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ي زيبايي ستايش بي گناهي طاهر غرور حشمت فردوس حسودي انيس و صبر اتي دوست دارم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست زمانه تیر باید بخوریم / دائم غم ناگزیر باید بخوریم  صدمرتبه گفتم عاشقی کار تو نیست / بچه تو هنوز شیر باید بخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تعداد نفسها نیست ... تعداد لبخندهای کسانی است که دوستشان داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

S/9> >/> jl >l> Sl  فارسیه  با دقت ببین  نوشته:  ای داد از درد دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر عزيزي كه برگ درختان براي بوسيدن پايت در انتظار پاييزند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غصه ها سنگ بزن تو صورتش رنگ بزن ، وقتيكه دلتنگ ميشي ، فقط يه تكزنگ بزن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گوشیت چکار کردی؟  .  .  .  .  میگه:  مشترک مورد نظر خوشگله بوسیدنش مشکله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم روزگار هر گونه بازی ميكند  بي خبر از حال دل برنامه سازی ميكند  مانده ام در كار خود از چرخش اين روزگار  برعليه بهترينها يكه تازی ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ى تمام بوسه هاى بى پاسخى كه ماهى به دريا ميزنه "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اين گرما بيا ديوونه گرديم / تو حوض آب يخ وارونه گرديم  كه اين گرماى سوزان كشت ما را / براى هم بيا هندوانه گرديم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو تابستان شد و هنگام كنكور / هزاران بار رفتم تا لب گور  پشيمان گشته ام از كرده ی خويش / نبرده علم كار بنده را پيش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين هواى گرم كدام گزينه بيشتر مى چسبد؟  الف: هندوانه خنك  ب: استخر آب  ج: يخ در بهشت با طعم آلبالو  د: يك ماچ آبدار از گونه شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای شب امتحان: الهم اجلس فی بغلنا تلمیذخرخونا ! و جعل اطرافنا مراقب گاگولا  ترجمه : خدایا بغلمون یه دانش آموز زرنگ بنشون ! و کنارمون یه مراقب گاگول قرار بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلوار شش ماهگيتو بپوش ببين چقدر تنگه بقدر تنگي اون دلم برات تنگه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامک می دهد یارم همیشه  پیامک خوندنه کارم همیشه  به هر مجلس به هر محفل به هر جا  بُود این کار و این بارم همیشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عصا هزار بار میخوره زمین ، تا صاحبش زمین نخوره! عصاتم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ي زيبايي ستايش بي گناهي طاهر غرور حشمت فردوس حسودي انيس و صبر اتي دوست دارم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست زمانه تیر باید بخوریم / دائم غم ناگزیر باید بخوریم  صدمرتبه گفتم عاشقی کار تو نیست / بچه تو هنوز شیر باید بخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تعداد نفسها نیست ... تعداد لبخندهای کسانی است که دوستشان داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

S/9> >/> jl >l> Sl  فارسیه  با دقت ببین  نوشته:  ای داد از درد دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر عزيزي كه برگ درختان براي بوسيدن پايت در انتظار پاييزند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غصه ها سنگ بزن تو صورتش رنگ بزن ، وقتيكه دلتنگ ميشي ، فقط يه تكزنگ بزن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گوشیت چکار کردی؟  .  .  .  .  میگه:  مشترک مورد نظر خوشگله بوسیدنش مشکله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم روزگار هر گونه بازی ميكند  بي خبر از حال دل برنامه سازی ميكند  مانده ام در كار خود از چرخش اين روزگار  برعليه بهترينها يكه تازی ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ى تمام بوسه هاى بى پاسخى كه ماهى به دريا ميزنه "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اين گرما بيا ديوونه گرديم / تو حوض آب يخ وارونه گرديم  كه اين گرماى سوزان كشت ما را / براى هم بيا هندوانه گرديم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو تابستان شد و هنگام كنكور / هزاران بار رفتم تا لب گور  پشيمان گشته ام از كرده ی خويش / نبرده علم كار بنده را پيش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين هواى گرم كدام گزينه بيشتر مى چسبد؟  الف: هندوانه خنك  ب: استخر آب  ج: يخ در بهشت با طعم آلبالو  د: يك ماچ آبدار از گونه شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای شب امتحان: الهم اجلس فی بغلنا تلمیذخرخونا ! و جعل اطرافنا مراقب گاگولا  ترجمه : خدایا بغلمون یه دانش آموز زرنگ بنشون ! و کنارمون یه مراقب گاگول قرار بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلوار شش ماهگيتو بپوش ببين چقدر تنگه بقدر تنگي اون دلم برات تنگه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامک می دهد یارم همیشه  پیامک خوندنه کارم همیشه  به هر مجلس به هر محفل به هر جا  بُود این کار و این بارم همیشه