بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توی دماغ من چی کار می کنی؟  ...  ...  ...  جنبه شوخی داشته باش!  ...  ...  ...  خواستم بگم : تو نفس منی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه ات ميكنند تا بهتر شكسته شوى نترس گردوى كوچك آنچه سياه ميشود روى تو نيست دست آنهاست*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت دل یه دختر پاک و معصوم رو نشکن و باهاش بدرفتاری نکن چون میره بینیش رو عمل میکنه و میاد دیگه محل سگ هم بت نمیده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه هدیه واسه تو برو پایین  .  کسی کنارت نیست؟  .  خب برو درو قفل کن  .  پرده هارو بکش  .  چشماتو ببند  .  دستتو بیار جلو  .  بگیرش یه کم داغه  .  هرجا میخوای بذارش  .  این قلب پاک منه هدیه واسه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بدانند خوشم مي آيد  از بوسه و لبخند خوشم مي آيد  تصميم گرفته ام لبت را بخورم  من بچه ام از قند خوشم مي آيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

LLLLLLLΓ\  '-o----o--'  اين اتوبوس فقط خوشکلا رو سوار ميكنه  بي زحمت برو کنار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چروک لباتیم، بخند فناشیم . . .  قرمزی چشاتیم ، نفازولین بریز فناشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبونی که به کسی نگه دوست دارم به درد لیسیدن بستنی قیفی می خوره! پس دووووووووس.........  ولش کن بستنیش خوش مزه تـــــــــره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن قلب آدما اندازه مشتشونه ،ولی چه طوری یه دنیا مهربونی ،یه آسمون صداقت ، یه کهکشون محبت ، یه دریا عشق تو قلبه تو جاشده ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ما آوارگان ترک وفا و دوست نیست ، رسم ما دریا دلان خشکاندن احساس نیست ، ما محبت را به نام دوست ارزان میکنیم ، تا صداقت زنده است ما هم رفاقت می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبار کفشتیم!  مراقب باش واکسمون نزنی روسیاهمون کنی رفیق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن بدون انتظار پاسخي از دنيا و بدان روزي دنيا آنقدر شرمنده خواهد شد كه به جاي پاسخ به لبخندهايت به تمام سازهايت خواهد رقصيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1همیشه 1 است، شاید در تمام عمرش نتواند بیش از 1 عددباشد، اما بعضی اوقات می تواند خیلی باشد: 1دنیا 1نگاه 1سرنوشت 1خاطره و 1دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرزيباست وقتیکه:  نبينى و نگات کنند  نشنوى و دعات كنند  ندانى و يادت كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكه مرده بودم هركسي ميخواست رو سنگ قبرم يه چيزي بنويسه تو چي مينوشتي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تكرار فرداهای ماست میرسد روزی كه فردا نیستیم  آنچه میماند فقط نقش نكوست نقش ها می ماند و ما نیستیم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توی دماغ من چی کار می کنی؟  ...  ...  ...  جنبه شوخی داشته باش!  ...  ...  ...  خواستم بگم : تو نفس منی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه ات ميكنند تا بهتر شكسته شوى نترس گردوى كوچك آنچه سياه ميشود روى تو نيست دست آنهاست*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت دل یه دختر پاک و معصوم رو نشکن و باهاش بدرفتاری نکن چون میره بینیش رو عمل میکنه و میاد دیگه محل سگ هم بت نمیده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه هدیه واسه تو برو پایین  .  کسی کنارت نیست؟  .  خب برو درو قفل کن  .  پرده هارو بکش  .  چشماتو ببند  .  دستتو بیار جلو  .  بگیرش یه کم داغه  .  هرجا میخوای بذارش  .  این قلب پاک منه هدیه واسه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بدانند خوشم مي آيد  از بوسه و لبخند خوشم مي آيد  تصميم گرفته ام لبت را بخورم  من بچه ام از قند خوشم مي آيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

LLLLLLLΓ\  '-o----o--'  اين اتوبوس فقط خوشکلا رو سوار ميكنه  بي زحمت برو کنار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چروک لباتیم، بخند فناشیم . . .  قرمزی چشاتیم ، نفازولین بریز فناشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبونی که به کسی نگه دوست دارم به درد لیسیدن بستنی قیفی می خوره! پس دووووووووس.........  ولش کن بستنیش خوش مزه تـــــــــره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن قلب آدما اندازه مشتشونه ،ولی چه طوری یه دنیا مهربونی ،یه آسمون صداقت ، یه کهکشون محبت ، یه دریا عشق تو قلبه تو جاشده ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ما آوارگان ترک وفا و دوست نیست ، رسم ما دریا دلان خشکاندن احساس نیست ، ما محبت را به نام دوست ارزان میکنیم ، تا صداقت زنده است ما هم رفاقت می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبار کفشتیم!  مراقب باش واکسمون نزنی روسیاهمون کنی رفیق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن بدون انتظار پاسخي از دنيا و بدان روزي دنيا آنقدر شرمنده خواهد شد كه به جاي پاسخ به لبخندهايت به تمام سازهايت خواهد رقصيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1همیشه 1 است، شاید در تمام عمرش نتواند بیش از 1 عددباشد، اما بعضی اوقات می تواند خیلی باشد: 1دنیا 1نگاه 1سرنوشت 1خاطره و 1دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرزيباست وقتیکه:  نبينى و نگات کنند  نشنوى و دعات كنند  ندانى و يادت كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكه مرده بودم هركسي ميخواست رو سنگ قبرم يه چيزي بنويسه تو چي مينوشتي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تكرار فرداهای ماست میرسد روزی كه فردا نیستیم  آنچه میماند فقط نقش نكوست نقش ها می ماند و ما نیستیم...