بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوشحال بود شیطان ، گمان میکرد فریب داده است مرا؛ نمی دانست تو پرسیده بودی: مرا بیشتر دوست داری یا ماندن در بهشت را.....!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا از کنار غصه ها باید رد شد و گفت "میگ میگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه رفت از دست یاد آن به نیکی می کنند چهره امروز از آیینه فردا خوش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيب بيب برو كنار خيس نشي اين اس ام اس بار داره يه ماچ آبدار داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وام دنیا بوسه است  چون هم گرفتنش حال میده  هم پس دادنش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قراره نقش زاپاس رو برات بازی کنم ازم انتظار نداشته باش دعایی بجز پنچریت بکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش حوله بودم آويزان به ميخ تا هر روز صبح قبل از همه صورتت را مي بوسيدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا معجزه کرد، آدمو آفرید توهم بیا یه معجزه کن ، آدم بمون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا فحشهایی وجود دارند که بار عاطفی شان از صدتا کلام عاشقانه بیشتر است مثل : دیووونه ! دوستت دارم دیوونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکارت چرک نویس گفتارت هستند و اعمالت پاک نویس گفتارت پاک نویست را با اعمال اشتباه تباه و خط خطی نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مشکلات زندگی را که برداریم زندگی شیرین میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه هشت لایه ایزوگامت کنن بازم خوبی ازت چکه میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در زندگی به ناگاه یکی از سیم های سازت پاره شد ، آهنگ زندگی را چنان ادامه بده که کسی نفهمد بر تو چه گذشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ایرانسل خرابتم  مثل ۹۱۹ همراهتم  مثل ۹۱۲ رفیق با کلاستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اونایی که رفیق خوب دارن میرن بهشت... حال کردی مفتی مفتی میری بهشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از نرگس چشمت بلور اشک جاری شد ، دعا بنما مرا شاید دعای دوست با اثر باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوشحال بود شیطان ، گمان میکرد فریب داده است مرا؛ نمی دانست تو پرسیده بودی: مرا بیشتر دوست داری یا ماندن در بهشت را.....!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا از کنار غصه ها باید رد شد و گفت "میگ میگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه رفت از دست یاد آن به نیکی می کنند چهره امروز از آیینه فردا خوش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيب بيب برو كنار خيس نشي اين اس ام اس بار داره يه ماچ آبدار داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وام دنیا بوسه است  چون هم گرفتنش حال میده  هم پس دادنش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قراره نقش زاپاس رو برات بازی کنم ازم انتظار نداشته باش دعایی بجز پنچریت بکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش حوله بودم آويزان به ميخ تا هر روز صبح قبل از همه صورتت را مي بوسيدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا معجزه کرد، آدمو آفرید توهم بیا یه معجزه کن ، آدم بمون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا فحشهایی وجود دارند که بار عاطفی شان از صدتا کلام عاشقانه بیشتر است مثل : دیووونه ! دوستت دارم دیوونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکارت چرک نویس گفتارت هستند و اعمالت پاک نویس گفتارت پاک نویست را با اعمال اشتباه تباه و خط خطی نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مشکلات زندگی را که برداریم زندگی شیرین میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه هشت لایه ایزوگامت کنن بازم خوبی ازت چکه میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در زندگی به ناگاه یکی از سیم های سازت پاره شد ، آهنگ زندگی را چنان ادامه بده که کسی نفهمد بر تو چه گذشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ایرانسل خرابتم  مثل ۹۱۹ همراهتم  مثل ۹۱۲ رفیق با کلاستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اونایی که رفیق خوب دارن میرن بهشت... حال کردی مفتی مفتی میری بهشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از نرگس چشمت بلور اشک جاری شد ، دعا بنما مرا شاید دعای دوست با اثر باشد