بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتم___به اندازه ی خری که تی تابش را گرفته باشند آن هم به زور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی ندارم خوب بودنم رو به کسی اثبات کنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست... هرکجا خندیدیم...هرکجا خنداندیم... زندگانی آنجاست... بیخیال از همه تلخی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عمرتان را صرف این بدنی که قرار است آخرسر غذای کرم ها شود نکنید...!!! صرف چیزی بکنید که فرشتگان میخواهند بردارند و ببرند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی همه ی آدمایی که زیر بارون بدبختی هاشون حسابی خیس شدن و زل زدن به آسمون زندگیشون که شاید خدا ی چتری بالا سرشون نگه داره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکترگفت:برایت آرام بخش نوشته ام!اما هرچه داخل نسخه ام نگاه کردم نام تو نبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز فهمیدم خوشـبخت ترین مرد زمینـم حـالا چـرا؟داییام هنوز زن نگرفتن،خودمم یه مخاطب خاص خاص پیدا کردم که داداشش 8 سالشه! نتیجه گیری اخلاقی :مامانم و زنم حالاحالاها عمـــه نمیشن دیدین چه خوشبختــم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین پشیمانی ام ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر وجود داشته باشد اولویت اول زندگی آدم می شود پس… نگو عاشقمی وقتی به فکر همه هستی جز من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما:ی وقتی ک زیر پتو ،فرش،پشت کمد و حتی کشوی میز هست،چ لزومی داره ک ب خودمون زحمت بدیم و بلند شیم بریم اشغالا رو بندازیم سطل اشغال؟ها؟~_~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منت از خلق برای لقمه ای نان می کشیم دیگری نان می دهد ما ناز اینان می کشیم چون توکل نیست کار ما دست مردم است شاه ما را منتظر ما ناز دربان می کشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز استادمون بهم گفت بی تربیت. منم جلو همه گفتم استاد ما بی تربیت نیستیم ما تربیت داریم فقط ازش استفاده نمیکنیم... فقط یه کوچولو جنبش پایین بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که تیپ وقیافش به روزه ولی غیرتش مال زمان پدرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقول مرتضی سرمدی:برای دردهای بزرگ نمیتوان گریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باعث افتخاره منه  .. .... که با خرد کردنم ثابت کردی لقمه گنده تر از دهنت رو برداشته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهاروبايدازروي منتهايي كه وسط دعوا سر آدم ميذارن شناخت.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتم___به اندازه ی خری که تی تابش را گرفته باشند آن هم به زور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی ندارم خوب بودنم رو به کسی اثبات کنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست... هرکجا خندیدیم...هرکجا خنداندیم... زندگانی آنجاست... بیخیال از همه تلخی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عمرتان را صرف این بدنی که قرار است آخرسر غذای کرم ها شود نکنید...!!! صرف چیزی بکنید که فرشتگان میخواهند بردارند و ببرند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی همه ی آدمایی که زیر بارون بدبختی هاشون حسابی خیس شدن و زل زدن به آسمون زندگیشون که شاید خدا ی چتری بالا سرشون نگه داره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکترگفت:برایت آرام بخش نوشته ام!اما هرچه داخل نسخه ام نگاه کردم نام تو نبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز فهمیدم خوشـبخت ترین مرد زمینـم حـالا چـرا؟داییام هنوز زن نگرفتن،خودمم یه مخاطب خاص خاص پیدا کردم که داداشش 8 سالشه! نتیجه گیری اخلاقی :مامانم و زنم حالاحالاها عمـــه نمیشن دیدین چه خوشبختــم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین پشیمانی ام ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر وجود داشته باشد اولویت اول زندگی آدم می شود پس… نگو عاشقمی وقتی به فکر همه هستی جز من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما:ی وقتی ک زیر پتو ،فرش،پشت کمد و حتی کشوی میز هست،چ لزومی داره ک ب خودمون زحمت بدیم و بلند شیم بریم اشغالا رو بندازیم سطل اشغال؟ها؟~_~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منت از خلق برای لقمه ای نان می کشیم دیگری نان می دهد ما ناز اینان می کشیم چون توکل نیست کار ما دست مردم است شاه ما را منتظر ما ناز دربان می کشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز استادمون بهم گفت بی تربیت. منم جلو همه گفتم استاد ما بی تربیت نیستیم ما تربیت داریم فقط ازش استفاده نمیکنیم... فقط یه کوچولو جنبش پایین بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که تیپ وقیافش به روزه ولی غیرتش مال زمان پدرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقول مرتضی سرمدی:برای دردهای بزرگ نمیتوان گریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باعث افتخاره منه  .. .... که با خرد کردنم ثابت کردی لقمه گنده تر از دهنت رو برداشته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهاروبايدازروي منتهايي كه وسط دعوا سر آدم ميذارن شناخت.....