بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل گوید که دل مأوای من است  عشق خندید و گفت یا جای تو یا جای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاشو آب بخور تشنته  .  .  .  .  .  .  (ستاد دخالت در همه امور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دو چیز عشق میورزم یکی تو و دیگری وجود تو...  به دو چیز اعتقاد دارم یکی خدا و دیگری تو...  و در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو و دیگری خوشبختی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که از درد دل من با خبری قرص دل درد مرا کی میخری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقترین اس ام اس جنوبی: تک خرمای نخلستون دلمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به دیروزهایی که بودی فکر می کنم نه به فرداهایی که شاید بیایی! می خواهم اِمروز را زندگی کنم...  خواستی باش...  نخواستی نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ماست که بی باده ومی مست شویم / فارغ از میکده و هرچه در آن هست شویم /عادت ماست که با اهل وفا یار شویم رشته زلف بگیریم و وفادار شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که خدا در دلهای شکسته جای دارد.... چرا بر دستان کسی که بارها دلم را شکست بوسه نزنم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا شونه هامونو واسه این که کوله بار غم هامونو بذاریم روش نیافریده ، آفریده تا بعضی وقتا بندازیمشون بالا و بگیم بیخیال...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشغول دل باش نه دلمشغول؛  فرهاد كه باشي، همه چيز شيرين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قديم مردم دنيا دلشان درد نداشت ، هيچ کس دغدغه آنچه مى کرد نداشت ، چشمه سادگى از لطف زمين مى جوشيد ، خودمانيم زمين اين همه نامرد نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ كودكيم!  يادش بخير،  قهر ميكرديم تا قيامت  و لحظه اى بعد قيامت ميشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال: اگه یه مساوی جلوی اسمم بود اون طرف مساوی چی مینوشتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تخته سیاه زندگی...!  با قرمز بنویس عشق...  باسفید بنویس پاکی...  با آبی بنویس آرامش...  جعبه گچ را بردار...  بنویس و بنویس تا سیاهی آرام گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چتر باشم یا بدون چتر فرقی نمی کند، بی دوست خیس بارانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورود پیروزمندانه تخم مرغ را ،به لیست کالاهای لوکس تبریک عرض میکنیم!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل گوید که دل مأوای من است  عشق خندید و گفت یا جای تو یا جای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاشو آب بخور تشنته  .  .  .  .  .  .  (ستاد دخالت در همه امور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دو چیز عشق میورزم یکی تو و دیگری وجود تو...  به دو چیز اعتقاد دارم یکی خدا و دیگری تو...  و در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو و دیگری خوشبختی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که از درد دل من با خبری قرص دل درد مرا کی میخری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقترین اس ام اس جنوبی: تک خرمای نخلستون دلمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به دیروزهایی که بودی فکر می کنم نه به فرداهایی که شاید بیایی! می خواهم اِمروز را زندگی کنم...  خواستی باش...  نخواستی نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ماست که بی باده ومی مست شویم / فارغ از میکده و هرچه در آن هست شویم /عادت ماست که با اهل وفا یار شویم رشته زلف بگیریم و وفادار شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که خدا در دلهای شکسته جای دارد.... چرا بر دستان کسی که بارها دلم را شکست بوسه نزنم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا شونه هامونو واسه این که کوله بار غم هامونو بذاریم روش نیافریده ، آفریده تا بعضی وقتا بندازیمشون بالا و بگیم بیخیال...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشغول دل باش نه دلمشغول؛  فرهاد كه باشي، همه چيز شيرين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قديم مردم دنيا دلشان درد نداشت ، هيچ کس دغدغه آنچه مى کرد نداشت ، چشمه سادگى از لطف زمين مى جوشيد ، خودمانيم زمين اين همه نامرد نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ كودكيم!  يادش بخير،  قهر ميكرديم تا قيامت  و لحظه اى بعد قيامت ميشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال: اگه یه مساوی جلوی اسمم بود اون طرف مساوی چی مینوشتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تخته سیاه زندگی...!  با قرمز بنویس عشق...  باسفید بنویس پاکی...  با آبی بنویس آرامش...  جعبه گچ را بردار...  بنویس و بنویس تا سیاهی آرام گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چتر باشم یا بدون چتر فرقی نمی کند، بی دوست خیس بارانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورود پیروزمندانه تخم مرغ را ،به لیست کالاهای لوکس تبریک عرض میکنیم!!!!