بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما سالهاست هر چه میزنیم به در بسته میخورد .... آهای عزیز نزن دیگه اگه میخواست درو خودش باز میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنی سیلین غمهاتم..آنتی بیوتیک مشکلاتتم..استامینوفن درداتن..آنتی هیستامین اشکاتم..دیفن هیدرامین بیخوابیاتم.. خلاصه داروخانه کلیه درداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تاریخ عبارت است از جنگ سربازانی که همدیگر را نمیشناسند و با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و نمیجنگند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدم میاد از اینایی که وقتی دارن از طرفشون جدا میشن براش آرزوی خوشبختی می کنن .. داری میری برو دیگه فیلم بازی نکن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه چیز حرف است و دل خریدار ندارد کافیست زبانت بچرخد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر رسیدم و با دیگری دیدمت ... فهمیدم که گاهی "هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را پدرم انتخاب کرد ، نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم! دیگر بس است ، راهم را خودم انتخاب می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــــــرهادها رادربیستـــــون کشتیم ودرکتــــاب تاریخ ازاو به نیکی یاد می کنیم تا ثابتــــــ کنیم حتـــی در عشـــــــق هم مــــــــرده پرستـــــیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حماقت انسان در زندگی لبخند زدن به کسیه که ارزش لگدم نداره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی بعدشم بگی به سلامتیه خودم که اینقدر تحمل داشتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه جاهايي هس كه ديگه اُو ماي گاد و فاك و شِت و اين سوسول بازيا جواب نمي‌ده. فقط باس بگي يا ابالفضل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهیم‌وار زندگی کن و در عصر خویش معمار کعبة ایمان خویش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه می کند... دلم هوا می خواهد! کمی هوا در یک سرنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است شاهزاده ام را پیدا کنم اما پدرم همیشه پادشاه من خواهد ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب رسمی ست رسم آدمیزاد / که دور افتاده را کم میکنند یاد / که دور افتاده حکم مرده دارد / که خاک مرده را کی میبرد باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه مي انديشم، چنان هم مهم نيست اگر هيچ از دنيا نداشته باشم، همين مرا بس كه كوچه اي داشته باشم و باران...
 و انسان هايي در زندگيم باشند كه زلال تر از باران هستند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما سالهاست هر چه میزنیم به در بسته میخورد .... آهای عزیز نزن دیگه اگه میخواست درو خودش باز میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنی سیلین غمهاتم..آنتی بیوتیک مشکلاتتم..استامینوفن درداتن..آنتی هیستامین اشکاتم..دیفن هیدرامین بیخوابیاتم.. خلاصه داروخانه کلیه درداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تاریخ عبارت است از جنگ سربازانی که همدیگر را نمیشناسند و با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و نمیجنگند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدم میاد از اینایی که وقتی دارن از طرفشون جدا میشن براش آرزوی خوشبختی می کنن .. داری میری برو دیگه فیلم بازی نکن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه چیز حرف است و دل خریدار ندارد کافیست زبانت بچرخد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر رسیدم و با دیگری دیدمت ... فهمیدم که گاهی "هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را پدرم انتخاب کرد ، نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم! دیگر بس است ، راهم را خودم انتخاب می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــــــرهادها رادربیستـــــون کشتیم ودرکتــــاب تاریخ ازاو به نیکی یاد می کنیم تا ثابتــــــ کنیم حتـــی در عشـــــــق هم مــــــــرده پرستـــــیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حماقت انسان در زندگی لبخند زدن به کسیه که ارزش لگدم نداره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی بعدشم بگی به سلامتیه خودم که اینقدر تحمل داشتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه جاهايي هس كه ديگه اُو ماي گاد و فاك و شِت و اين سوسول بازيا جواب نمي‌ده. فقط باس بگي يا ابالفضل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهیم‌وار زندگی کن و در عصر خویش معمار کعبة ایمان خویش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه می کند... دلم هوا می خواهد! کمی هوا در یک سرنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است شاهزاده ام را پیدا کنم اما پدرم همیشه پادشاه من خواهد ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب رسمی ست رسم آدمیزاد / که دور افتاده را کم میکنند یاد / که دور افتاده حکم مرده دارد / که خاک مرده را کی میبرد باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه مي انديشم، چنان هم مهم نيست اگر هيچ از دنيا نداشته باشم، همين مرا بس كه كوچه اي داشته باشم و باران...
 و انسان هايي در زندگيم باشند كه زلال تر از باران هستند.