بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچکتر که بودیم ایمانمان قویتر بود بادکنک می ساختیم نمی گفتیم شاید باد نوزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست / عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«زمین جای مردن نیست» می‌خواهم -همچون خورشید ـ شهیدی باشم بر دوش ابرها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی رو دوست داشته باشی نمی تونی تو چشماش زل بزنی ... نمی تونی دوریش رو تحمل بکنی .... نمی تونی بهش بگی چقدر دوستش داری ... نمی تونی بهش بگی چقدر بهش نیاز داری ... برای همین عاشقا دیوونه میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه ها در نشان دادن تصویرمان کاملا صداقت دارند. اما بعضیها باور نمی کنند و بهانه می آورند که جیوه به کار رفته در آن خوب نبوده و یاجنسش خارجی نیست و دهها بهانه دیگر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تنها نبودن نیاز نیست با هزاران نفر باشی، تنها یکی کافیست تا دنیایت دیگر جای خالی نداشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآورده ساختم بی آنکه کسی مرا برآورده سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی وجود خدا باورت بشه ... خدا یه نقطه میزاره زیر باورت و " یاورت" میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اين جواني كه پيرم كرد،به پيچ گردون زندگي درگيرم كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايد به دور خود يك ديوار تنهايي كشيد نه براي اينكه ديگران را از خودت دور كني. بلكه براي اينكه بداني براي چه كساني اهميت داري كه اين ديوار را بشكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي رو از زنبور ياد نگرفتم كه وقتي از گلي سير ميشه ميره سراغ گل ديگه دوستي رو از ماهي ياد گرفتم كه وقتي از آب جدا ميشه ميميره.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا و دیروز با هم دست به یکی کردند دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده هایش مرا خام کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهرهایت را به باد بده اینجا دلی هست که برای آرامشت دستی به آسمان دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک ذره حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود "-یک کم کنجکاوی پشت" همین طوری پرسیدم "-قدری احساسات پشت"به من چه اصلا "-مقداری خرد پشت " چه بدونم"-و اندکی درد پشت" اشکالی نداره" هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم شبا ستاره ها تا میتونن دعات کنن نور شونو بدرقه پاکی خنده هات کنن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچکتر که بودیم ایمانمان قویتر بود بادکنک می ساختیم نمی گفتیم شاید باد نوزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست / عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«زمین جای مردن نیست» می‌خواهم -همچون خورشید ـ شهیدی باشم بر دوش ابرها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی رو دوست داشته باشی نمی تونی تو چشماش زل بزنی ... نمی تونی دوریش رو تحمل بکنی .... نمی تونی بهش بگی چقدر دوستش داری ... نمی تونی بهش بگی چقدر بهش نیاز داری ... برای همین عاشقا دیوونه میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه ها در نشان دادن تصویرمان کاملا صداقت دارند. اما بعضیها باور نمی کنند و بهانه می آورند که جیوه به کار رفته در آن خوب نبوده و یاجنسش خارجی نیست و دهها بهانه دیگر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تنها نبودن نیاز نیست با هزاران نفر باشی، تنها یکی کافیست تا دنیایت دیگر جای خالی نداشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآورده ساختم بی آنکه کسی مرا برآورده سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی وجود خدا باورت بشه ... خدا یه نقطه میزاره زیر باورت و " یاورت" میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اين جواني كه پيرم كرد،به پيچ گردون زندگي درگيرم كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايد به دور خود يك ديوار تنهايي كشيد نه براي اينكه ديگران را از خودت دور كني. بلكه براي اينكه بداني براي چه كساني اهميت داري كه اين ديوار را بشكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي رو از زنبور ياد نگرفتم كه وقتي از گلي سير ميشه ميره سراغ گل ديگه دوستي رو از ماهي ياد گرفتم كه وقتي از آب جدا ميشه ميميره.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا و دیروز با هم دست به یکی کردند دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده هایش مرا خام کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهرهایت را به باد بده اینجا دلی هست که برای آرامشت دستی به آسمان دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک ذره حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود "-یک کم کنجکاوی پشت" همین طوری پرسیدم "-قدری احساسات پشت"به من چه اصلا "-مقداری خرد پشت " چه بدونم"-و اندکی درد پشت" اشکالی نداره" هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم شبا ستاره ها تا میتونن دعات کنن نور شونو بدرقه پاکی خنده هات کنن