بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارپشتي شده ام كه تيغهايش دنياي امني برايش ساخته اما حسرت نوازشي عاشقانه تا ابد بر دلش مانده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس و بادكنك خيلي به هم شبيه اند.
هردو را كه زيادي بادكني ميتركد و تو ميماني و تكه هاي پاره پاره شده اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر به آسمانها از روی زمین آغاز نمیشود. از درون شهرها و آبادیها ...از درون خانه ها و بسترها آغاز نمیشود. از زیر خاک...از عمق زمین باید به آسمان پرواز کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرده ام که دیگر هیچ چیز مرگ مرا اثبات نمیکند...فروغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز از عمر كوتاهش مي ناليد, مي خواست سال باشد! سال از عمر كوتاهش مي ناليد, مي خواست قرن باشد! قرن پير مي خواست ثانيه باشد ! او خسته بود ..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه می روم ، نمی رسم ... گاهی با خود فکر می کنم نکند من باشم... کلاغ آخر قصه ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـب در کارنامه سیاه زندگی خود چه کرده است که افتخار گرفتن این همه ستاره را دارد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند معنی کور شدن را گره ها میفهمند سخت است بالا بروی ساده بیای پایین قصه ی تلخ مرا سرسره ها میفهمند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار را که خط خطی کنی آنگاه سایه ی من را میبینی فقط یادت باشد با قلم سفید خط خطی کنی این دیوار سیاه است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم شهری که همه درآن میلنگند به کسی که راست راه میرود میخندند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف مى كنم بچه كه بودم فكر ميكردم اگه برم بالاى كوه دستم به آسمون ميرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكايت من،حكايت كسي است كه عاشق دريابود،اماقايق نداشت؛دلباخته سفربود،اماهمسفر نداشت؛حكايت كسي است كه زجركشيد،اماضجه نزد؛زخم داشت،ولي ناله اي نكرد؛نفس ميكشيداماهمنفس نداشت.خنديد،غمش راكسي نفهميد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای قوی می دانند چگونه به زندگی شان نظم دهند حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه می زند همچنان با لبخندی روی لب می گویند " من خوب هستم " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرهم در بارشش قصد فداکاری نداشت عقده ای داشت روی خاک خالی کرد و رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرزو گل سرخ یکیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم قفس به کنار آنچه عقاب را پیر می کند پرواز زاغ بی سروپاست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارپشتي شده ام كه تيغهايش دنياي امني برايش ساخته اما حسرت نوازشي عاشقانه تا ابد بر دلش مانده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس و بادكنك خيلي به هم شبيه اند.
هردو را كه زيادي بادكني ميتركد و تو ميماني و تكه هاي پاره پاره شده اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر به آسمانها از روی زمین آغاز نمیشود. از درون شهرها و آبادیها ...از درون خانه ها و بسترها آغاز نمیشود. از زیر خاک...از عمق زمین باید به آسمان پرواز کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرده ام که دیگر هیچ چیز مرگ مرا اثبات نمیکند...فروغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز از عمر كوتاهش مي ناليد, مي خواست سال باشد! سال از عمر كوتاهش مي ناليد, مي خواست قرن باشد! قرن پير مي خواست ثانيه باشد ! او خسته بود ..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه می روم ، نمی رسم ... گاهی با خود فکر می کنم نکند من باشم... کلاغ آخر قصه ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـب در کارنامه سیاه زندگی خود چه کرده است که افتخار گرفتن این همه ستاره را دارد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند معنی کور شدن را گره ها میفهمند سخت است بالا بروی ساده بیای پایین قصه ی تلخ مرا سرسره ها میفهمند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار را که خط خطی کنی آنگاه سایه ی من را میبینی فقط یادت باشد با قلم سفید خط خطی کنی این دیوار سیاه است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم شهری که همه درآن میلنگند به کسی که راست راه میرود میخندند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف مى كنم بچه كه بودم فكر ميكردم اگه برم بالاى كوه دستم به آسمون ميرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكايت من،حكايت كسي است كه عاشق دريابود،اماقايق نداشت؛دلباخته سفربود،اماهمسفر نداشت؛حكايت كسي است كه زجركشيد،اماضجه نزد؛زخم داشت،ولي ناله اي نكرد؛نفس ميكشيداماهمنفس نداشت.خنديد،غمش راكسي نفهميد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای قوی می دانند چگونه به زندگی شان نظم دهند حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه می زند همچنان با لبخندی روی لب می گویند " من خوب هستم " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرهم در بارشش قصد فداکاری نداشت عقده ای داشت روی خاک خالی کرد و رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرزو گل سرخ یکیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم قفس به کنار آنچه عقاب را پیر می کند پرواز زاغ بی سروپاست.