بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمريست نشسته ايم پاي "لرزه"خربزه هايي كه يادمان نميايد كي خورده ايم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا طرفدار محيط زيست بشيم اگه پول خوبى پيدا نكرديم طرفدار حقوق بشر يا حيوانات ميشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ تو امروز شدم تافردا/فرداشدوبازهم تو گفتی فردا/امروزدلم مانده ویک دنیاحرف/یک هیچ به نفع دل تو تافردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرندگان انقدرسرگرم دانه خوردن میشوند که پریدن راازیاد میبرندگاهی سنگ کودکی بازیگوش یادآور پرواز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدرسه ی زندگی در کلاس دنیا سرزنگ املا یادمان باشد برای محبت تشدیدبگذاریم تا نیم نمره ازمحبت ها کم نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادیهایم هدیه به تو .کم بودنش را برمن خرده مگیر این تمام سهم من از دنیاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي عكسي را ميسوزانيم و گاهي عكسي ما را ميسوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه را پهن مي كني زير پاهايم! ستاره را سنجاق مي كني به موهايم! و... تابستان نگاهم سوت مي زند: من هنوز و هميشه دوستت دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها فکر کردن به بعضی ها ناخودآگاه لبخندی روی لب می نشاند....! دوست دارم این لبخندهای بیگناه را... این بعضی ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بی رحم بود نه با دوست نه با دشمن که با خودت!! و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی بر صورتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شك كرده بودم كسي بين ماست،حالا يقين دارم من بين 2 نفر ايستاده بودم! چقدر تفاوت وجود داشت بين واقعيت و طرز فكر من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنـــون كه ابــــر دلتنـــــــــگی ام بغض چنـــــــــــدین سالـــه اش را در آسمــــان تنـــــــــــــــگ چشمانـــــــــــــــــم می شكنـــــــــــد كـــاش چتری ار ناگفتــــه هایم داشتــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چشمـ ـانم را روی همــ می گذارم خوابـــ مـ ـرا نمی بــ ـرد تــ ـو را می آورد ! از میان فرسنگــــ ها فاصلـ ـ ـه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... و مهربانیت از دور چه نزدیك است عجیب حس می كنم كه جغرافیا دورغ تاریخ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست مى گفت:آدم باگذشتى بود، ازمن هم گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نقاش ماهريست فكر وخيال وقتي دانه دانه موهايت را سفيد ميكند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمريست نشسته ايم پاي "لرزه"خربزه هايي كه يادمان نميايد كي خورده ايم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا طرفدار محيط زيست بشيم اگه پول خوبى پيدا نكرديم طرفدار حقوق بشر يا حيوانات ميشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ تو امروز شدم تافردا/فرداشدوبازهم تو گفتی فردا/امروزدلم مانده ویک دنیاحرف/یک هیچ به نفع دل تو تافردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرندگان انقدرسرگرم دانه خوردن میشوند که پریدن راازیاد میبرندگاهی سنگ کودکی بازیگوش یادآور پرواز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدرسه ی زندگی در کلاس دنیا سرزنگ املا یادمان باشد برای محبت تشدیدبگذاریم تا نیم نمره ازمحبت ها کم نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادیهایم هدیه به تو .کم بودنش را برمن خرده مگیر این تمام سهم من از دنیاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي عكسي را ميسوزانيم و گاهي عكسي ما را ميسوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه را پهن مي كني زير پاهايم! ستاره را سنجاق مي كني به موهايم! و... تابستان نگاهم سوت مي زند: من هنوز و هميشه دوستت دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها فکر کردن به بعضی ها ناخودآگاه لبخندی روی لب می نشاند....! دوست دارم این لبخندهای بیگناه را... این بعضی ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بی رحم بود نه با دوست نه با دشمن که با خودت!! و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی بر صورتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شك كرده بودم كسي بين ماست،حالا يقين دارم من بين 2 نفر ايستاده بودم! چقدر تفاوت وجود داشت بين واقعيت و طرز فكر من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنـــون كه ابــــر دلتنـــــــــگی ام بغض چنـــــــــــدین سالـــه اش را در آسمــــان تنـــــــــــــــگ چشمانـــــــــــــــــم می شكنـــــــــــد كـــاش چتری ار ناگفتــــه هایم داشتــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چشمـ ـانم را روی همــ می گذارم خوابـــ مـ ـرا نمی بــ ـرد تــ ـو را می آورد ! از میان فرسنگــــ ها فاصلـ ـ ـه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... و مهربانیت از دور چه نزدیك است عجیب حس می كنم كه جغرافیا دورغ تاریخ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست مى گفت:آدم باگذشتى بود، ازمن هم گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نقاش ماهريست فكر وخيال وقتي دانه دانه موهايت را سفيد ميكند