بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي‌ مترسک.......... که با لبخندي به پهناي وجودش........ و دستهايي باز به فراخي آرزويش........... در حسرت يک آغوش گرم جان داد ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهاي اطرافم مثل جمعه هستند!!
معلوم نيست زوجند يا فرد؛
پراز ابهامند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا قرار بگذاریم که . . . هیچ وقت با هم قرار ی نداشته باشیم ! بگذار همیشه اتفاق بیافتد ! این طور بهتر است من هر لحظه منتظر اتفاقم ! منتظر ِ یک اتفاق که " تــــو " را به " مـن " برساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازحرف مردم دلگيرنشو، بعضى ها نيش زدن طبيعتشونه، سالهاست به هواى بارانى مى گويند هواى خراب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادتون سر كلاس تخته پاك كن رو خيس ميكرديم ميكشيديم رو تخته فكر ميكرديم خيلى تميز شد....!
بعد كه تخته خشك ميشد ميديدم چه گندى زديم
الان همين حس رو نسبت به زندگى دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش راساده گفت! من لايق تونيستم! نميدانم خواست لياقتم را به من يادآوري كندياخيانت خودش راتوجيح!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که میشینی میذارن پای جواب نداشتنت، عمرا بفهمن داری جون می کنی تا حرمت هارو نگه داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سفر به گذشته ... نیازی به ماشین زمان ندارم من خـستــه با یـک نخ سیـــــــــــــــــــگار و چند پـُـکـــ عمیق هر روز به گــذشتــه سفر میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارارهاكن! دوري ودوستي كدام است؟؟ فاصله هايندكه عشق را ميبلعند...من اگرنباشم...! ديگرىجايم راپرميكند.... به همين سادگي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پاره مترسك نشان دهنده آن است كه در بين عروسك ها هم فرق وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عزیز به عزیزیت قسم عزیزانه عزیز میدارمت تا عزیز بمانی.(از طرف عزیز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه ميتوان به تاول هاي پا گفت، تمام مسير طي شده زندگيت اشتباه بوده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخترين حرف : دوستت دارم اما.... شيرين ترين حرف : ....امادوستت دارم به همين راحتي جابه جايي كلمات زندگي را دگرگون ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺩ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﯾﻪ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺯﻩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ : ﺳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺍﺕ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻫﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺮﯾﺰﯼ ﺭﻭ ﺳﺮﺕ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﺮﺷﻮﻥ ﺍﺯ ﺭﻭ ﭘﻞ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ! ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﮔﺎﻭﺷﻮﻥ ﻣﯿﺰﺍﺩ ! ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﭘﻞ ﺯﺍﯾﯿﺪﻩ ﭼﯿﻪ ؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي‌ مترسک.......... که با لبخندي به پهناي وجودش........ و دستهايي باز به فراخي آرزويش........... در حسرت يک آغوش گرم جان داد ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهاي اطرافم مثل جمعه هستند!!
معلوم نيست زوجند يا فرد؛
پراز ابهامند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا قرار بگذاریم که . . . هیچ وقت با هم قرار ی نداشته باشیم ! بگذار همیشه اتفاق بیافتد ! این طور بهتر است من هر لحظه منتظر اتفاقم ! منتظر ِ یک اتفاق که " تــــو " را به " مـن " برساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازحرف مردم دلگيرنشو، بعضى ها نيش زدن طبيعتشونه، سالهاست به هواى بارانى مى گويند هواى خراب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادتون سر كلاس تخته پاك كن رو خيس ميكرديم ميكشيديم رو تخته فكر ميكرديم خيلى تميز شد....!
بعد كه تخته خشك ميشد ميديدم چه گندى زديم
الان همين حس رو نسبت به زندگى دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش راساده گفت! من لايق تونيستم! نميدانم خواست لياقتم را به من يادآوري كندياخيانت خودش راتوجيح!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که میشینی میذارن پای جواب نداشتنت، عمرا بفهمن داری جون می کنی تا حرمت هارو نگه داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سفر به گذشته ... نیازی به ماشین زمان ندارم من خـستــه با یـک نخ سیـــــــــــــــــــگار و چند پـُـکـــ عمیق هر روز به گــذشتــه سفر میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارارهاكن! دوري ودوستي كدام است؟؟ فاصله هايندكه عشق را ميبلعند...من اگرنباشم...! ديگرىجايم راپرميكند.... به همين سادگي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پاره مترسك نشان دهنده آن است كه در بين عروسك ها هم فرق وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عزیز به عزیزیت قسم عزیزانه عزیز میدارمت تا عزیز بمانی.(از طرف عزیز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه ميتوان به تاول هاي پا گفت، تمام مسير طي شده زندگيت اشتباه بوده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخترين حرف : دوستت دارم اما.... شيرين ترين حرف : ....امادوستت دارم به همين راحتي جابه جايي كلمات زندگي را دگرگون ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺩ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﯾﻪ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺯﻩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ : ﺳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺍﺕ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻫﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺮﯾﺰﯼ ﺭﻭ ﺳﺮﺕ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﺮﺷﻮﻥ ﺍﺯ ﺭﻭ ﭘﻞ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ! ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﮔﺎﻭﺷﻮﻥ ﻣﯿﺰﺍﺩ ! ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﭘﻞ ﺯﺍﯾﯿﺪﻩ ﭼﯿﻪ ؟؟؟