بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی که حشمت فردوس به مهدی سلوکی گفت : به گردن کلفت و زور بازوت نناز ، آمار خودکشی در میان گردن کلفتان در سراسر کشور به شدت افزایش یافته !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانونی هست که میگه! همیشه تعداد دمپایی های موجود در خوابگاه بسیار کمتر از تعداد نفرات ساکن اون خوابگاهه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی اگه شبای تابستون سوسک نداشت واقعا شبهای رویایی میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم همه خیال کنند از یاد بردمش... پنهانی دوست داشتن... حالی دارد که نگو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــــــــفرین بــــــــــه سفـــــــــــــــر کــــــــــه هـــــــــــرچه کـــــــــــرد او کــــــــــرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی عاشق میشه... تازه میفهمه چقد پتانسیل خر شدن داشته و نمیدونسته :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک نفر میگویند با دوست جمله بساز میگوید با دوست باید دنیا ساخت بادوست باید کشور ساخت با دوست باید زندگی ساخت بادوست باید.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی لذت دلدادگی/لذت از عشق لذت از دیوانگی بوسه آغازی برای ما شدن/لحظه ای با دلبری تنها شدن بوسه آتش می زند بر جسم و جان/بوسه یعنی عشق من با من بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايـنـايـى کـه تـو خـانواده هـاى پـولـدار بـه دنـيـا مـيـان مـثِ کـسـايـى هـسـتـن که بـازى کـامـپـيـوترىُ بـا کـد تـقـلـب بـازى مـيـکـنـن |: افـتـخـاراتـشـون حـسـاب نـيـسـت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا صحبت از « تقلــــــــــب » است نام درخشان « دانشجوی ایرانــــــــــی» می درخشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرد بـاس وخـتـی اخـم مـی کـنـه شـیـش لا چـیـن بـخـوره اَبــــرو قـیـطـونـی خـوبـیـت نـداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی دوست دارد سرش کلاه برود... کلاهی گشاد که روی چشم هایش را هم بپوشاند... تا... تا نبیند... این دنیا را... نامردی ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا اگه کسی یه لیف با یه گل ابی وسطش دید مال منه. . ‌ ‌. . . . . گذاشته بودم افتاب بخوره باد بردش:(((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بغیر از لایک منفی هم داشتید.... بعضیا حقشونه که منفی بگیرند تا اینقد بامزگی نکنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دو راهی های بزرگ زندگی اینه که نمیدونی بعداز امتحان جزوه اون درس رو بندازی دور یا نگهش داری واس ترم بعد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه ی "تنهایی"را وقتی حس میکنم که از "تو" خبری نیست .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی که حشمت فردوس به مهدی سلوکی گفت : به گردن کلفت و زور بازوت نناز ، آمار خودکشی در میان گردن کلفتان در سراسر کشور به شدت افزایش یافته !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانونی هست که میگه! همیشه تعداد دمپایی های موجود در خوابگاه بسیار کمتر از تعداد نفرات ساکن اون خوابگاهه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی اگه شبای تابستون سوسک نداشت واقعا شبهای رویایی میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم همه خیال کنند از یاد بردمش... پنهانی دوست داشتن... حالی دارد که نگو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــــــــفرین بــــــــــه سفـــــــــــــــر کــــــــــه هـــــــــــرچه کـــــــــــرد او کــــــــــرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی عاشق میشه... تازه میفهمه چقد پتانسیل خر شدن داشته و نمیدونسته :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک نفر میگویند با دوست جمله بساز میگوید با دوست باید دنیا ساخت بادوست باید کشور ساخت با دوست باید زندگی ساخت بادوست باید.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی لذت دلدادگی/لذت از عشق لذت از دیوانگی بوسه آغازی برای ما شدن/لحظه ای با دلبری تنها شدن بوسه آتش می زند بر جسم و جان/بوسه یعنی عشق من با من بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايـنـايـى کـه تـو خـانواده هـاى پـولـدار بـه دنـيـا مـيـان مـثِ کـسـايـى هـسـتـن که بـازى کـامـپـيـوترىُ بـا کـد تـقـلـب بـازى مـيـکـنـن |: افـتـخـاراتـشـون حـسـاب نـيـسـت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا صحبت از « تقلــــــــــب » است نام درخشان « دانشجوی ایرانــــــــــی» می درخشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرد بـاس وخـتـی اخـم مـی کـنـه شـیـش لا چـیـن بـخـوره اَبــــرو قـیـطـونـی خـوبـیـت نـداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی دوست دارد سرش کلاه برود... کلاهی گشاد که روی چشم هایش را هم بپوشاند... تا... تا نبیند... این دنیا را... نامردی ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا اگه کسی یه لیف با یه گل ابی وسطش دید مال منه. . ‌ ‌. . . . . گذاشته بودم افتاب بخوره باد بردش:(((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بغیر از لایک منفی هم داشتید.... بعضیا حقشونه که منفی بگیرند تا اینقد بامزگی نکنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دو راهی های بزرگ زندگی اینه که نمیدونی بعداز امتحان جزوه اون درس رو بندازی دور یا نگهش داری واس ترم بعد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه ی "تنهایی"را وقتی حس میکنم که از "تو" خبری نیست .