بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندتاتوله سگ براي پدرشان جشن تولدگرفتن روي كیك نوشتن پدرسگ تولدت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش وقتی زندگی فرصت دهد گاهی از پروانه ها یادی کنیم کاش بخشی از زمان خویش را وقف قسمت کردن شادی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرانكس كه جيبش پر از زر بود--كلامش متين است اگر خر بود(واقعيت روزگار امروزيست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچه ها را بلد شدم...مغازه ها را...رنگ هاي چراغ قرمزرا...حتى جدول ضرب را...وديگر در راه هيچ مدرسه
اي گم نميشوم...اما گاهى ميان آدم
ها گم ميشوم...آدم ها را بلدنيستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت است جاذبه تو از بس جذابی می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارم اما ..... اضطراب نمی گذارد نه گرمایت را حس کنم نه آرامشت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند بند دل بنده دلم به بند بند دلت بنده بند بند دل بنده دلم برات خیلی تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بـزرگیست ، تلخ کردن زندگیمان برای کسی که در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جایى که حجاب مى کنیم هنگام نماز است! گویا تنها کسى که با ما نامحرم است خداست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خودت رو نگیر … ! اینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن … ! وقتی کسی به تو ابراز علاقه کرد … فکر نکن که فوق العاده ای !!! شاید اون کم توقعه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دل من... شاید دل من عروسکی از چوب است.مثل قصه ی پینوکیو محبوب است.اما چه دماغی داره این بیچاره.از بس که نوشته حالم من خوب است.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه برایم دست تکان دادند؛ اما کم بودنددستانیکه تکانم دادند.دوست ودست بسیاراست، ولی”دست دوست” اندک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از " نگفتن ها" بيزارم ؛نه از " نه گفتن ها "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی فقیر میشه خوبیهاشم حقیر میشه اما کسی که زور یا زر داره حقارت هاش هنر میشه.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که مارو همین جوری که هستیم دوست دارن وگرنه بهتر از ما رو، همه دوست دارن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش می شد سکوتم رو ترجمه می کردند دیگه مجبور نبودم به سوال تکراریشون جواب بدم که... چرا ساکتی؟؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندتاتوله سگ براي پدرشان جشن تولدگرفتن روي كیك نوشتن پدرسگ تولدت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش وقتی زندگی فرصت دهد گاهی از پروانه ها یادی کنیم کاش بخشی از زمان خویش را وقف قسمت کردن شادی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرانكس كه جيبش پر از زر بود--كلامش متين است اگر خر بود(واقعيت روزگار امروزيست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچه ها را بلد شدم...مغازه ها را...رنگ هاي چراغ قرمزرا...حتى جدول ضرب را...وديگر در راه هيچ مدرسه
اي گم نميشوم...اما گاهى ميان آدم
ها گم ميشوم...آدم ها را بلدنيستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت است جاذبه تو از بس جذابی می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارم اما ..... اضطراب نمی گذارد نه گرمایت را حس کنم نه آرامشت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند بند دل بنده دلم به بند بند دلت بنده بند بند دل بنده دلم برات خیلی تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بـزرگیست ، تلخ کردن زندگیمان برای کسی که در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جایى که حجاب مى کنیم هنگام نماز است! گویا تنها کسى که با ما نامحرم است خداست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خودت رو نگیر … ! اینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن … ! وقتی کسی به تو ابراز علاقه کرد … فکر نکن که فوق العاده ای !!! شاید اون کم توقعه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دل من... شاید دل من عروسکی از چوب است.مثل قصه ی پینوکیو محبوب است.اما چه دماغی داره این بیچاره.از بس که نوشته حالم من خوب است.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه برایم دست تکان دادند؛ اما کم بودنددستانیکه تکانم دادند.دوست ودست بسیاراست، ولی”دست دوست” اندک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از " نگفتن ها" بيزارم ؛نه از " نه گفتن ها "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی فقیر میشه خوبیهاشم حقیر میشه اما کسی که زور یا زر داره حقارت هاش هنر میشه.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که مارو همین جوری که هستیم دوست دارن وگرنه بهتر از ما رو، همه دوست دارن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش می شد سکوتم رو ترجمه می کردند دیگه مجبور نبودم به سوال تکراریشون جواب بدم که... چرا ساکتی؟؟؟؟