بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم میگویم آن یوسفی که برگشت به کنعانش... استثنا بود... تو غمت را بخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نبش قبر سکوت چه میخواهی ؟ نگاه تو هم مثل شراب تلخ است می دانی تلخ یعنی روزگار من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان كردم كه سربازي 2سال است ندانستم كه عمر يك جوان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش ماه به دوستت مهربونی میکنی ، خوبی باهاش ، هر کاری میگه میکنی که بفهمونی دوستش داری … دو روز که اعصاب نداری ، میگه: حالا شناختمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز 91.02.10 ، شیرکاکائو خریدم تاریخ تولیدش 91.02.11 است ! دچار چالش فلسفی شدم ! که بذارم فردا بشه بعد بخورمش یا دِل و بزنم به دریا قبل از تولید بخورمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت 5 صبح ، پدر صبحانه مى خورد و من شام ... به فاصله ى نسل ها مى انديشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی دلم میخواد جفت پا برم تو صورت کسی که نیم ساعت براش حرف میزنی آخرش میگه :نمیدونم چی بگم ، هر طور صلاحته. ... خو من دارم باهات مشورت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه اخم کنی، کاملا مطمئن شو که هیچ سوژه ای برای لبخند زدن وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: حالت را نمی پرسم می دانم خوبی, عکس هایت همه با لبخندند!! و نمی دانست عکاس که می گوید سیب… من یاد حماقت حوا می افتم و پوزخند می زنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هموجور که نمره دلیل بر هوش نیست … سن هم دلیل بر فهم و شعور نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم چرا دختراي امروزي از سايز كله شون راضي نيستند! حتما بايد يه قابلمه يا زود پز بذارن رو موها شون سرشون بشه عين بقچه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت زیادی همیشه آدمها را خراب می کند، گاهی آدمها می روند نه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارند، بلکه آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالای محبت تو را.....ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی جهت خود را مرنجان از قضا نتوان گریخت،نوش جان باید کنی حق هرچه در پیمانه ریخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه برای ساختن باید ویران کرد وگاه برای داشتن باید گذشت وگاه در اوج تمنا نباید خواست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز مادرم گفت: درد بی درمان بگیری ! نفرینش گرفت ... عاشق شدم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با کشیش ها بود گالیله !! زمین آنقدر ها هم گرد نیست. . . هر کس که میرود دیگر باز نمیگردد ...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم میگویم آن یوسفی که برگشت به کنعانش... استثنا بود... تو غمت را بخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نبش قبر سکوت چه میخواهی ؟ نگاه تو هم مثل شراب تلخ است می دانی تلخ یعنی روزگار من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان كردم كه سربازي 2سال است ندانستم كه عمر يك جوان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش ماه به دوستت مهربونی میکنی ، خوبی باهاش ، هر کاری میگه میکنی که بفهمونی دوستش داری … دو روز که اعصاب نداری ، میگه: حالا شناختمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز 91.02.10 ، شیرکاکائو خریدم تاریخ تولیدش 91.02.11 است ! دچار چالش فلسفی شدم ! که بذارم فردا بشه بعد بخورمش یا دِل و بزنم به دریا قبل از تولید بخورمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت 5 صبح ، پدر صبحانه مى خورد و من شام ... به فاصله ى نسل ها مى انديشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی دلم میخواد جفت پا برم تو صورت کسی که نیم ساعت براش حرف میزنی آخرش میگه :نمیدونم چی بگم ، هر طور صلاحته. ... خو من دارم باهات مشورت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه اخم کنی، کاملا مطمئن شو که هیچ سوژه ای برای لبخند زدن وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: حالت را نمی پرسم می دانم خوبی, عکس هایت همه با لبخندند!! و نمی دانست عکاس که می گوید سیب… من یاد حماقت حوا می افتم و پوزخند می زنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هموجور که نمره دلیل بر هوش نیست … سن هم دلیل بر فهم و شعور نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم چرا دختراي امروزي از سايز كله شون راضي نيستند! حتما بايد يه قابلمه يا زود پز بذارن رو موها شون سرشون بشه عين بقچه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت زیادی همیشه آدمها را خراب می کند، گاهی آدمها می روند نه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارند، بلکه آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالای محبت تو را.....ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی جهت خود را مرنجان از قضا نتوان گریخت،نوش جان باید کنی حق هرچه در پیمانه ریخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه برای ساختن باید ویران کرد وگاه برای داشتن باید گذشت وگاه در اوج تمنا نباید خواست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز مادرم گفت: درد بی درمان بگیری ! نفرینش گرفت ... عاشق شدم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با کشیش ها بود گالیله !! زمین آنقدر ها هم گرد نیست. . . هر کس که میرود دیگر باز نمیگردد ...!!