بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

35×40 - 7+13 12/ نه هر جور حساب میکنم تو آدم بشو نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سکوتم در قبر خویش دفن بماند زیرا سکوتم ، بعد از این همه وقت بوی تعفن گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها انگار آدم‌ها "به دست هم" پير مى‌شوند نه "به پاى هم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند وسوسه سیب یا حوا… برای کسی که آدم نیست؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست… عاشق ترین مرد … آدم بود که بهشت را به لبخند حوا فروخت!!دوباره سیب بچین حوا من خسته ام بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چیه ؟ اونقدری که واسه تو مایه گذاشتم ، اگه به دسته بیل آب میدادم تا حالا میوه داده بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها مزیت وضعیت الان میدونین چیه؟؟؟ اینه که در آینده نمیگیم یادش بخیر ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تا آخر ، تا انتهای باور تا آخر زمونه ، این خط – اینم + نشونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش درخت خشك رابازى ميكنم، نميدانم بايدچشم انتظار بهارباشم ياهيزم شكن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوک میزارن زیر میکروسکوپ میبینن غضنفر داره دست تکون میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عضنفر به همسرش : عزیزم اگه موبایلت زنگ نمیزنه بدون منم… چون شارژ ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینsmsرو فرستادم فقط برای اینک مشغول باشی و دست تو دماغت نکنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسیرهــای نــاهمـوار ِ زنــدگـی می تــوان رفــقای نیــمه راه را شنــاخـت... وگـــــرنــه ،در مسـیـرهـــای ِ هــــمـوار همـــه هـــــمراه انـــــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یک نفر بود و می گفت ، همه آن من از آن تو باشد وقتی دلت میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام خداحافظ چیزی تازه اگر یافتید،بر این دو اضافه کنید تا بلكه باز شود این درگم شده بر دیوار (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار دیگران نام تو را بدانند همین‎ زلال بیکران چشمانت برای پچ پچ هزارساله آنان کافیست "شاملو"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

35×40 - 7+13 12/ نه هر جور حساب میکنم تو آدم بشو نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سکوتم در قبر خویش دفن بماند زیرا سکوتم ، بعد از این همه وقت بوی تعفن گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها انگار آدم‌ها "به دست هم" پير مى‌شوند نه "به پاى هم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند وسوسه سیب یا حوا… برای کسی که آدم نیست؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست… عاشق ترین مرد … آدم بود که بهشت را به لبخند حوا فروخت!!دوباره سیب بچین حوا من خسته ام بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چیه ؟ اونقدری که واسه تو مایه گذاشتم ، اگه به دسته بیل آب میدادم تا حالا میوه داده بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها مزیت وضعیت الان میدونین چیه؟؟؟ اینه که در آینده نمیگیم یادش بخیر ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تا آخر ، تا انتهای باور تا آخر زمونه ، این خط – اینم + نشونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش درخت خشك رابازى ميكنم، نميدانم بايدچشم انتظار بهارباشم ياهيزم شكن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوک میزارن زیر میکروسکوپ میبینن غضنفر داره دست تکون میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عضنفر به همسرش : عزیزم اگه موبایلت زنگ نمیزنه بدون منم… چون شارژ ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینsmsرو فرستادم فقط برای اینک مشغول باشی و دست تو دماغت نکنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسیرهــای نــاهمـوار ِ زنــدگـی می تــوان رفــقای نیــمه راه را شنــاخـت... وگـــــرنــه ،در مسـیـرهـــای ِ هــــمـوار همـــه هـــــمراه انـــــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یک نفر بود و می گفت ، همه آن من از آن تو باشد وقتی دلت میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام خداحافظ چیزی تازه اگر یافتید،بر این دو اضافه کنید تا بلكه باز شود این درگم شده بر دیوار (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار دیگران نام تو را بدانند همین‎ زلال بیکران چشمانت برای پچ پچ هزارساله آنان کافیست "شاملو"