بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا درست حرف بزن يا عاقلانه سکوت کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر فردای خیالی نباش... سهمت را از شادی های زندگی... همین امروز بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را به هزار راه میزنم... به هزار کوچه... به هزار در... نکند یاد آغوشت بیفتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تجربه تلخ فراوان دارد 2 ، 3 تا كوچه و پس كوچه و يك عمر بيابان دارد..‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه پـــــت و مــــت چون نه هیچی تو مغزشون بود،نه هیچی تو دلشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غصه نشو همدم سنت شکن خود باش آزادترین فردی ، وقتی که نگی ای کـــــــــــــــــــاش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزهـــا خیلــی چیـزهـــا دست من نیست...!مثلا... ♥دستانت♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجاق خاطره ها را روشن نگه ميدارم، تاهيچ وقت گرفتار سردي فاصله ها نشويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا خوب یا بد فرقی نمی کند ... به هوای "تو" من نفس می کشم هنوز !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر ، مسافر است ... وقت استقبال هم می دانی که یک روز باید بدرقه اش کنی ... پس دل نبند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدربه زندگی من سرک نکش! کوتاهترازخواب های من دیواری ندیده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که پیغام دهم؟ به شباهنگ به شب مانده به راه؟ یا به انبوه کلاغان سیاه؟ به پرستو که سفر میکند از سردی فصل یا به مرغان بکوچنده ز شهر؟ به که پیغام دهم که به یادت هستم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از سخت ترین کاراپاک کردن مسج هاییکه یه روزی...برات یه دنیا معنی داشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشتی قلب ما را موج نگاه تو شکست گر صبر کنم تو هم ما را خواهی شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمری رو فدا کردم با اون حرفای پوشالی نفهمیدم که غرقم توی این دنیای تو خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها زود پشیمان میشوند گاهی از گفتنی هایشان و گاهی از نگفتنی هایشان گاهی از گفتن نگفتنی هایسان و گاهی از نگفتن نگفتنی هایشان

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا درست حرف بزن يا عاقلانه سکوت کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر فردای خیالی نباش... سهمت را از شادی های زندگی... همین امروز بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را به هزار راه میزنم... به هزار کوچه... به هزار در... نکند یاد آغوشت بیفتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تجربه تلخ فراوان دارد 2 ، 3 تا كوچه و پس كوچه و يك عمر بيابان دارد..‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه پـــــت و مــــت چون نه هیچی تو مغزشون بود،نه هیچی تو دلشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غصه نشو همدم سنت شکن خود باش آزادترین فردی ، وقتی که نگی ای کـــــــــــــــــــاش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزهـــا خیلــی چیـزهـــا دست من نیست...!مثلا... ♥دستانت♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجاق خاطره ها را روشن نگه ميدارم، تاهيچ وقت گرفتار سردي فاصله ها نشويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا خوب یا بد فرقی نمی کند ... به هوای "تو" من نفس می کشم هنوز !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر ، مسافر است ... وقت استقبال هم می دانی که یک روز باید بدرقه اش کنی ... پس دل نبند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدربه زندگی من سرک نکش! کوتاهترازخواب های من دیواری ندیده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که پیغام دهم؟ به شباهنگ به شب مانده به راه؟ یا به انبوه کلاغان سیاه؟ به پرستو که سفر میکند از سردی فصل یا به مرغان بکوچنده ز شهر؟ به که پیغام دهم که به یادت هستم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از سخت ترین کاراپاک کردن مسج هاییکه یه روزی...برات یه دنیا معنی داشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشتی قلب ما را موج نگاه تو شکست گر صبر کنم تو هم ما را خواهی شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمری رو فدا کردم با اون حرفای پوشالی نفهمیدم که غرقم توی این دنیای تو خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها زود پشیمان میشوند گاهی از گفتنی هایشان و گاهی از نگفتنی هایشان گاهی از گفتن نگفتنی هایسان و گاهی از نگفتن نگفتنی هایشان