بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه تابلو تو آسمون باشه که همه ی دنیا اونو ببینند" روش چی مینویسی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه از چشم افتادي . مي فهمي؟ ..............صاف افتادي تو قلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حاحلا اگزوز پیکان مدل 49 که روغن سوزی داره رو دیدی؟همون جور آلوده مرامتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم چطور هنوز ستون فقراتت سالم است وقتی با این انهدام سخت از چشمانم افتادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر با باد نسبتی داری؟... چقدر شیبه تو یک لحظه آمد مرا پیچاند و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كدام جرم حكم صبر براي من صادر شده ، جرم من عشق بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش حال دلم خوب است !!! ...نه از شیطنت های کودکانه اش خبری هست نه از شیون های مداومش ، به وقت خواستن تو ... آرام جوری که نبینی و نشنوی گوشه ای نشسته ، و رویاهایش را به خاک می سپارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "ارگ بمم"خشت به خشتم متلاشی! تو "نقش جهان"هروجبت ترمه و کاشی!در هر نفس این است دعایم همه جا:در زیرو بم زندگی ازرده نباشی!!!...لوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره ای شده که حاضرم جای (پت)باشم ولی یه دوست واقعی مثل(مت)داشته باشم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وطن مثل غریبانم نمی دانم چرا!روز و شب سر در گریبانم نمی دانم چرا!هرکه را ازروی دل.جانم فدایش می کنم مثل عقرب میزند نیشم . نمیدانم چرا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام.فهميدى تصادف کردم؟بذاربرات بگم کجا...توجاده چشات، اتوبان نگات ،خوردم به خوبيات ،چپ کردم واسه صفات، قربون وفات ،عزت زياد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاراپاسخی غیراز وفانیست،دلم یک لحظه ازیادت جدا نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نزاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اوونایی که دلشون از یکی دیگه گرفته ولی برای اینکه خودشون رو آروم کنن میگن بخاطره غروب پاییزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که دوسشون داریم و نمیفهمن ! آخرشم دق میدن مارو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر ، در کودکی با دوستانمان جمع می شدیم و به دختر ، پسر های که مدل عجیب غریب داشتند میخندیدیم ، آنجارا نگاه کن آن کودکان به ما میخندند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه تابلو تو آسمون باشه که همه ی دنیا اونو ببینند" روش چی مینویسی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه از چشم افتادي . مي فهمي؟ ..............صاف افتادي تو قلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حاحلا اگزوز پیکان مدل 49 که روغن سوزی داره رو دیدی؟همون جور آلوده مرامتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم چطور هنوز ستون فقراتت سالم است وقتی با این انهدام سخت از چشمانم افتادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر با باد نسبتی داری؟... چقدر شیبه تو یک لحظه آمد مرا پیچاند و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كدام جرم حكم صبر براي من صادر شده ، جرم من عشق بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش حال دلم خوب است !!! ...نه از شیطنت های کودکانه اش خبری هست نه از شیون های مداومش ، به وقت خواستن تو ... آرام جوری که نبینی و نشنوی گوشه ای نشسته ، و رویاهایش را به خاک می سپارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "ارگ بمم"خشت به خشتم متلاشی! تو "نقش جهان"هروجبت ترمه و کاشی!در هر نفس این است دعایم همه جا:در زیرو بم زندگی ازرده نباشی!!!...لوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره ای شده که حاضرم جای (پت)باشم ولی یه دوست واقعی مثل(مت)داشته باشم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وطن مثل غریبانم نمی دانم چرا!روز و شب سر در گریبانم نمی دانم چرا!هرکه را ازروی دل.جانم فدایش می کنم مثل عقرب میزند نیشم . نمیدانم چرا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام.فهميدى تصادف کردم؟بذاربرات بگم کجا...توجاده چشات، اتوبان نگات ،خوردم به خوبيات ،چپ کردم واسه صفات، قربون وفات ،عزت زياد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاراپاسخی غیراز وفانیست،دلم یک لحظه ازیادت جدا نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نزاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اوونایی که دلشون از یکی دیگه گرفته ولی برای اینکه خودشون رو آروم کنن میگن بخاطره غروب پاییزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که دوسشون داریم و نمیفهمن ! آخرشم دق میدن مارو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر ، در کودکی با دوستانمان جمع می شدیم و به دختر ، پسر های که مدل عجیب غریب داشتند میخندیدیم ، آنجارا نگاه کن آن کودکان به ما میخندند !