بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن علف باید به دهن بزی شیرین بیاد یه عمری خودمونو کشتیم شیرین ترین علف دنیا باشیم غافل از اینکه اصلا طرف بز نبود....گاو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه یک کامیون زنبور عسل دوست دارم اگه جرات داری برو خالیش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.....ترین آدمی هستم که تا حالا دیدی!جای خالی رو صادقانه پر کن و بفرست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قمار زندگی عاقبت ما باختیم بس که تک خال محبت بر زمین انداختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها انگار باد به گوش آدمها مى رساند ، که چقدر تنهایم ؛ عجیب است همه مى خواهند دوستان خلوتشان را ، با من قسمت کنند ! حتما چشمهایم هر صبح ، به راحتى باران دیشب را ، لو مى دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی زبانی است که برای کور دیدنی ، برای کر شنیدنی و برای لال گفتنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هایی که این جمله رو می شنون خوشبخت ترین آدم ها هستن: "عیب نداره با هم درستش می کنیم .'' این جمله یعنی آخر هر چی دوستیه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي چه دلگرم ميشويم به يك مواظب خودت باش به يك هستم به يك بوسه به يك نوازش به يك آغوش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار فرصت عمری تباه کردم فرصت جوانیم بود ، من اشتباه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم بعضی ها چند دست مبل تو دلشون دارن که هر روز یک نفر به دلشون میشینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میروم کز خویشتن بیرون شوم در پی لیلا رخی مجنون شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بیش از حد وقت خود را صرف کسی کنید که با شما مثل یک گزینه رفتار می کند ، شانس یافتن کسی که با شما مانند یک اولویت رفتار کند را از دست خواهید داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس است... مزرعه ک نیست هی شخمش میزنی لعنتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس جانم! ظرفيت باور من به اندازه همه دنياست تو دروغت را بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادى را هديه ميكنم حتى به كسانى كه سينه ام را سخت خراشيدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوتي در دل پا بر جاست،عطر تن تو در همين نزديكي هاست،زندگي را عشق تو جاودانه كرد،فكرت لحظه اي ذهنم را را رها نكرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن علف باید به دهن بزی شیرین بیاد یه عمری خودمونو کشتیم شیرین ترین علف دنیا باشیم غافل از اینکه اصلا طرف بز نبود....گاو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه یک کامیون زنبور عسل دوست دارم اگه جرات داری برو خالیش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.....ترین آدمی هستم که تا حالا دیدی!جای خالی رو صادقانه پر کن و بفرست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قمار زندگی عاقبت ما باختیم بس که تک خال محبت بر زمین انداختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها انگار باد به گوش آدمها مى رساند ، که چقدر تنهایم ؛ عجیب است همه مى خواهند دوستان خلوتشان را ، با من قسمت کنند ! حتما چشمهایم هر صبح ، به راحتى باران دیشب را ، لو مى دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی زبانی است که برای کور دیدنی ، برای کر شنیدنی و برای لال گفتنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هایی که این جمله رو می شنون خوشبخت ترین آدم ها هستن: "عیب نداره با هم درستش می کنیم .'' این جمله یعنی آخر هر چی دوستیه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي چه دلگرم ميشويم به يك مواظب خودت باش به يك هستم به يك بوسه به يك نوازش به يك آغوش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار فرصت عمری تباه کردم فرصت جوانیم بود ، من اشتباه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم بعضی ها چند دست مبل تو دلشون دارن که هر روز یک نفر به دلشون میشینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میروم کز خویشتن بیرون شوم در پی لیلا رخی مجنون شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بیش از حد وقت خود را صرف کسی کنید که با شما مثل یک گزینه رفتار می کند ، شانس یافتن کسی که با شما مانند یک اولویت رفتار کند را از دست خواهید داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس است... مزرعه ک نیست هی شخمش میزنی لعنتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس جانم! ظرفيت باور من به اندازه همه دنياست تو دروغت را بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادى را هديه ميكنم حتى به كسانى كه سينه ام را سخت خراشيدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوتي در دل پا بر جاست،عطر تن تو در همين نزديكي هاست،زندگي را عشق تو جاودانه كرد،فكرت لحظه اي ذهنم را را رها نكرد