بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته شدن کافیست که هنگام عصبانیت ازکوره در نروی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها براى برابرى زنان و مردان تلاش كرديم ، و بالاخره توانستيم حق مش كردن مو ، سوراخ كردن گوش و برداشتن ابرو را به اقايان تقديم كنيم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندانبان سرنوشت زندانیان را ازسرمینوشت به من که رسید جوهرتمام شد با تکه زغالی نوشت اسیرسرنوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسي براي عشق مااتل متل خواندکه پايت رابه اين راحتي از زندگيم ورچيدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<= نوک فلش رو به قبله کن … … … کردی؟ … … … به همین قبله اسیرتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز بی دردان علاج درد خود جستن به آن ماند که خار از پا برون آرد کسی با نیش عقربها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک عذرخواهی به خودم بدهکارم! برای اینکه احساساتی بودم برای اینکه غرورم راشکستم برای اینکه انسان بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان بدون تقلب مثل کریسمس بدون درخت است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بیشتر از ۳ دفعه پشت سر هم بهت گفت ازت متنفرم عاشقته تضمینی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم وقتی پول مول تو جیبتون نیست احساس نا امنی میکنین ؟ یا فقط من اینجوریم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری بیدی را شکستند به نامردی تبر بر ریشه اش بستند ولی افسوس همان هایی شکستند که روزی زیر سایه اش مینشستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی عشقت را هرگز به بیگانگان نگو چرا که این کلاغ غریب بر کلاه حصیری مترسگ نیز اشیانه میسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دیگر ایکاشی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده را معنی ز سر مستی نکن انکه میخندد غمش بی انتهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه پوستی که دلش سفید است از سفید پوستی که دلش سیاه است ، روسفیدتر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانید مردم چقدر به ندرت فکر می کنند هیچ گاه ازینکه درباره ی شما چه فکر می کنند نگران نمی شوید . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته شدن کافیست که هنگام عصبانیت ازکوره در نروی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها براى برابرى زنان و مردان تلاش كرديم ، و بالاخره توانستيم حق مش كردن مو ، سوراخ كردن گوش و برداشتن ابرو را به اقايان تقديم كنيم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندانبان سرنوشت زندانیان را ازسرمینوشت به من که رسید جوهرتمام شد با تکه زغالی نوشت اسیرسرنوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسي براي عشق مااتل متل خواندکه پايت رابه اين راحتي از زندگيم ورچيدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<= نوک فلش رو به قبله کن … … … کردی؟ … … … به همین قبله اسیرتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز بی دردان علاج درد خود جستن به آن ماند که خار از پا برون آرد کسی با نیش عقربها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک عذرخواهی به خودم بدهکارم! برای اینکه احساساتی بودم برای اینکه غرورم راشکستم برای اینکه انسان بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان بدون تقلب مثل کریسمس بدون درخت است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بیشتر از ۳ دفعه پشت سر هم بهت گفت ازت متنفرم عاشقته تضمینی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم وقتی پول مول تو جیبتون نیست احساس نا امنی میکنین ؟ یا فقط من اینجوریم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری بیدی را شکستند به نامردی تبر بر ریشه اش بستند ولی افسوس همان هایی شکستند که روزی زیر سایه اش مینشستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی عشقت را هرگز به بیگانگان نگو چرا که این کلاغ غریب بر کلاه حصیری مترسگ نیز اشیانه میسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دیگر ایکاشی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده را معنی ز سر مستی نکن انکه میخندد غمش بی انتهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه پوستی که دلش سفید است از سفید پوستی که دلش سیاه است ، روسفیدتر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانید مردم چقدر به ندرت فکر می کنند هیچ گاه ازینکه درباره ی شما چه فکر می کنند نگران نمی شوید . . .