بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که گوش ها زنگ زده اند عاقلانه ترین کار ، سکوت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫـی ﺣﺘـی ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﻧـﮕﺎﻩ ﮐـﻨـــﻢ ، ﮐﻪ ﺑـﺒـﯿـﻨـﻢ ﺟـﺎﻡ ﺧﺎﻟﯿـﻪ ، ﯾﺎ ﻧـﻪ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای ؟؟؟ بعضی ها بهش میگن قسمت اما من تازگیها بهش میگم به درک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛ متوجه میشی که جــــــای بعضیا ، الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ … اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که “عوض” شدنشان بعید است، “عوضی” شدنشان قطعی است… شک نکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا وقتی دروغ میگی و من لبخند می زنم فکر میکنی خرم . . . خب یه بارم فکر کن دارم به خریت تو لبخند می زنم . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه داروي تلخي است وفاداري به خائن صداقت با دروغگو و مهرباني با سنگدل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیـــــانت یک اشتباه نیست درست ترین اتفاق در یک رابطه ی اشتبـاه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشهايت را ميگيري ،چشمهايت را مي بندي، زبانت را گاز ميگيري،اما حريف افكارت نخواهي شد و چقدر درد ناك است درد فـــــهمـيـــدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان که قسمت ما شد بهار مال شما....... دلم به یاد تو افتاد سلام حال شما؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـــش یعنــــی : هـر وقت قهـــر کــــردی ؛ مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش دادن را بیاموزید گاه دق الباب بخت آهسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. . . تنها زمانی مشتری ها با لبخند وارد مغازه میشوند که میخوان جنسی رو تعویض کنن یا پس بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بعضی ها رو ؛ خیلی راحت می بخشی ! چون دوس داری ، بازم تو زندگیت باشن ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما رو زیاد تنها نذارین تو تنهاییشون یه دنیایی برا خودشون میسازن که دیگه شما توش نیستین !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که گوش ها زنگ زده اند عاقلانه ترین کار ، سکوت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫـی ﺣﺘـی ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﻧـﮕﺎﻩ ﮐـﻨـــﻢ ، ﮐﻪ ﺑـﺒـﯿـﻨـﻢ ﺟـﺎﻡ ﺧﺎﻟﯿـﻪ ، ﯾﺎ ﻧـﻪ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای ؟؟؟ بعضی ها بهش میگن قسمت اما من تازگیها بهش میگم به درک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛ متوجه میشی که جــــــای بعضیا ، الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ … اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که “عوض” شدنشان بعید است، “عوضی” شدنشان قطعی است… شک نکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا وقتی دروغ میگی و من لبخند می زنم فکر میکنی خرم . . . خب یه بارم فکر کن دارم به خریت تو لبخند می زنم . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه داروي تلخي است وفاداري به خائن صداقت با دروغگو و مهرباني با سنگدل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیـــــانت یک اشتباه نیست درست ترین اتفاق در یک رابطه ی اشتبـاه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشهايت را ميگيري ،چشمهايت را مي بندي، زبانت را گاز ميگيري،اما حريف افكارت نخواهي شد و چقدر درد ناك است درد فـــــهمـيـــدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان که قسمت ما شد بهار مال شما....... دلم به یاد تو افتاد سلام حال شما؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـــش یعنــــی : هـر وقت قهـــر کــــردی ؛ مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش دادن را بیاموزید گاه دق الباب بخت آهسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. . . تنها زمانی مشتری ها با لبخند وارد مغازه میشوند که میخوان جنسی رو تعویض کنن یا پس بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بعضی ها رو ؛ خیلی راحت می بخشی ! چون دوس داری ، بازم تو زندگیت باشن ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما رو زیاد تنها نذارین تو تنهاییشون یه دنیایی برا خودشون میسازن که دیگه شما توش نیستین !!!