بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نيافتني ها تا ابد دوست داشتني اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من تعداد آدم های دنیا فرد هست چون من همیشه تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی فهمیده ام که : اغلب مردم با چنان عجله و شتابی به سوی داشتن یک زندگی خوب حرکت می کنند که از کنار آن رد می شوند ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــودت را باور کن ، به نیـــــــــــروی درونی و قــدرت ذاتـــــــی خودت ایمان داشته باش.... تا تمامی رویاهایت را لمس کنـــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

\ ‘-o—-o–’ این اتوبوس فقط خوشکلاروسوار میکنه بیزحمت بروکنار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرها به خاطر دوستاشون حتی از عشقشون میگذرن ولی دخترا برای اینکه پسری رو بدست بیارن آرزو میکنن که سر به تن دخترای دیگه نباشه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زمانی رسیدیم که دیگر بنی آدم ابزار یکدیگرند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می‎‏دانید که دلفین‏ها آن قدر باهوشند که در طی چند هفته می‏توانند انسان‏ها را طوری تربیت کنند تا روی لبه استخر بایستند و برای آن‏ها ماهی پرت کنند!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال سال عجیبیه : ۲ رقم آخر سال تولدت رو ، با سن خودت جمع کن ، میشه ۹۰ ! این جریان عجیب هر ۸۲۳ سال یک بار اتفاق میافته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای کشـیدنِ فـریـاد هـزاران پیکـاســو هـم کـافـی نیسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هـــای کنــــارم مثل جُــــمعه می‌ مــــــانند معلــــــــوم نمی‌کند “فــــــرد” هستــــند یا ” زوج” … پُــــر از ابـــــهامند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا …!! از تو دلگیرم … گفته بودی حق انتخاب داری پس چرا انتخابم درکنار دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن که بـاشـی… عـاشـق شـوی “چـشـم سـفـیـد” خـطـابـَت مـیکـنـنـد ! راسـت مـی گـویـنـد . . چـشـمـانـَم سـفـیـد شـد بـه جـاده هـایی کـه.. “تـو” .. مـُسـافـر هـیـچـکـدام نـبـودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم گذشت اما روزگار از من نگذشت! اما من از روزها و روزگار گذشتم ، بگذرید از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد … وقتی همه چیز را می دانی … و فکر می کنند نمی دانی … و غصه می خوری که می دانی … و می خندند که نمی دانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین اشتباهی که ما آدما در رابطه‌هامون می‌کنیم این است که: نیمه می‌شنویم ؛ یک چهارم می‌فهمیم ، هیچی فکر نمی‌کنیم ! و دوبرابر واکنش نشون می دهیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نيافتني ها تا ابد دوست داشتني اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من تعداد آدم های دنیا فرد هست چون من همیشه تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی فهمیده ام که : اغلب مردم با چنان عجله و شتابی به سوی داشتن یک زندگی خوب حرکت می کنند که از کنار آن رد می شوند ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــودت را باور کن ، به نیـــــــــــروی درونی و قــدرت ذاتـــــــی خودت ایمان داشته باش.... تا تمامی رویاهایت را لمس کنـــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

\ ‘-o—-o–’ این اتوبوس فقط خوشکلاروسوار میکنه بیزحمت بروکنار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرها به خاطر دوستاشون حتی از عشقشون میگذرن ولی دخترا برای اینکه پسری رو بدست بیارن آرزو میکنن که سر به تن دخترای دیگه نباشه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زمانی رسیدیم که دیگر بنی آدم ابزار یکدیگرند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می‎‏دانید که دلفین‏ها آن قدر باهوشند که در طی چند هفته می‏توانند انسان‏ها را طوری تربیت کنند تا روی لبه استخر بایستند و برای آن‏ها ماهی پرت کنند!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال سال عجیبیه : ۲ رقم آخر سال تولدت رو ، با سن خودت جمع کن ، میشه ۹۰ ! این جریان عجیب هر ۸۲۳ سال یک بار اتفاق میافته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای کشـیدنِ فـریـاد هـزاران پیکـاســو هـم کـافـی نیسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هـــای کنــــارم مثل جُــــمعه می‌ مــــــانند معلــــــــوم نمی‌کند “فــــــرد” هستــــند یا ” زوج” … پُــــر از ابـــــهامند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا …!! از تو دلگیرم … گفته بودی حق انتخاب داری پس چرا انتخابم درکنار دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن که بـاشـی… عـاشـق شـوی “چـشـم سـفـیـد” خـطـابـَت مـیکـنـنـد ! راسـت مـی گـویـنـد . . چـشـمـانـَم سـفـیـد شـد بـه جـاده هـایی کـه.. “تـو” .. مـُسـافـر هـیـچـکـدام نـبـودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم گذشت اما روزگار از من نگذشت! اما من از روزها و روزگار گذشتم ، بگذرید از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد … وقتی همه چیز را می دانی … و فکر می کنند نمی دانی … و غصه می خوری که می دانی … و می خندند که نمی دانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین اشتباهی که ما آدما در رابطه‌هامون می‌کنیم این است که: نیمه می‌شنویم ؛ یک چهارم می‌فهمیم ، هیچی فکر نمی‌کنیم ! و دوبرابر واکنش نشون می دهیم