بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد ، به زودی موفق میگردد ؛ ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است ، زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش به جاي اين همه باشگاه زيبايي اندام ، يه باشگاه زيبايي افكار هم داشتيم ؛ مشكل امروز ما اندام ها نيستن ، افكارها هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر آدما قاتل هستن ، انسان درون خودشون رو مي كشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم چه حكمتيه كه هم بيكارم ، هم وقت نمي كنم به كاري برسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي از آدما شبيه مريضي " پوكي استخوان " هستن ؛ از بيرون محكم و استوار ، از درون داغون و با يه ضربه از پا در ميان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته برای کسیکه آتــــش گرفته توضیح بدی که نباید بــــدود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچی نمی گه....، نشونت می ده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی می تواند فوق العاده باشد اگر دیگران ما را به حال خودمان بگذارند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرت تا به کي به خود پرستي گذرد يا در پي هستي و نيستي گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه را ٢دستى تقديم كسى كن كه براى عبور از تو در به در دنبال بهانه میگرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت رو کشف کن. هر بار که به سکوت گوش میدم، پیام جدیدی دریافت میکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** هرگز مجسم نکن در برابر فاجعه ای که هنوز اتفاق نیفتاده چگونه باید عزا بگیری **

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتقدم که هدف زندگی مان جستجو کردن خوشحالی ست .. همگی مان بدنبال چیز بهتری در زندگی هستیم پس فکر میکنم ,همان جنبش زندگی مان , بسوی خوشحالی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین نیاز انسان احتیاج روانی به نوازش است . عافیت برای دیگران خواهان باش تا نصیب تو هم گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودت زندگی کن، کسی‌ که ترا دوست داشته باشد، با تو میماند برای داشتنت می‌جنگد اما اگر دوست نداشته باشد، به بهانه‌‌یی میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا دلگیر نشو از من ولی‌ ته نامردیه دنیات

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد ، به زودی موفق میگردد ؛ ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است ، زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش به جاي اين همه باشگاه زيبايي اندام ، يه باشگاه زيبايي افكار هم داشتيم ؛ مشكل امروز ما اندام ها نيستن ، افكارها هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر آدما قاتل هستن ، انسان درون خودشون رو مي كشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم چه حكمتيه كه هم بيكارم ، هم وقت نمي كنم به كاري برسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي از آدما شبيه مريضي " پوكي استخوان " هستن ؛ از بيرون محكم و استوار ، از درون داغون و با يه ضربه از پا در ميان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته برای کسیکه آتــــش گرفته توضیح بدی که نباید بــــدود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچی نمی گه....، نشونت می ده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی می تواند فوق العاده باشد اگر دیگران ما را به حال خودمان بگذارند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرت تا به کي به خود پرستي گذرد يا در پي هستي و نيستي گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه را ٢دستى تقديم كسى كن كه براى عبور از تو در به در دنبال بهانه میگرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت رو کشف کن. هر بار که به سکوت گوش میدم، پیام جدیدی دریافت میکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** هرگز مجسم نکن در برابر فاجعه ای که هنوز اتفاق نیفتاده چگونه باید عزا بگیری **

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتقدم که هدف زندگی مان جستجو کردن خوشحالی ست .. همگی مان بدنبال چیز بهتری در زندگی هستیم پس فکر میکنم ,همان جنبش زندگی مان , بسوی خوشحالی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین نیاز انسان احتیاج روانی به نوازش است . عافیت برای دیگران خواهان باش تا نصیب تو هم گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودت زندگی کن، کسی‌ که ترا دوست داشته باشد، با تو میماند برای داشتنت می‌جنگد اما اگر دوست نداشته باشد، به بهانه‌‌یی میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا دلگیر نشو از من ولی‌ ته نامردیه دنیات