بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتوبوسی که تو را برد مرا برده بود به تمام ایستگاه هایش در تمام ایستگاه ها انتظار می‌کشم تا کجا پیاده شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن .... چون اونا میفهمن ؛ میشه یه چیزایی رو از دست داد ، و نمرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قبل از آمدن کسی خوشبخت بوده اید بعد از رفتنش هم می توانید خوشبخت باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی‌ کن آنقدر کامل باشی‌، که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران، گرفتن خودت از آنها باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه در طول هفته ۳-۴ تا جمعه داشتیم خیلی بهتر بود٬ هم ما می رسیدیم کاملا استراحت کنیم هم بقیه هم یاد می گرفتن که استراحت کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا مهم نیست که این روزا هیچ کسی واسه هیچ کسی مهم نیست و هر کسی به فکر خودشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی خوشحالم که دیگه بودن و نبودنت واسم مهم نیــــــــست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا مهم نیست که تو رُ با یکی دیگه می بینم ... تو خیلی وقتِ از چشمم افتادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا اصولا در تَوَهُم مهم بودن زندگی می کنن ولی نمی دونن که اصلا مهم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد هم بودن قشنگترین هدیه ایست که نیاز به با هم بودن ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عمر اگر در بیابان سرگردان شوی …. به که یک شب محتاج نا مردان شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پل عابر پیاده که هم مردا از روش رد میشن، هم نامردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رودخونه که توش سنگایه بزرگ، هوای سنگای کوچیکو دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که تلخ میخورن، شیرین سخن میگن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی باغچه ای که خاکش منم، گلش تویی و خارش هرچی نامرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دلهایت را به کسی نگو چون یاد میگیرند چگونه دلت را به درد آورند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتوبوسی که تو را برد مرا برده بود به تمام ایستگاه هایش در تمام ایستگاه ها انتظار می‌کشم تا کجا پیاده شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن .... چون اونا میفهمن ؛ میشه یه چیزایی رو از دست داد ، و نمرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قبل از آمدن کسی خوشبخت بوده اید بعد از رفتنش هم می توانید خوشبخت باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی‌ کن آنقدر کامل باشی‌، که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران، گرفتن خودت از آنها باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه در طول هفته ۳-۴ تا جمعه داشتیم خیلی بهتر بود٬ هم ما می رسیدیم کاملا استراحت کنیم هم بقیه هم یاد می گرفتن که استراحت کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا مهم نیست که این روزا هیچ کسی واسه هیچ کسی مهم نیست و هر کسی به فکر خودشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی خوشحالم که دیگه بودن و نبودنت واسم مهم نیــــــــست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا مهم نیست که تو رُ با یکی دیگه می بینم ... تو خیلی وقتِ از چشمم افتادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا اصولا در تَوَهُم مهم بودن زندگی می کنن ولی نمی دونن که اصلا مهم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد هم بودن قشنگترین هدیه ایست که نیاز به با هم بودن ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عمر اگر در بیابان سرگردان شوی …. به که یک شب محتاج نا مردان شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پل عابر پیاده که هم مردا از روش رد میشن، هم نامردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رودخونه که توش سنگایه بزرگ، هوای سنگای کوچیکو دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که تلخ میخورن، شیرین سخن میگن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی باغچه ای که خاکش منم، گلش تویی و خارش هرچی نامرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دلهایت را به کسی نگو چون یاد میگیرند چگونه دلت را به درد آورند