بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمسلک ما معني پروازچنين است... با"بال شکسته"به هواي تو پريدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا تمام خنده هاي تلخ امروزم را ميدهم...يکي از آن گريه هاي شيرين کودکيم را پس بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش خود را به هيچ کس و هيچ چيز وابسته نکن تاهميشه آن را داشته باشي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش ماه مهربونی کن... خوب باش... هرکاری از دستت بر میاد انجام بده تا بفهمه دوسش داری!!! دو روز سگ میشی.. اونوقت میگه: "حالا شناختمت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو عشق احساساته بیش ازحد داشتی،مطمئن باش خودت نيستى بلكه خر درونته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز تو خیابون دست یه نفر یه قناری دیدم پرسیدم : فروشیه؟ گفت: نه رفیقمه … به سلامتی همه اونایی که رفیقشونو نمیفروشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه با احساس باشد عاقبت خواهد شكست ، اين جواب سادگيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه كردم ذوقها از آشناييهاي او ، انتقام از من كشيد آخر جدايي هاي او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــــــــعضی ها را در جوب بایــد شــست تــا لــجن ها هَمه خوشحــال شــوند کــه کــَـثیف تـــر اَز خوُدشــان هَم هــَست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس بودنت دیگر برایم ارزش ندارد …. اکنون نه مشترک هستی ؛ نه مورد نظر … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه حرفی برای گفتن … نه امیدی برای ماندن … نه پایی برای رفتن … نه تمایلی برای دوباره ساختن … تو از اول هم هیچ نداشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نـــارو هم مثل لایک زدنــــی بود… میـــزدم میزدی …. نمیــــزدم نمیزدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهم این بود که التماست کردم بمانى… نمى ارزیدى!!! دیر فهمیدم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار؛ نه سیاهی..نه سکوت ..نه دیوار و نه سیم خاردار .. و نه حتّی من ..لبخندت را از من بگیرد .. بگذارشیرینی لبخندت تلخی گذشته را بیرنگ کند.. هر جا که هستی باش ؛ فقط خوشبخت و خوشحال باش.... فقط باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم که جهان را بی جهت، یک جور عجیبی جدی گرفته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی صبر کن حوصله کن پایان کتاب را با هم خواهیم خواند. حالا بخواب تا فردا صبح فرصت برای گریستن بر این روزگار بسیار است!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمسلک ما معني پروازچنين است... با"بال شکسته"به هواي تو پريدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا تمام خنده هاي تلخ امروزم را ميدهم...يکي از آن گريه هاي شيرين کودکيم را پس بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش خود را به هيچ کس و هيچ چيز وابسته نکن تاهميشه آن را داشته باشي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش ماه مهربونی کن... خوب باش... هرکاری از دستت بر میاد انجام بده تا بفهمه دوسش داری!!! دو روز سگ میشی.. اونوقت میگه: "حالا شناختمت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو عشق احساساته بیش ازحد داشتی،مطمئن باش خودت نيستى بلكه خر درونته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز تو خیابون دست یه نفر یه قناری دیدم پرسیدم : فروشیه؟ گفت: نه رفیقمه … به سلامتی همه اونایی که رفیقشونو نمیفروشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه با احساس باشد عاقبت خواهد شكست ، اين جواب سادگيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه كردم ذوقها از آشناييهاي او ، انتقام از من كشيد آخر جدايي هاي او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــــــــعضی ها را در جوب بایــد شــست تــا لــجن ها هَمه خوشحــال شــوند کــه کــَـثیف تـــر اَز خوُدشــان هَم هــَست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس بودنت دیگر برایم ارزش ندارد …. اکنون نه مشترک هستی ؛ نه مورد نظر … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه حرفی برای گفتن … نه امیدی برای ماندن … نه پایی برای رفتن … نه تمایلی برای دوباره ساختن … تو از اول هم هیچ نداشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نـــارو هم مثل لایک زدنــــی بود… میـــزدم میزدی …. نمیــــزدم نمیزدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهم این بود که التماست کردم بمانى… نمى ارزیدى!!! دیر فهمیدم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار؛ نه سیاهی..نه سکوت ..نه دیوار و نه سیم خاردار .. و نه حتّی من ..لبخندت را از من بگیرد .. بگذارشیرینی لبخندت تلخی گذشته را بیرنگ کند.. هر جا که هستی باش ؛ فقط خوشبخت و خوشحال باش.... فقط باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم که جهان را بی جهت، یک جور عجیبی جدی گرفته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی صبر کن حوصله کن پایان کتاب را با هم خواهیم خواند. حالا بخواب تا فردا صبح فرصت برای گریستن بر این روزگار بسیار است!