بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه مــن کـــه رســـــیدی چــــه سَـــرِت شــــلوغ شــد... میـــدونســـتم پــاقــدمـــم خــوبـه امــــا نــــه دیــــگه این قــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتي هـَرچــه داشتــَم رو کـَردَمـ ! امــاتــو... اســیر نشــدی... سیــر شــدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال تو نمي گردم! دنبال کسي مي گردم... مثل تو ... ... ... تا تورا نشانش دهم بگويمش " مثل او نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سگ محبت کنی برایت دم تکان میدهد ؛ اما .... تودرقبال آن همه محبت ، وقت رفتن حتی دست تکان ندادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا ! یعنی این که : بعد از رفتنت حتی نگذاشتم کسی بفهمد مرا دور زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم وقتی که میرفتی رد پایت را پاک میکردی بیخیال... من دنبال دلت بودم وقتی دلت با من نیست چه فرقی میکند کجا باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که به ظاهر آرومن ولی توی دلشون سونامی هست اونم سونامی عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺳﻤﻬﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺗﻨﻬﺎﮏﯾ ﭼﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ... ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻨﻮﺯ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لهجه های مردم مناطق مختلف ایران گنجینه های ملی ما هستند. با تشویق و صحبت نمودن با لهجه های محلی خود در حفظ گنجینه های ملی خود کوشا باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دنیا” ، بازی‌هایت را سرم در آوردی… گرفتنی‌ها را گرفتی‌… دادنی‌ها را ” ندادی “ حسرت‌ها را کاشتی… زخم‌ها را زدی … دیگر بس است… چیزی نمانده … بگذار آسوده بخوابم … محتاج یک خواب بی‌ بیدارم.. ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها دوستان دشمن می شوند اما از آن بدتر وقتی است که به غریبه بدل می گردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که رفتنی است، راه باز کنید ایستادن و منتظرماندن، ابلها نه ترین کار دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد انسان همانند روشن شدن کبريت است ومرگش همچون خاموش شدن آن. بنگر که دراين فاصله چه کردي؟سوزاندي يا گرما بخشيدي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره رابازكن،وازاين هواى مطبوع بارانى لذت ببر،خوشبختانه "باران" ارث پدرهيچ كس نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مزرعه را داسها درو کردند "مترسک" انجا بود چه عصر دلتنگي...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه مــن کـــه رســـــیدی چــــه سَـــرِت شــــلوغ شــد... میـــدونســـتم پــاقــدمـــم خــوبـه امــــا نــــه دیــــگه این قــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتي هـَرچــه داشتــَم رو کـَردَمـ ! امــاتــو... اســیر نشــدی... سیــر شــدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال تو نمي گردم! دنبال کسي مي گردم... مثل تو ... ... ... تا تورا نشانش دهم بگويمش " مثل او نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سگ محبت کنی برایت دم تکان میدهد ؛ اما .... تودرقبال آن همه محبت ، وقت رفتن حتی دست تکان ندادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا ! یعنی این که : بعد از رفتنت حتی نگذاشتم کسی بفهمد مرا دور زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم وقتی که میرفتی رد پایت را پاک میکردی بیخیال... من دنبال دلت بودم وقتی دلت با من نیست چه فرقی میکند کجا باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که به ظاهر آرومن ولی توی دلشون سونامی هست اونم سونامی عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺳﻤﻬﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺗﻨﻬﺎﮏﯾ ﭼﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ... ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻨﻮﺯ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لهجه های مردم مناطق مختلف ایران گنجینه های ملی ما هستند. با تشویق و صحبت نمودن با لهجه های محلی خود در حفظ گنجینه های ملی خود کوشا باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دنیا” ، بازی‌هایت را سرم در آوردی… گرفتنی‌ها را گرفتی‌… دادنی‌ها را ” ندادی “ حسرت‌ها را کاشتی… زخم‌ها را زدی … دیگر بس است… چیزی نمانده … بگذار آسوده بخوابم … محتاج یک خواب بی‌ بیدارم.. ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها دوستان دشمن می شوند اما از آن بدتر وقتی است که به غریبه بدل می گردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که رفتنی است، راه باز کنید ایستادن و منتظرماندن، ابلها نه ترین کار دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد انسان همانند روشن شدن کبريت است ومرگش همچون خاموش شدن آن. بنگر که دراين فاصله چه کردي؟سوزاندي يا گرما بخشيدي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره رابازكن،وازاين هواى مطبوع بارانى لذت ببر،خوشبختانه "باران" ارث پدرهيچ كس نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مزرعه را داسها درو کردند "مترسک" انجا بود چه عصر دلتنگي...!