بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی! یکی دیروز و یکی فردا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد باور محال بودنش را عوض کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای سنگینی دادم تافهمیدم کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد//////////

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشاورزم نشديم امروزو با يه شخم عميق آغاز كنيم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات کودکيم راورق ميزنم, ويک به يک عکسهارابانگاهم مينوشم, عکسهاي دوران کودکيم طعم خوبي دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عده "رو راست" هستند و یه عده هم "روی راستی" ایستاده اند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرگاهان که شبنم آیتی از پاک بودن را به گلها هدیه می بخشد, به آن محراب پاکش آرزو کردم برایت .. شاد دیدن, شاد بودن, شاد ماندن را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوره اي از زندگی رسيدم تنها کسانی که بمن احترام میگذارند دربهای اتوماتیک منزلهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چیزی به ماتعلق نداره بی مقدارش میکنیم تاکمبودش رابهترتحمل کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناکترین قسمت یه رابطه عاشقانه اونجاست که یه روز بدونی تو فقط گزینه ی روز مبادایش هستی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لــعـنــتــی ... باشـــــه ! مـن بـــه تــــو نـميــــــام ، امــا تـــــــو بـه خــودت بـيـــا . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَقــط غـــروب جُمعـــه نیســتــــ کـِــه دِلگیـــر استـــ ؛ کــــافیسـتــــ دِلـَــت،گیـــــــــــربـــاشــَد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــــــــاش . . . كــســـــــانـی کــــه دلـــــتــنــگشــــــان مــــی شویـــــــم . . . لیــــــاقـــــت ایـــــن دلـــتــــنگـــــی را داشتـــه بــــاشنـــــــد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــــــرگ نـتـرسـیم . . . . . ! از این بتـرسیم کـه وقتـی زنده ایم چـــیزی درون ما بمـیـرد,چیزهایی مانند عشق ، احساس و افکار خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبخشیدمت ولی فراموشت کردم… همیشه به همین سادگی از آدمای بی ارزش می گذرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به کما رفته برای مردنش دست به دعا شوید....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی! یکی دیروز و یکی فردا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد باور محال بودنش را عوض کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای سنگینی دادم تافهمیدم کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد//////////

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشاورزم نشديم امروزو با يه شخم عميق آغاز كنيم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات کودکيم راورق ميزنم, ويک به يک عکسهارابانگاهم مينوشم, عکسهاي دوران کودکيم طعم خوبي دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عده "رو راست" هستند و یه عده هم "روی راستی" ایستاده اند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرگاهان که شبنم آیتی از پاک بودن را به گلها هدیه می بخشد, به آن محراب پاکش آرزو کردم برایت .. شاد دیدن, شاد بودن, شاد ماندن را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوره اي از زندگی رسيدم تنها کسانی که بمن احترام میگذارند دربهای اتوماتیک منزلهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چیزی به ماتعلق نداره بی مقدارش میکنیم تاکمبودش رابهترتحمل کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناکترین قسمت یه رابطه عاشقانه اونجاست که یه روز بدونی تو فقط گزینه ی روز مبادایش هستی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لــعـنــتــی ... باشـــــه ! مـن بـــه تــــو نـميــــــام ، امــا تـــــــو بـه خــودت بـيـــا . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَقــط غـــروب جُمعـــه نیســتــــ کـِــه دِلگیـــر استـــ ؛ کــــافیسـتــــ دِلـَــت،گیـــــــــــربـــاشــَد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــــــــاش . . . كــســـــــانـی کــــه دلـــــتــنــگشــــــان مــــی شویـــــــم . . . لیــــــاقـــــت ایـــــن دلـــتــــنگـــــی را داشتـــه بــــاشنـــــــد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــــــرگ نـتـرسـیم . . . . . ! از این بتـرسیم کـه وقتـی زنده ایم چـــیزی درون ما بمـیـرد,چیزهایی مانند عشق ، احساس و افکار خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبخشیدمت ولی فراموشت کردم… همیشه به همین سادگی از آدمای بی ارزش می گذرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به کما رفته برای مردنش دست به دعا شوید....