بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردي؟هيچکس به سکوت آدم نميرسه همه منتظرن به فريادآدم برسن."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سادگي رفت... نه اينکه دوستم نداشت... نه...! چون ميدونست چقدر دوستش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي سرم درد مي كند، حتي قرص هم، جواب نمي دهد... من، چشمهايت را، از كدئين بيشتر قبول دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفاعشق بمن تعارف نکنيد سيرم ازبس که گول خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

التماس مال ديروز بود مال وقتي که ساده بودم امروز ميخواي بري؟ هيس.... فقط خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم داره به بغضهايم خمس تعلق ميگيره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي روزگار چراغت که روشنه!امانميدونم چراصدات همش قطع ووصل ميشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن... ميبيني? اين ويرانکده,آثارباستاني نيست, "منم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی خوشحالم ایرانسل اومد و ثابت کرد که با خط ۵ هزار تومنی هم میشه واژه های دوستت دارم را ارسال کرد پس عزیزم اینقدر دهن بین نباش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــــــــظاهر به دوســـــــــــت داشــــــــتن کثـــــــیف ترین خــــــــیانته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~~~ اطلاعیه ~~~ هر کی به ما رسید مال یکی دیگه بود ... از مالکین محترم خواهشمندم ... معشوقعه هایتان جمع کنید از این وسط ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جهانی که همش مضحکه تکراره تکه تکه شدن دل چه تماشا داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه کسانی که هرگز تکرار نمیشن و نبودن هایی که هیچ بودنی جبرانشان نمیکنه‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دنیـــای ِ واقــعـی و نــامــردیــاش ! پنــــاه آوردیــــم بــه دنیــای ِ مـجــازی ! غــافـل از این کــه ، آســمون ، هـــمون آسـمونــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن متفاوت باشی! فقط "خوب باش" خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد... تظاهر به بی تفاوتی، تظاهر به بی خیـــــالی،به شادی، به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست... اما . . . چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردي؟هيچکس به سکوت آدم نميرسه همه منتظرن به فريادآدم برسن."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سادگي رفت... نه اينکه دوستم نداشت... نه...! چون ميدونست چقدر دوستش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي سرم درد مي كند، حتي قرص هم، جواب نمي دهد... من، چشمهايت را، از كدئين بيشتر قبول دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفاعشق بمن تعارف نکنيد سيرم ازبس که گول خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

التماس مال ديروز بود مال وقتي که ساده بودم امروز ميخواي بري؟ هيس.... فقط خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم داره به بغضهايم خمس تعلق ميگيره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي روزگار چراغت که روشنه!امانميدونم چراصدات همش قطع ووصل ميشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن... ميبيني? اين ويرانکده,آثارباستاني نيست, "منم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی خوشحالم ایرانسل اومد و ثابت کرد که با خط ۵ هزار تومنی هم میشه واژه های دوستت دارم را ارسال کرد پس عزیزم اینقدر دهن بین نباش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــــــــظاهر به دوســـــــــــت داشــــــــتن کثـــــــیف ترین خــــــــیانته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~~~ اطلاعیه ~~~ هر کی به ما رسید مال یکی دیگه بود ... از مالکین محترم خواهشمندم ... معشوقعه هایتان جمع کنید از این وسط ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جهانی که همش مضحکه تکراره تکه تکه شدن دل چه تماشا داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه کسانی که هرگز تکرار نمیشن و نبودن هایی که هیچ بودنی جبرانشان نمیکنه‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دنیـــای ِ واقــعـی و نــامــردیــاش ! پنــــاه آوردیــــم بــه دنیــای ِ مـجــازی ! غــافـل از این کــه ، آســمون ، هـــمون آسـمونــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن متفاوت باشی! فقط "خوب باش" خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد... تظاهر به بی تفاوتی، تظاهر به بی خیـــــالی،به شادی، به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست... اما . . . چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"