بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مهمترین مزیتهای زندگی در کانون گرم خانواده نسبت به زندگی مجردی، تقسیم پشه ها بین اعضای خانوادست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي چشمانم تار ميشود دلم شروع به نواختن ميکند. . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي که کسي آگاهانه تورانميفهمد،خودت رابراي توجيه خسته نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايابه هرکه دوس ميداري بياموزکه تابستان اززمستان گرمتراست, وبه هرکس که بيشتردوس ميداري بياموزکه اودکلن کارحمام رانميکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم قبول دارم کهنه شده ام,آنقدرکهنه که ميشودروي گردوخاک تنم يادگاري نوشت...! بنويس وبرو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خاطرات", اگرميدانستم روزي طناب دارم خواهيدشد, هيچوقت نميساختمتان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين منم که گمشده ام يا تويي که پيدانميشوي!?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه جايي بايد دست آدمارو بکشي نگهشون داري صورتشون رو محکم ميون دستات بگيري بگي:ببين... من دوست دارم...نرو ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه اخر همه چيز خوب ميشود،اگر نشد بدان آخر ان نرسيده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوگندبه چشمانت وبه ريزش اشکهايم که يادت ميهمان هميشگي دنياي من است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جايي رسيدم که دلم ميگه "آره" , اماتجربه ام ميگه "ساکت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش پرده ميدانست تاپنجره بازاست فرصت رقصيدن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا که قمار کردي! گذشت............... کاش لااقل بازي را ياد مي گرفتي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت گرفته است خرمني که،هرروز سرش*وعده* ميدادي...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي کسايي که به پاي هم پيرشدند نه از هم سيرشدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد اين است که روبه روي دريا بايستي و خاطره يک خيابان خفه ات کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مهمترین مزیتهای زندگی در کانون گرم خانواده نسبت به زندگی مجردی، تقسیم پشه ها بین اعضای خانوادست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي چشمانم تار ميشود دلم شروع به نواختن ميکند. . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي که کسي آگاهانه تورانميفهمد،خودت رابراي توجيه خسته نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايابه هرکه دوس ميداري بياموزکه تابستان اززمستان گرمتراست, وبه هرکس که بيشتردوس ميداري بياموزکه اودکلن کارحمام رانميکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم قبول دارم کهنه شده ام,آنقدرکهنه که ميشودروي گردوخاک تنم يادگاري نوشت...! بنويس وبرو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خاطرات", اگرميدانستم روزي طناب دارم خواهيدشد, هيچوقت نميساختمتان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين منم که گمشده ام يا تويي که پيدانميشوي!?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه جايي بايد دست آدمارو بکشي نگهشون داري صورتشون رو محکم ميون دستات بگيري بگي:ببين... من دوست دارم...نرو ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه اخر همه چيز خوب ميشود،اگر نشد بدان آخر ان نرسيده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوگندبه چشمانت وبه ريزش اشکهايم که يادت ميهمان هميشگي دنياي من است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جايي رسيدم که دلم ميگه "آره" , اماتجربه ام ميگه "ساکت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش پرده ميدانست تاپنجره بازاست فرصت رقصيدن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا که قمار کردي! گذشت............... کاش لااقل بازي را ياد مي گرفتي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت گرفته است خرمني که،هرروز سرش*وعده* ميدادي...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي کسايي که به پاي هم پيرشدند نه از هم سيرشدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد اين است که روبه روي دريا بايستي و خاطره يک خيابان خفه ات کند