بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام آزادى يك دقيقه سكوت كرديم اما خوابمان برد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مي شد مگر...؟! بهشت را به جهانيان مي دادند و... تو را به من...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت که شاخ و دم ندارد .. حماقت یعنی من .. که آنقدر می روم که تو دلتنگم شوی .. خیری از دلتنگیت نمی شود .. برمی گردم چون دلتنگت می شوم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکار نکنید همتون حداقل یه بار تو بچگی‌ در یخچال رو آرم میبستین از لای درش به زور نیگا میکردین ببینین کی‌ چراغش خاموش می‌شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا اینه که : تو باشی و من تظاهر به ندیدنت کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـ ــردانـگـ ـی را جــاییــ بهـ اثـبــاتــ بـرســـان کـــابوس ـهای مـ ـن غـیـرتـتــ را زیـــر سـوالــ مـیـبـرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های این حوالی گرگ ها را میدرند سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها زنده ها هم آبروی مرده ها را میبرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانــه ی بـدی شـده است ایـن روزهـا دیگــر قلـب را نـمی شکننـد بلکه... ازجـا در می آورند و بـا خـود می بـرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا دخترانی و پســـــرانی که حــــــــتی رانندگی هم بلد نیستند, ولی به چـــــــــــــــه زیبایی" دور "زدن را بلدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردش حساب‌تون کم باشه بانک ملت هم بهتون اس ام اس نمیده. از دخترهای این دوره زمونه دیگه چه انتظاری دارید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد اين جهان مكث قصه گو باشد در میان يكي بود؛؛؛ يكي نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي اسمون كبود واسه همه بود واسه ما نبود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای راه را اشتباه آمده اند جای چاه حمام سر از این دنیا در آورده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه، من به تو نمیام….اما لطفا تو به خودت بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را به فرد بهتري تبديل كن و مطمئن باش كه خود را مي شناسي قبل از آن كه شخص ديگري را بشناسي و انتظار داشته باشي او تو را بشناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس عاشقانه مخصوص بعد از بازی فینال: اسپانیا قهرمان اروپا شد و باز تو نیامدی….!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام آزادى يك دقيقه سكوت كرديم اما خوابمان برد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مي شد مگر...؟! بهشت را به جهانيان مي دادند و... تو را به من...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت که شاخ و دم ندارد .. حماقت یعنی من .. که آنقدر می روم که تو دلتنگم شوی .. خیری از دلتنگیت نمی شود .. برمی گردم چون دلتنگت می شوم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکار نکنید همتون حداقل یه بار تو بچگی‌ در یخچال رو آرم میبستین از لای درش به زور نیگا میکردین ببینین کی‌ چراغش خاموش می‌شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا اینه که : تو باشی و من تظاهر به ندیدنت کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـ ــردانـگـ ـی را جــاییــ بهـ اثـبــاتــ بـرســـان کـــابوس ـهای مـ ـن غـیـرتـتــ را زیـــر سـوالــ مـیـبـرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های این حوالی گرگ ها را میدرند سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها زنده ها هم آبروی مرده ها را میبرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانــه ی بـدی شـده است ایـن روزهـا دیگــر قلـب را نـمی شکننـد بلکه... ازجـا در می آورند و بـا خـود می بـرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا دخترانی و پســـــرانی که حــــــــتی رانندگی هم بلد نیستند, ولی به چـــــــــــــــه زیبایی" دور "زدن را بلدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردش حساب‌تون کم باشه بانک ملت هم بهتون اس ام اس نمیده. از دخترهای این دوره زمونه دیگه چه انتظاری دارید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد اين جهان مكث قصه گو باشد در میان يكي بود؛؛؛ يكي نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي اسمون كبود واسه همه بود واسه ما نبود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای راه را اشتباه آمده اند جای چاه حمام سر از این دنیا در آورده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه، من به تو نمیام….اما لطفا تو به خودت بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را به فرد بهتري تبديل كن و مطمئن باش كه خود را مي شناسي قبل از آن كه شخص ديگري را بشناسي و انتظار داشته باشي او تو را بشناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس عاشقانه مخصوص بعد از بازی فینال: اسپانیا قهرمان اروپا شد و باز تو نیامدی….!