بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بودن برام مهمه و نه رفتن لبخند می زنم، حتی در اوج دلگیری مغرورم، تا دور شوند احساس های بیهوده تنهایی، بزرگترین همدمِ من است امابرای رهایی از آن اسیر هیچ آغوشِ هرز گشته ای، نخواهم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خلاقیتی که ماایرانیا تو جوک ساختن وتیکه انداختن به کارمیبریم اگه تو علم وصنعت به کار میبردیم الان ما آمریکارو تحریم می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظاتی هست که هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داری...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 سِپَرت رو از پشت ببند این روزا کسی از رو خنجر نمی زنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اني نيستم كه بي عشق سر كنم زندگي را انگاه كه در رويايي عاشقانه هستم و چشمانم را ميگشايم و عشق رويايي ام را در تو ميبينم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه نخوام بانک پارسیان منو به دیدن جام جهانی دعون کنه و لحظات خوشی رو برام آرزو نکنه باید کیو ببینم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــرچــــــــه از " دوســــتـــــ " رســــد . . . مــــنــــت اســـــتـــــ .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین تعویض ایران توبازی باآرژانتین،تعویض مزدک با عادل بود...اصلن روند بازی عوض شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ... ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﯽﺗﻮﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بعضی ها دیگه دل بریدن آرومت نمیکنه....سربریدن آرومت میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه هرچه فکرمیکنم نمیتوانی هوس باشی!ب من اعتماد کن,من بارها طعم "هوس بودن"و"هوس داشتن" را چشیده ام...تو شبیه هیچ یک نیستی..جنس دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دختره بود مسواک نمیزد بعد رژ لب قرمز هم میزد : .  .  .  .  .  .  .  .  .  ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨدید ﺁﺩﻡ ﯾﺎﺩ ﭘﺮﭼﻢ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯿﻔﺘﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین ! من همون عشقتم که به نفر بعدیم گفتی عشقای قبلی سوء تفاهم بود . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت رو ب هر کسی "نسپار" این روزها مردم از "سپرده" بهره میخواهند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نمی تواند به عقب برگرددوازنوشروع کند اما همه می توانندازهمین حالاشروع کنندوپایان تازه ای بسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلامتــی مـפֿـاطبی کــ פֿــاص نشــב نـمیــבونم نــפֿواســت یــا פֿـواس نشـב

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بودن برام مهمه و نه رفتن لبخند می زنم، حتی در اوج دلگیری مغرورم، تا دور شوند احساس های بیهوده تنهایی، بزرگترین همدمِ من است امابرای رهایی از آن اسیر هیچ آغوشِ هرز گشته ای، نخواهم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خلاقیتی که ماایرانیا تو جوک ساختن وتیکه انداختن به کارمیبریم اگه تو علم وصنعت به کار میبردیم الان ما آمریکارو تحریم می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظاتی هست که هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داری...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 سِپَرت رو از پشت ببند این روزا کسی از رو خنجر نمی زنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اني نيستم كه بي عشق سر كنم زندگي را انگاه كه در رويايي عاشقانه هستم و چشمانم را ميگشايم و عشق رويايي ام را در تو ميبينم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه نخوام بانک پارسیان منو به دیدن جام جهانی دعون کنه و لحظات خوشی رو برام آرزو نکنه باید کیو ببینم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــرچــــــــه از " دوســــتـــــ " رســــد . . . مــــنــــت اســـــتـــــ .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین تعویض ایران توبازی باآرژانتین،تعویض مزدک با عادل بود...اصلن روند بازی عوض شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ... ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﯽﺗﻮﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بعضی ها دیگه دل بریدن آرومت نمیکنه....سربریدن آرومت میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه هرچه فکرمیکنم نمیتوانی هوس باشی!ب من اعتماد کن,من بارها طعم "هوس بودن"و"هوس داشتن" را چشیده ام...تو شبیه هیچ یک نیستی..جنس دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دختره بود مسواک نمیزد بعد رژ لب قرمز هم میزد : .  .  .  .  .  .  .  .  .  ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨدید ﺁﺩﻡ ﯾﺎﺩ ﭘﺮﭼﻢ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯿﻔﺘﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین ! من همون عشقتم که به نفر بعدیم گفتی عشقای قبلی سوء تفاهم بود . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت رو ب هر کسی "نسپار" این روزها مردم از "سپرده" بهره میخواهند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نمی تواند به عقب برگرددوازنوشروع کند اما همه می توانندازهمین حالاشروع کنندوپایان تازه ای بسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلامتــی مـפֿـاطبی کــ פֿــاص نشــב نـمیــבونم نــפֿواســت یــا פֿـواس نشـב