بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده است . . . برای دروغ هایمان ، خدا را قسم میخوریم ، و به حرف راست که میرسیم ؛ می شود جان ِ تــو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه میداند ؟! شاید این جهان .. "جهنم" سیاره ای دیگر باشد !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخــــــرش نفهمیدم... دستـــــ من نمکــ نداشتــ؟ یا تــــو نمکــــنشــــناس بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهایم به تظاهر می گذرد... تظاهر به بی تفاوتی به بی خیالی به شادی به اینکه مهم نیست، اما چه سخت می کاهد از جانم........این نمایش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر انگشتانم! به خاطرات تو گره خورده هرچه دور تر میشوی این گره کور تر خواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم راحت حرف بزنم ... چیزی بگویم از دلتنگی ... میان آدم های دلتنگی که در این اتاق مجازی جمع شدند ... البته اگه کسی بیدار باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن: اول: پیدا کردن شباهت ها... دوم: احترام گذاشتن به تفاوت ها.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جاى یک حلقه دارد…دلت را دست به دست میکنى براى چه ???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خــودم را جایــی جا بگذارم برگــردم ببینــم که نیستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم دست به اون نزن، باهاش بازی نکن، اسباب بازی که نیس، اسمش احساسه هاا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی نه هست های ما چونان که بایدند نه بایدها... مثل همیشه آخر حرفم را و حرف آخرم را با بغض می خورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل پیانو است، دكمه های سیاه برای غم ها و دكمه های سفید برای شادی ها. اما زمانی می توان آهنگ زیبایی نواخت كه دكمه های سفید و سیاه را با هم فشار دهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خوش تیپ رو میشه از ۲ راه شناخت : ۱٫ کم حافظه ان… ۲٫ دومیش چی بود؟؟ . . . . . . . . چی بود…! اه یادم رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواهم بعد از مرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی اکنون که زبانت نیش دارد دهنت را ببند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدازتو هركس مراديد تورانفرين كرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميدونستى چه لذتى داره وقتى ميشه خيانت كرد...ونكرد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده است . . . برای دروغ هایمان ، خدا را قسم میخوریم ، و به حرف راست که میرسیم ؛ می شود جان ِ تــو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه میداند ؟! شاید این جهان .. "جهنم" سیاره ای دیگر باشد !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخــــــرش نفهمیدم... دستـــــ من نمکــ نداشتــ؟ یا تــــو نمکــــنشــــناس بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهایم به تظاهر می گذرد... تظاهر به بی تفاوتی به بی خیالی به شادی به اینکه مهم نیست، اما چه سخت می کاهد از جانم........این نمایش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر انگشتانم! به خاطرات تو گره خورده هرچه دور تر میشوی این گره کور تر خواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم راحت حرف بزنم ... چیزی بگویم از دلتنگی ... میان آدم های دلتنگی که در این اتاق مجازی جمع شدند ... البته اگه کسی بیدار باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن: اول: پیدا کردن شباهت ها... دوم: احترام گذاشتن به تفاوت ها.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جاى یک حلقه دارد…دلت را دست به دست میکنى براى چه ???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خــودم را جایــی جا بگذارم برگــردم ببینــم که نیستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم دست به اون نزن، باهاش بازی نکن، اسباب بازی که نیس، اسمش احساسه هاا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی نه هست های ما چونان که بایدند نه بایدها... مثل همیشه آخر حرفم را و حرف آخرم را با بغض می خورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل پیانو است، دكمه های سیاه برای غم ها و دكمه های سفید برای شادی ها. اما زمانی می توان آهنگ زیبایی نواخت كه دكمه های سفید و سیاه را با هم فشار دهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خوش تیپ رو میشه از ۲ راه شناخت : ۱٫ کم حافظه ان… ۲٫ دومیش چی بود؟؟ . . . . . . . . چی بود…! اه یادم رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواهم بعد از مرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی اکنون که زبانت نیش دارد دهنت را ببند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدازتو هركس مراديد تورانفرين كرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميدونستى چه لذتى داره وقتى ميشه خيانت كرد...ونكرد...