بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هر تحقيري که شدم با صداي بلند خنديدم،نام مرا گذاشتن با جنبه! بي آنکه بدانند خنديدم تا کسي صداي شکسته شدن قلبم را نشنود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدم میاد از اینایی که وقتی دارن از طرفشون جدا میشن براش آرزوی خوشبختی می کنن .. داری میری برو دیگه فیلم بازی نکن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن همیشه توانستن نیست … گاهی فقط داغ بزرگی است که تا ابد بر دلت می ماند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو روی نیمکتی این سوی شهر تنها نشسته ای و همه آنچه داری کسی است … شاید آنسوی شهر روی نیمکتی دیگر کسی نشسته است که همه آنچه ندارد تویی … نیمکت های این شهر را چه بد چیده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که با احساس شد خواهد شکست ، این جواب سادگیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بـــــار فقـط می گــویم: ببیـن! من خستــه ام.. کمی آراممـ کــــن... همـیـ ـ ـ ن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت يه نفر در جوابت خيلي خونسرد گفت هرجور راحتي ,.. جفت پا بپر تو صورتش تا بفهمه چي جوري راحتي !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما قارچ خور شما انگری بردز..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها من ظهر با بابام دعوام شد ، انشاالله اگه مشکلی پیش نیاد فردا آلبوم جدیدم رو میتونین از سایت های معتبر دانلود کنین!:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریاها نماد فروتنی هستند. در نهاد خود کوه های بلندتر از خشکی دارند، ولی هرگز آن را به رخ نمی کشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که گیر می کند میان یادها پر میدهمش تا از آسمان میان ابرهای خیال مشت مشت ستاره بچیند و در دامنش بریزد اما... برای تکمیل شادی اش باز هم تو را می خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند زیارت نه به همت است نه به قسمت / به دعوت است پس ای گروه دعوت شده ما را نزد پروردگارتان یاد کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... هرکس... بیادم هست بیادش باش کنارم نیست کنارش باش اگر تنهاست پناهش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهایی خسته ام به کلاغ ها زیر میزی میدهم تا قصه ام را تمام کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتم را نخ بسته ام تا به یاد آورم فراموشت کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگردر راه رفاقت گناه داشته باشیم نیازبه زندان نیست،حسرت دیدارکافیست!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هر تحقيري که شدم با صداي بلند خنديدم،نام مرا گذاشتن با جنبه! بي آنکه بدانند خنديدم تا کسي صداي شکسته شدن قلبم را نشنود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدم میاد از اینایی که وقتی دارن از طرفشون جدا میشن براش آرزوی خوشبختی می کنن .. داری میری برو دیگه فیلم بازی نکن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن همیشه توانستن نیست … گاهی فقط داغ بزرگی است که تا ابد بر دلت می ماند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو روی نیمکتی این سوی شهر تنها نشسته ای و همه آنچه داری کسی است … شاید آنسوی شهر روی نیمکتی دیگر کسی نشسته است که همه آنچه ندارد تویی … نیمکت های این شهر را چه بد چیده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که با احساس شد خواهد شکست ، این جواب سادگیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بـــــار فقـط می گــویم: ببیـن! من خستــه ام.. کمی آراممـ کــــن... همـیـ ـ ـ ن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت يه نفر در جوابت خيلي خونسرد گفت هرجور راحتي ,.. جفت پا بپر تو صورتش تا بفهمه چي جوري راحتي !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما قارچ خور شما انگری بردز..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها من ظهر با بابام دعوام شد ، انشاالله اگه مشکلی پیش نیاد فردا آلبوم جدیدم رو میتونین از سایت های معتبر دانلود کنین!:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریاها نماد فروتنی هستند. در نهاد خود کوه های بلندتر از خشکی دارند، ولی هرگز آن را به رخ نمی کشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که گیر می کند میان یادها پر میدهمش تا از آسمان میان ابرهای خیال مشت مشت ستاره بچیند و در دامنش بریزد اما... برای تکمیل شادی اش باز هم تو را می خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند زیارت نه به همت است نه به قسمت / به دعوت است پس ای گروه دعوت شده ما را نزد پروردگارتان یاد کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... هرکس... بیادم هست بیادش باش کنارم نیست کنارش باش اگر تنهاست پناهش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهایی خسته ام به کلاغ ها زیر میزی میدهم تا قصه ام را تمام کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتم را نخ بسته ام تا به یاد آورم فراموشت کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگردر راه رفاقت گناه داشته باشیم نیازبه زندان نیست،حسرت دیدارکافیست!