بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن موجــــــــود پیچـــــــیده ای نیست… ! اگـــــر برای شناختنش ، بجای غـریزه ،از احســاست اسـتفاده کنـی …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قانونیه که هرچی پسر خوشگله گیر دختر زشت میفته! هر چی هم دختر خوشگله گیره پسر زشت ؟! احتمالاً اگه این قانون درست کار کنه گودزیلا گیرم میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــي خـواهـم داستـانـي از علاقــه ام بـه تــو را بنـويسـم يـکي بـــود ، يـکي ... بـي خيال........!! خــلاصـه اش ميشود اينــکـه : دوستـت دارم ، لعـنتـي...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــ شمـــ ان تــ و دری ــا و مــ ن مـ اهـ ی قـــ رمـ ز غــ رق کــ ُن مـ را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـجـــانــــی ستـــــ . . . ایـنـکـــه میـان دسـتـانَـتـــــ لـحـظـه ای چـشـــم هــــایــــم را بـبـنــــدم . . . و دنـیــــا بـــه سكوتــــ صـــدای نَـفَـس هــایَـتـــــ فــــرو رَوَد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلالی قلبت ارزانی دیگران من این احساس آبکی را نمیخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا بعضیا رو خیلی راحت میبخشی... چون دوست داری بازم تو زندگیت باشن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که غریبه نیستید ... دلم به چیزهایی پایبند است که دیگر یادش نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چتری با خود داشتی ... نه چمدانی... عاشقت شدم... از کجا باید میدانستم مسافری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزیست مدادرنگی هایم تکلیف خود را نمیدانند... اسمان را کبود میکشند ... برگ هارا زرد... چراغ های شهر را خاموش... و دنیارا ... سیاهی مطلق....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز پرندگان را با حسرت مینگرم چون برای دیدن تو پرواز ندارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدترین شعر حیف نون : هی وی وی وی وی وی وی وی وی وی ترجمه : شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه فهمیدم وسعت حرف های من به اندازه ی شعاع خمیازه ی توست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه بنده خدایی میگن: بزرگترین سوال زندگیت چیه ؟ میگه:……. برق میره کجا میره !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سنگریزه وقتی تو کفش باشه دیگه یه سنگریزه نیست قلوه سنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي پيچيده نيست! يک دل, يک آسمان, يک بغض, وآرزوهاي ترک خورده! به همين سادگي...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن موجــــــــود پیچـــــــیده ای نیست… ! اگـــــر برای شناختنش ، بجای غـریزه ،از احســاست اسـتفاده کنـی …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قانونیه که هرچی پسر خوشگله گیر دختر زشت میفته! هر چی هم دختر خوشگله گیره پسر زشت ؟! احتمالاً اگه این قانون درست کار کنه گودزیلا گیرم میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــي خـواهـم داستـانـي از علاقــه ام بـه تــو را بنـويسـم يـکي بـــود ، يـکي ... بـي خيال........!! خــلاصـه اش ميشود اينــکـه : دوستـت دارم ، لعـنتـي...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــ شمـــ ان تــ و دری ــا و مــ ن مـ اهـ ی قـــ رمـ ز غــ رق کــ ُن مـ را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـجـــانــــی ستـــــ . . . ایـنـکـــه میـان دسـتـانَـتـــــ لـحـظـه ای چـشـــم هــــایــــم را بـبـنــــدم . . . و دنـیــــا بـــه سكوتــــ صـــدای نَـفَـس هــایَـتـــــ فــــرو رَوَد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلالی قلبت ارزانی دیگران من این احساس آبکی را نمیخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا بعضیا رو خیلی راحت میبخشی... چون دوست داری بازم تو زندگیت باشن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که غریبه نیستید ... دلم به چیزهایی پایبند است که دیگر یادش نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چتری با خود داشتی ... نه چمدانی... عاشقت شدم... از کجا باید میدانستم مسافری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزیست مدادرنگی هایم تکلیف خود را نمیدانند... اسمان را کبود میکشند ... برگ هارا زرد... چراغ های شهر را خاموش... و دنیارا ... سیاهی مطلق....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز پرندگان را با حسرت مینگرم چون برای دیدن تو پرواز ندارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدترین شعر حیف نون : هی وی وی وی وی وی وی وی وی وی ترجمه : شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه فهمیدم وسعت حرف های من به اندازه ی شعاع خمیازه ی توست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه بنده خدایی میگن: بزرگترین سوال زندگیت چیه ؟ میگه:……. برق میره کجا میره !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سنگریزه وقتی تو کفش باشه دیگه یه سنگریزه نیست قلوه سنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي پيچيده نيست! يک دل, يک آسمان, يک بغض, وآرزوهاي ترک خورده! به همين سادگي...