بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض کن ... گـریـه کن ... سیگـار بکش ... ولی با آدم نامرد درد و دل نکن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را هدیه کن،حتی به کسانی که آنرا از تو گرفتند... عشق بورز به آنها که دلت راشکستند ♥... دعاکن برای آنان که نفرینت کردند / ... وبا کسانی که باتو نامهربانی کردند، مهربان باش :*....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبردی از وفا یک ذره بویی / به هر ساعت شوی مایل به سویی فقط یه نکته میگویم قبول کن / عزیزم واقعا بی چشمو رویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که ازت ساعت میپرسن بعد موبایلشون رو میارن ببینن درست گفتی یا نه ؟ آخه مگه امتحانه !....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لزومی دارد برای جزئیات زندگی گریه کنیم وقتی کل زندگی گریه داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت فرصتش نشد مثل “پول پول میاره” رو درک کنم ولی قطع به یقین میدونم خواب خواب میاره…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرز عشق این روزها شباهت زیادی به آدامس داره: اول شیرین ، بعد دوست داشتی ، سپس تكراری و خسته كننده و در آخر دور انداختنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خيلي وقته كارت قرمزمو گرفتم,فقط دارم آروم آروم زمين و ترك ميكنم , واسه وقت كشي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى مجبورى بغضت رو با يه ليوان آب فرو ببرى و بگى:خدا بزرگه . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزده به افکارم سرک میکشی و خیانتت را در ذهنم به چالش میکشی ولی من تو را با تلخیت میل میکنم اما نه اکنون که روزه دارم- روزه عشق گرفته ام و دیگر غزل هم نمی نوشم تلخیه خاطراتت باشد برای افطارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه ، یا جای درست بودیم در زمان غلط ، یا جای غلط بودیم در زمان درست ، و همیشه همینگونه یکدیگر را از دست داده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيده بودم "پــــا" ، "قــلب دوم" است... امّا باور نداشتم... تا آن زمان كه فهميدم، وقتی دل مانـــدن ندارم، پای ایستادن هم نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمونه بدي شده, حتي باافزودنيهاي غيرمجازهم اعتباري به ماندگاري دوستيهانيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده ميکني...! گاهي درخواب به من سرميزني!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرستاره يه نشان ازغم ودلتنگي من/آسمان رابفرستم که بداني همه جايادتوام؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايدبيرحم بود, نه بادوست, نه بادشمن, که باخودت!! وچه بزرگت ميکندآن سيلي که خودت ميخواباني برصورتت!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض کن ... گـریـه کن ... سیگـار بکش ... ولی با آدم نامرد درد و دل نکن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را هدیه کن،حتی به کسانی که آنرا از تو گرفتند... عشق بورز به آنها که دلت راشکستند ♥... دعاکن برای آنان که نفرینت کردند / ... وبا کسانی که باتو نامهربانی کردند، مهربان باش :*....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبردی از وفا یک ذره بویی / به هر ساعت شوی مایل به سویی فقط یه نکته میگویم قبول کن / عزیزم واقعا بی چشمو رویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که ازت ساعت میپرسن بعد موبایلشون رو میارن ببینن درست گفتی یا نه ؟ آخه مگه امتحانه !....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لزومی دارد برای جزئیات زندگی گریه کنیم وقتی کل زندگی گریه داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت فرصتش نشد مثل “پول پول میاره” رو درک کنم ولی قطع به یقین میدونم خواب خواب میاره…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرز عشق این روزها شباهت زیادی به آدامس داره: اول شیرین ، بعد دوست داشتی ، سپس تكراری و خسته كننده و در آخر دور انداختنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خيلي وقته كارت قرمزمو گرفتم,فقط دارم آروم آروم زمين و ترك ميكنم , واسه وقت كشي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى مجبورى بغضت رو با يه ليوان آب فرو ببرى و بگى:خدا بزرگه . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزده به افکارم سرک میکشی و خیانتت را در ذهنم به چالش میکشی ولی من تو را با تلخیت میل میکنم اما نه اکنون که روزه دارم- روزه عشق گرفته ام و دیگر غزل هم نمی نوشم تلخیه خاطراتت باشد برای افطارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه ، یا جای درست بودیم در زمان غلط ، یا جای غلط بودیم در زمان درست ، و همیشه همینگونه یکدیگر را از دست داده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيده بودم "پــــا" ، "قــلب دوم" است... امّا باور نداشتم... تا آن زمان كه فهميدم، وقتی دل مانـــدن ندارم، پای ایستادن هم نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمونه بدي شده, حتي باافزودنيهاي غيرمجازهم اعتباري به ماندگاري دوستيهانيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده ميکني...! گاهي درخواب به من سرميزني!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرستاره يه نشان ازغم ودلتنگي من/آسمان رابفرستم که بداني همه جايادتوام؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايدبيرحم بود, نه بادوست, نه بادشمن, که باخودت!! وچه بزرگت ميکندآن سيلي که خودت ميخواباني برصورتت!