بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کلمه آره یا نه جواب بده آیا من میدونم که تو احمقی ؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم ؟ زیر پایم را زود خالی کردی... سلام پر مهرت را باور کنم ، یا پاشیدن زهر خیانتت را ?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاهم یعنی : ت : توان تحمل تفاوت ها ف : فهمیدن همدیگه ا : ازادی در بیان عقیده ه : همه جوره قبول داشتن طرف مقابل م : محبت دو طرفه حالا ببین با طرف مقابلت تفاهم داری یا نه؟ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﺘﻨِﺖ.... .ﻧﺒﻮﺩنت.....ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﺖ ..... ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﻧﻪ ﺍﺫﯾﺘﻢ ﮐﺮﺩ,ﻧﻪﻭﺍﺳﻢ ﺳﻮﺍﻝ ﺷﺪ.....ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻔﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ...ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بودن یعنی... ولش کن به درد شما نامردا نمی خوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزا به همديگه پيامك ميديم،شركت ايرانسلو ميگم خيلي خوبه، پيام ميدم سري جوابمو ميده،خلاصه تنهام نميزاره بخلاف تو كه تنهام گذاشتي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا،احساس،فروشی شده...عشق،اجاره ای شده،...و تنهایی هم برای ما آدم شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم زمانه است اگر نرم باشی تو را له میکنند اگر خشک باشی تو را میشکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشد صدای ترانه که هیچ ، با صدای دست فروش دوره گرد هم گریه میکنی ... دوست بدار آنهایی را که در زندگیت نقشی داشته اند نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی گناه پای چوبه دار میخندید،انگار نمیدانست دوره ضرب المثلها دیگر به پایان رسیده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سرو من.. نظاره کن احساس من چگونه به احترام قدمت،قد علم کرده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دل آدمها ، بدون تجربه میفهمید : که دلبستن به کلاغی که دل دارد بهتر از دل باختن به طاووسی است که فقط ظاهر زیبا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ها رارها كن.دورى و دوستى كدام است؟!!فاصله هايندكه دوست داشتن را ميبلعند.. من اگرنباشم..! ديگرى جايم راپر ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب تاوان دل شکسته ام , دل هزاران نفر را خواهم شکست . . .
گناهش گردن کسی که دلم را شکست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون یوسفی هم که برگشت به کنعان استثنا بود ! تو غمت روبخور!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل خوش بوی من باش تا محتاج ادکلن( lovely) اسرائیلی نباشی!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کلمه آره یا نه جواب بده آیا من میدونم که تو احمقی ؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم ؟ زیر پایم را زود خالی کردی... سلام پر مهرت را باور کنم ، یا پاشیدن زهر خیانتت را ?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاهم یعنی : ت : توان تحمل تفاوت ها ف : فهمیدن همدیگه ا : ازادی در بیان عقیده ه : همه جوره قبول داشتن طرف مقابل م : محبت دو طرفه حالا ببین با طرف مقابلت تفاهم داری یا نه؟ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﺘﻨِﺖ.... .ﻧﺒﻮﺩنت.....ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﺖ ..... ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﻧﻪ ﺍﺫﯾﺘﻢ ﮐﺮﺩ,ﻧﻪﻭﺍﺳﻢ ﺳﻮﺍﻝ ﺷﺪ.....ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻔﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ...ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بودن یعنی... ولش کن به درد شما نامردا نمی خوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزا به همديگه پيامك ميديم،شركت ايرانسلو ميگم خيلي خوبه، پيام ميدم سري جوابمو ميده،خلاصه تنهام نميزاره بخلاف تو كه تنهام گذاشتي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا،احساس،فروشی شده...عشق،اجاره ای شده،...و تنهایی هم برای ما آدم شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم زمانه است اگر نرم باشی تو را له میکنند اگر خشک باشی تو را میشکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشد صدای ترانه که هیچ ، با صدای دست فروش دوره گرد هم گریه میکنی ... دوست بدار آنهایی را که در زندگیت نقشی داشته اند نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی گناه پای چوبه دار میخندید،انگار نمیدانست دوره ضرب المثلها دیگر به پایان رسیده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سرو من.. نظاره کن احساس من چگونه به احترام قدمت،قد علم کرده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دل آدمها ، بدون تجربه میفهمید : که دلبستن به کلاغی که دل دارد بهتر از دل باختن به طاووسی است که فقط ظاهر زیبا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ها رارها كن.دورى و دوستى كدام است؟!!فاصله هايندكه دوست داشتن را ميبلعند.. من اگرنباشم..! ديگرى جايم راپر ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب تاوان دل شکسته ام , دل هزاران نفر را خواهم شکست . . .
گناهش گردن کسی که دلم را شکست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون یوسفی هم که برگشت به کنعان استثنا بود ! تو غمت روبخور!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل خوش بوی من باش تا محتاج ادکلن( lovely) اسرائیلی نباشی!!!