بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بعضی هــا ... علم را زيـر سوال مي برد ! آنــقــدر آرامــت مــی كــنــد ... كه هيـچ مُسكنی ... جــايش را نمی گيرد..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم این شهر چقدر خوبند! تا میبینند کفش نداری برایت پاپوش درست میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است با گریه بنویسی دردهایت را اما بگویند ؛ چه زیبا مینویسی و لبخندی ساده و . من در خویشتنم ، باز هم ؛ همه ام را سکوت فرا میگیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاب گرفتم بــ ِ صورتم آویختم حالا با خیال راحتــ هـــر وقت دلم گرفت " بُغض مـــی کُنــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روي کينه نيست اگر خنجر به سينه ات ميزنند, اين مردمان تنها به شرط چاقو دل ميبرند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ما پول کلان خواهد و پیداست که نیست در جهان نیز همان باب دل ماست که نیست محنت و رنج نمی خواهم و پیداست که هست ثروت و گنج دلم خواهد و پیداست که نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم فهمیده ای بود خوب می دانست کجا خودش را به نفهمی بزند. . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشناهایم غریبه هایی هستند. . . . که تنها اسمشان را میدانم. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم امسال هم... با تقویم پارسال، هیچ فرقی نمیکند. وقتی زندگی... تا اطلاع ثانوی... تعطیل است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره زمونه ای شده که اگه بزنی رو شونه کسی بر نمیگرده....: اگه بخواي توجه مردمُ جلب كني بايد با يه پتك بزني تو سرشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز جهانی "فضولیه" ۱ سوال که ته دلت مونده ازم بپرس قول میدم جواب بدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشت "قم حا " ... همه به او خندیــــدند!! گریــــست ... گفت به "غم ها " یم نخندید... که هر جور نوشته شود درد دارد!!! از ته به سر بخوان تا مـــن ِ آن روزها را بشناسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" :برگه ها بالا! دست ها بالا! وقت امتحان تمام شد وقت تو هم تمام شد" .. . . و من نصفه ماندم مثل سوال آخر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پیشانی من به لبهای تو رسید ، نه لیاقت تو به احساس من ... چیزی به هم بدهکار نیستیم، هر دو کم آوردیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیگه اون آدم قبلی نیستم ، اما به نظرم این مشکل نیست ! مسئله اینه که من اون آدم بعدی هم نیستم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بعضی هــا ... علم را زيـر سوال مي برد ! آنــقــدر آرامــت مــی كــنــد ... كه هيـچ مُسكنی ... جــايش را نمی گيرد..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم این شهر چقدر خوبند! تا میبینند کفش نداری برایت پاپوش درست میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است با گریه بنویسی دردهایت را اما بگویند ؛ چه زیبا مینویسی و لبخندی ساده و . من در خویشتنم ، باز هم ؛ همه ام را سکوت فرا میگیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاب گرفتم بــ ِ صورتم آویختم حالا با خیال راحتــ هـــر وقت دلم گرفت " بُغض مـــی کُنــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روي کينه نيست اگر خنجر به سينه ات ميزنند, اين مردمان تنها به شرط چاقو دل ميبرند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ما پول کلان خواهد و پیداست که نیست در جهان نیز همان باب دل ماست که نیست محنت و رنج نمی خواهم و پیداست که هست ثروت و گنج دلم خواهد و پیداست که نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم فهمیده ای بود خوب می دانست کجا خودش را به نفهمی بزند. . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشناهایم غریبه هایی هستند. . . . که تنها اسمشان را میدانم. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم امسال هم... با تقویم پارسال، هیچ فرقی نمیکند. وقتی زندگی... تا اطلاع ثانوی... تعطیل است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره زمونه ای شده که اگه بزنی رو شونه کسی بر نمیگرده....: اگه بخواي توجه مردمُ جلب كني بايد با يه پتك بزني تو سرشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز جهانی "فضولیه" ۱ سوال که ته دلت مونده ازم بپرس قول میدم جواب بدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشت "قم حا " ... همه به او خندیــــدند!! گریــــست ... گفت به "غم ها " یم نخندید... که هر جور نوشته شود درد دارد!!! از ته به سر بخوان تا مـــن ِ آن روزها را بشناسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" :برگه ها بالا! دست ها بالا! وقت امتحان تمام شد وقت تو هم تمام شد" .. . . و من نصفه ماندم مثل سوال آخر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پیشانی من به لبهای تو رسید ، نه لیاقت تو به احساس من ... چیزی به هم بدهکار نیستیم، هر دو کم آوردیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیگه اون آدم قبلی نیستم ، اما به نظرم این مشکل نیست ! مسئله اینه که من اون آدم بعدی هم نیستم !