بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که از صمیم قلبش به من گفت I LOVE YOU . عروسک دخترخالم بود، اونم باید فشارش میدادم تا بگه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناموسن تقصیر برزیل نیس!!!  آلمانیا تن تاک پوشیدنا!!! آقا قبول نيست دسته خراب و دادن به برزيل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه ما پسرا از شما دخترا دل خوشی نداریم ولی یه تار موی گندیده تونم با صد تا دختر فرنگی عوض نمی کنیم !!  برید حالشو ببرید . .. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا فرصت خوبیه به اسکولاری پناهندگی بدیم و مفتی ازش کار بکشیم :-))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بضیام باس گفت: اینقدر خشکی،خدایه نکرده یهو نشکنی؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شخصیتم بهم اجازه نمیده شلوار لی مارکدارمو ول کنم بیام "ساپورت 9 هزار تومنی" بپوشم ((((:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که "دلــــبــر" داری ، باید از بقیه دل برداری . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باب اسفنجی:مــــي‌دوني... هميشه حــرفـی كه مي‌زني مهم نيست،‌.... بعضي وقتا حرفي كه نـــمي‌زني مهــــمه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوبي باش !!! اما وقتت را صرف اثبات آن به ديگران نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درخت پیر پرسیدم چرا پیر شدی با لبخندی تلخ گفت وقتی رفتی یارت با یارش به زیر سایه من مینشست و به تو  میخندید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... تنها نگذار دلی را که هیچکس دردش را نمی فهمد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی به اندازه یه مرد خاله زنک حال آدمو به هم نمیزنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن بوسه که از روی تو در خواب گرفتم گل بود که از شاخه ی مهتاب گرفتم هرگز نتوانی که ز من دور بمانی چون عکس تو را در دل خود قاب گرفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظهرهای رمضان ذکر حسین میگیریم بردن نام حسین وقت عطش می چسبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که سلول انفرادی را ساخت ، میدانست سخت ترین کار برای انسان تحمل خویشتن است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم کدامین پل در کجای دنیا شکسته است  که هیچکس به مقصدش نمیرسد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که از صمیم قلبش به من گفت I LOVE YOU . عروسک دخترخالم بود، اونم باید فشارش میدادم تا بگه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناموسن تقصیر برزیل نیس!!!  آلمانیا تن تاک پوشیدنا!!! آقا قبول نيست دسته خراب و دادن به برزيل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه ما پسرا از شما دخترا دل خوشی نداریم ولی یه تار موی گندیده تونم با صد تا دختر فرنگی عوض نمی کنیم !!  برید حالشو ببرید . .. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا فرصت خوبیه به اسکولاری پناهندگی بدیم و مفتی ازش کار بکشیم :-))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بضیام باس گفت: اینقدر خشکی،خدایه نکرده یهو نشکنی؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شخصیتم بهم اجازه نمیده شلوار لی مارکدارمو ول کنم بیام "ساپورت 9 هزار تومنی" بپوشم ((((:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که "دلــــبــر" داری ، باید از بقیه دل برداری . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باب اسفنجی:مــــي‌دوني... هميشه حــرفـی كه مي‌زني مهم نيست،‌.... بعضي وقتا حرفي كه نـــمي‌زني مهــــمه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوبي باش !!! اما وقتت را صرف اثبات آن به ديگران نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درخت پیر پرسیدم چرا پیر شدی با لبخندی تلخ گفت وقتی رفتی یارت با یارش به زیر سایه من مینشست و به تو  میخندید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... تنها نگذار دلی را که هیچکس دردش را نمی فهمد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی به اندازه یه مرد خاله زنک حال آدمو به هم نمیزنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن بوسه که از روی تو در خواب گرفتم گل بود که از شاخه ی مهتاب گرفتم هرگز نتوانی که ز من دور بمانی چون عکس تو را در دل خود قاب گرفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظهرهای رمضان ذکر حسین میگیریم بردن نام حسین وقت عطش می چسبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که سلول انفرادی را ساخت ، میدانست سخت ترین کار برای انسان تحمل خویشتن است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم کدامین پل در کجای دنیا شکسته است  که هیچکس به مقصدش نمیرسد!